Vivent De Hooghe Clock Den Bosch

Open en gastvrij. Een plek waar iedereen welkom is. Dat is typisch Vivent De Hooghe Clock. Wie een dagje ouder wordt, vindt hier een warm en vertrouwd thuis. Maar Vivent De Hooghe Clock is meer dan een woonzorgcentrum alleen. Het is ook een plaats voor ontspanning en ontmoeting. Een plek waar alle senioren uit de buurt terecht kunnen. Voor zorg, gezelligheid, activiteiten, informatie en ondersteuning.

Alles onder één dak

Vivent De Hooghe Clock is een woonzorgcentrum in een gezellige buurt in 's-Hertogenbosch Noord, dichtbij de winkels en een mooi park met een dierenweide. Alle vormen van wonen, welzijn en zorg zijn hier mogelijk.

Vivent De Hooghe Clock beschikt over 66 zorgappartementen. Hierin ontvangen de bewoners Vivent Thuiszorg en/of andere ondersteunende diensten van Vivent.

Daarnaast biedt Vivent De Hooghe Clock zorg aan bewoners met psychogeriatrische problematiek, dementie. Er zijn vijf Kleinschalig Wonen woningen voor acht mensen met een vorm van dementie. Wij bieden hier belevingsgerichte zorg aan de bewoners.

Ook zijn er 185 seniorenappartementen. Hier wonen senioren geheel zelfstandig met of zonder zorg, maar omdat het een woonzorgcentrum vormt, is hulp snel te realiseren als de nood aan de man is. Men kan ook gebruikmaken van de Vivent dagactiviteiten en andere ondersteunende diensten van Vivent.

Om de mantelzorg tijdelijk van uw schouders te nemen, zijn er logeermogelijkheden bij Vivent. Een gastvrij en deskundig logeeradres voor mensen met dementie waar huiselijkheid, aandacht en gezelligheid voorop staan. U kunt de zorg even overlaten aan Vivent en heeft tijd voor andere dingen. 

Elkaar ontmoeten

Vivent De Hooghe Clock beschikt over een restaurant, een bibliotheek, een winkeltje, een receptie en een informatiepunt (hier kunt u terecht met vragen over zorg, wonen en welzijn). Daarnaast kunt u gebruik maken van een salon, waar een kapper, schoonheidsspecialiste en pedicure op verschillende dagen in de week werkzaam zijn. In het complex is ook het kinderdagverblijf Tijd4Kids gevestigd. De aanwezigheid van de kleintjes brengt voor de bewoners veel kijkplezier en gezelligheid met zich mee. Tevens is er voor de liefhebbers van bridge de bridgeclub en voor biljarters een biljartlokaal en biljartvereniging.

Team specialisten Vivent De Hooghe Clock

Na de verhuizing naar een vorm van verpleeghuiszorg in Vivent De Hooghe Clock neemt de specialist ouderengeneeskunde de zorg van de huisarts over. Wij werken conform het kwaliteitskader verantwoorde zorg, dat door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, patiëntenorganisaties en verzekeraars wordt onderschreven. Dit houdt in dat de bewoner of diens vertegenwoordiger meedenkt en beslist over de inhoud van het zorgplan. En ook dat er van beide kanten informatie wordt uitgewisseld met als doel de zorg zo optimaal mogelijk te verlenen.

Vivent De Hooghe Clock werkt samen met de centrale afdeling Behandeling en Consultatie van Vivent. Daarom mag u rekenen op deskundigheid vanuit diverse disciplines zoals de specialist ouderengeneeskundefysiotherapeutergotherapeutlogopedistpsycholooggespecialiseerd verpleegkundige, verpleeghuistandarts en de diëtist.

Voor de bewoners van de appartementen is er ook een gezondheidscentrum aanwezig op De Hooghe Clock met de specialisten van Behandeling en Consultatie van Vivent. Heeft u vragen dan kunt u daar altijd vrijblijvend binnen lopen.

Vivent De Hooghe Clock en geestelijke verzorging

Wanneer u of uw naaste in De Hooghe Clock komt wonen, kunnen er allerlei gevoelens en gedachten bij u opkomen. Wat overkomt me? Waarom gebeurt dit? Hoe moet het nu verder? Hoe kom ik hier doorheen? Zomaar wat vragen die zich bewust of onbewust opdringen. Deze verandering is een ingrijpende gebeurtenis, voor alle betrokkenen. Het kan zijn dat u of uw familie iemand zoekt, die u kan steunen bij vragen die het leven u stelt. Op zo’n moment kunt u een beroep doen op de geestelijk verzorger, deze enkele dagen per week op de locatie aanwezig. 

Kerkdienst

Elke twee weken is er een R.K. kerdienst voor bewoners, die hiervoor belangstelling hebben en een keer per maand is er een bijeenkomst met de dominee. Eenieder is daarbij van harte welkom.

Het spel Score 

Score is een geheugenspel dat mensen met dementie samen met familie, bezoek of verzorgenden spelen op een iPad. De kracht van Score is dat het enerzijds weer contact legt  tussen degene met dementie en zijn/haar bezoek of familie. Daarnaast kan de verzorging de statistieken aan de ‘achterzijde’ van het spel gebruiken om te meten of de cliënt achteruit gaat en wat hij of zij nog wel en niet meer herkent. Het spel is bedacht en ontworpen door Geer Jan Noordijk van FAQgames in samenwerking met behandelaren en verzorgenden van zorgorganisatie Vivent. Score wordt gebruikt bij Vivent de Hooghe Clock. 

Informatie / aanmelden De Hooghe Clock

Wilt u meer informatie over het wonen in De Hooghe Clock of het bezoeken van de Vivent dagactiviteiten op De Hooghe Clock? Wilt u zich aanmelden? Bel dan 088 – 163 70 00 of mail info@vivent.nl.

 

Contact

Klokkenlaan 85
5231 AP 's-Hertogenbosch
Telefoon: 088 - 163 70 00
E-mail: info@vivent.nl

 

Bereikbaarheid

Vivent De Hooghe Clock ligt slechts een paar honderd meter verwijderd van winkelcentrum 'De Rompert'. Dit winkelcentrum is te bereiken via het park. De bushalte voor de stadsbussen is dichtbij de ingang van het gebouw.

Veranderingen in de zorg vanaf 2015

Wilt u meer weten over de veranderingen in de langdurige zorg vanaf 1 januari 2015? Kijk dan op onze speciale informatiepagina.