Thuiszorg

Thuiszorg

Vivent Thuiszorg biedt u hulp, verpleging en verzorging aan in de thuissituatie. Vivent  heeft in alle wijken in het werkgebied een vast wijkteam dat de zorg verleent. U weet dus altijd precies welke thuiszorgmedewerkers in uw wijk werkzaam zijn. U krijgt bovendien een eigen Vivent Contactpersoon. Dat is uw persoonlijke aanspreekpunt voor al uw zorg. Deze Vivent Contactpersoon coördineert alle verschillende zorg en diensten die Vivent u biedt. Hij of zij zorgt dat u de juiste zorg krijgt en stemt waar nodig de zaken die voor u belangrijk zijn af met andere zorgverleners, woningcorporaties of welzijnsorganisaties binnen uw wijk.

Welke zorg biedt Vivent Thuiszorg?

Verzorging en verpleging

Als u zichzelf niet goed meer kunt wassen, aan- en uitkleden of moeite heeft met eten en drinken, kan een verzorgende u daarmee helpen. Ook ondersteunt hij of zij bij het aanbrengen van bijvoorbeeld zwachtels, steunkousen, incontinentiemateriaal, korset of prothese en het verzorgen van medicatie. We hebben wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden die tevens gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld wondverzorging. Zij hebben veel kennis en informatie over ziekten. Vandaar dat zij u (en uw partner of verzorger) kunnen voorlichten, adviseren en ondersteunen bij ziekten en handicaps en de gevolgen daarvan.
Steeds wordt bekeken of u zelf of iemand uit uw directe omgeving de handeling kan leren, zodat u minder of niet meer van onze hulp afhankelijk bent.

Gespecialiseerde Thuisbegeleiding

Een gespecialiseerd verzorgende kan een belangrijke steun zijn als u (tijdelijk) de greep op de dagelijkse verzorging van uw huishouden dreigt te verliezen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met opvoedingsproblemen die u boven het hoofd groeien, of met psychische problemen. Deze verzorgende geeft praktische ondersteuning bij gedragsverandering in de thuissituatie, vaak in samenwerking met andere hulpverleners. U staat er dus niet alleen voor.

Gespecialiseerde verpleging

Onze speciaal opgeleide verpleegkundigen (van het VTT team) voeren de zogenaamde 'voorbehouden en risicovolle handelingen' bij u thuis uit. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan hoog complexe verpleging zoals het inbrengen van katheters en maagsondes, nierspoeling en infusietherapieën. Daarnaast beschikt Vivent over verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in bepaalde ziektebeelden, zoals astma en COPD, dementie, kanker, palliatieve zorg, diabetes, stoma- en wondzorg of neurologie.

Nachtzorg

Binnen Vivent zijn twee nachtteams actief. De teams bestaan uit professionals die ’s nachts tussen 23.00 en 7.00 de deskundige zorg kunnen geven waar de thuissituatie vraagt. De medewerker van het nachtteam levert geplande en ongeplande zorg voor verzorging en verpleging voor alle extramurale cliënten binnen de regio van Vivent, ook in de terminale fase. Daarnaast kunnen zij de opvolging verzorgen voor professionele alarmering. Voordat het nachtteam ingezet kan worden, moet er een indicatie zijn (met uitzondering van professionele alarmopvolging). Deze indicatie wordt door een wijkverpleegkundige gesteld, in overleg met u en uw familie.

Aanvullende hulp op de professionele zorg

Vrijwilligers Terminale Zorg  -  Thuis…tot het einde

Vrijwilligers bieden aanvullende hulp op de professionele zorg.
De naaste krijgt gelegenheid om boodschappen te doen,  te sporten, een familiebezoek te brengen, naar het werk te gaan of waar op dat moment behoefte aan is. De naaste kan ook thuis blijven om extra te rusten of samen met de vrijwilliger bij de zieke te zijn.

T. 06 - 2266 3008    
www.thuistotheteinde.nl

Aanvragen van hulp

U kunt hulp aanvragen of meer informatie opvragen via het centrale telefoonnummer van Vivent: 088 - 163 70 00. 

Veranderingen in de zorg vanaf 2015

Wilt u meer weten over de veranderingen in de langdurige zorg vanaf 1 januari 2015? Kijk dan op onze speciale informatiepagina.

 

Kosten

Thuiszorg wordt betaald uit de landelijke Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de gemeente. Als u gebruik maakt van een van de bovengenoemde diensten, dan moet u in veel gevallen wel een eigen bijdrage betalen. De hoogte van dit bedrag is onder andere afhankelijk van uw inkomen.

Deel deze pagina