Thuiszorg

Thuiszorg

Vivent Thuiszorg biedt u hulp, verpleging en verzorging aan in de thuissituatie. Vivent  heeft in alle wijken in het werkgebied een vast wijkteam dat de zorg verleent. U weet dus altijd precies welke thuiszorgmedewerkers in uw wijk werkzaam zijn. U krijgt bovendien een eigen Vivent Contactpersoon. Dat is uw persoonlijke aanspreekpunt voor al uw zorg. Deze Vivent Contactpersoon coördineert alle verschillende zorg en diensten die Vivent u biedt. Hij of zij zorgt dat u de juiste zorg krijgt en stemt waar nodig de zaken die voor u belangrijk zijn af met andere zorgverleners, woningcorporaties of welzijnsorganisaties binnen uw wijk.

Welke zorg biedt Vivent Thuiszorg?

Verzorging en verpleging: bij ziekten of beperkingen

Als u zichzelf niet goed meer kunt wassen of aan- en uitkleden of moeite heeft met eten en drinken, kan een verzorgende u daarmee helpen. Ook ondersteunt hij of zij u thuis bij het aanbrengen van bijvoorbeeld zwachtels, steunkousen, incontinentiemateriaal, korset of prothese en het verzorgen van medicatie. Vivent heeft wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden die tevens gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld wondverzorging. Zij hebben veel kennis en informatie over ziekten. Vandaar dat zij u (en uw eventuele partner of mantelzorger) kunnen voorlichten, adviseren en ondersteunen bij ziekten en beperkingen en de gevolgen daarvan. Steeds wordt bekeken of u zelf of iemand uit uw directe omgeving de handeling kan leren, zodat u minder of niet meer van onze hulp afhankelijk bent.

Gespecialiseerde Thuisbegeleiding: voor grip op de thuissituatie

Een gespecialiseerd thuisbegeleider (GTB-er)kan een belangrijke steun zijn als u (tijdelijk) de greep op de dagelijkse verzorging van uw huishouden dreigt te verliezen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met opvoedingsproblemen die u boven het hoofd groeien, of met psychische problemen. De GTB-er geeft praktische ondersteuning bij gedragsverandering in de thuissituatie, vaak in samenwerking met andere hulpverleners. U staat er dus niet alleen voor.

Gespecialiseerde verpleging: voor specialistische behandeling

Onze speciaal opgeleide verpleegkundigen van het Verpleegkundig Thuiszorg Technologie team (VTT team) voeren de zogenaamde 'voorbehouden en risicovolle handelingen' bij u thuis uit. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan complexe verpleging zoals het inbrengen van katheters en maagsondes, nierspoeling en infusietherapieën. Daarnaast beschikt Vivent over verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in bepaalde ziektebeelden, zoals astma en COPD, dementie, kanker, palliatieve zorg, diabetes, stoma- en wondzorg of neurologie.

Nachtzorg

Binnen Vivent zijn twee nachtteams actief. De teams bestaan uit professionals die ’s nachts tussen 23.00 en 7.00 de deskundige zorg kunnen geven waar de thuissituatie vraagt. De medewerker van het nachtteam levert geplande en ongeplande zorg voor verzorging en verpleging voor alle extramurale cliënten binnen de regio van Vivent, ook in de terminale fase. Daarnaast kunnen zij de opvolging verzorgen voor professionele alarmering. Voordat het nachtteam ingezet kan worden, moet er een indicatie zijn (met uitzondering van professionele alarmopvolging). Deze indicatie wordt door een wijkverpleegkundige gesteld, in overleg met u en uw familie.

Hulpmiddelen voor thuis: Vivent-Welzorg Thuiszorgwinkels

Bij de Vivent-Welzorg Thuiszorgwinkels kunt u artikelen lenen, huren en kopen op het gebied van mobiliteit, gezondheid, zelfredzaamheid en comfort voor een vitaal leven. Met de Vivent Voordeelpas krijgt u 10% korting op de aankoop van artikelen in de Vivent-Welzorg Thuiszorgwinkels.

Vivent-Welzorg Thuiszorgwinkel 's-Hertogenbosch R10

De Thuiszorgwinkel in 's-Hertogenbosch (Rijnstraat 10, 5215 EK) is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur. 

Telefoon: 0343 - 59 54 85 
Kijk ook op de webwinkel www.viventwinkel.nl
E-mailadres: info@viventwinkel.nl

Vivent-Welzorg Thuiszorgwinkel 's-Hertogenbosch RVW

De Thuiszorgwinkel in 's-Hertogenbosch (Rietveldenweg 51, 5222 AP) is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 -18.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 17.00 uur.
Telefoon: 0343 - 59 54 85 
Kijk ook op de webwinkel www.viventwinkel.nl
E-mailadres: info@viventwinkel.nl

Vivent-Welzorg Thuiszorgwinkel Vught

De Thuiszorgwinkel in Vught (Repelweg 8, 5261 SM) is open op dinsdag van 9.00 - 12.00 uur en op donderdag van 13.00 - 16.00 uur.
Telefoon: 0343 - 59 54 85
Kijk ook op de webwinkel www.viventwinkel.nl
E-mailadres: info@viventwinkel.nl

Vivent-Welzorg Thuiszorgwinkel Boxtel

De Thuiszorgwinkel in Boxtel (Banier 4, 5282 GD) is open van maandag t/m vrijdag van 9.00 -17.00 uur. 
Telefoon: 0343 - 59 54 85
Kijk ook op de webwinkel www.viventwinkel.nl
E-mailadres: info@viventwinkel.nl

Aanvragen van hulp

U kunt hulp aanvragen of meer informatie opvragen via het centrale telefoonnummer van Vivent: 088 - 163 70 00. 

Aanvullende hulp op de professionele zorg

Vrijwilligers Terminale Zorg  -  Thuis…tot het einde

Vrijwilligers bieden aanvullende hulp op de professionele zorg.
De naaste krijgt gelegenheid om boodschappen te doen,  te sporten, een familiebezoek te brengen, naar het werk te gaan of waar op dat moment behoefte aan is. De naaste kan ook thuis blijven om extra te rusten of samen met de vrijwilliger bij de zieke te zijn.

T. 06 - 22 66 30 08    
www.thuistotheteinde.nl

Veranderingen in de zorg vanaf 2015

Wilt u meer weten over de veranderingen in de langdurige zorg vanaf 1 januari 2015? Kijk dan op onze speciale informatiepagina.

Kosten

Vivent kijkt samen met u hoe u de zorg en begeleiding krijgt die u nodig heeft op de manier zoals u dat wilt. Zorg kunt u op verschillende manieren aanvragen. U kunt zelf de nodige zorg inkopen via een Persoons Gebonden Budget (PGB), zorg in natura krijgen of zorg particulier inzetten. Voor de eerste twee mogelijkheden is een indicatie nodig, voor particulier ingezette zorg niet. PGB en particuliere zorg kunnen elkaar ook aanvullen. Vivent helpt u graag bij het maken van een passende keuze. Bovendien ondersteunen  we u graag bij de administratie van uw PGB. Voor al uw zorgvragen kunt u terecht bij de Vraagbaak van Vivent (088 163 70 00). Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.  

Deel deze pagina