Vivent Mariaoord

Belevingsgerichte zorg

Vivent gaat uit van het principe zo thuis mogelijk. We vinden het belangrijk dat u in een vertrouwde omgeving kunt wonen, waar u zich thuisvoelt. Ook als u door omstandigheden niet meer zelfstandig kunt wonen.

Binnen de kleinschalige woningen van Vivent woont u dan ook in een woning, zoals iedereen deze kent. Met een eigen voordeur, een woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer. U woont hier gezamenlijk met andere bewoners met dementie. Samen met zorgprofessionals, familie en vrijwilligers voert u hier een normaal huishouden. U doet boodschappen, kookt, eet samen en doet de was. Eigenlijk vormt u een gezin, alleen bent u geen familie van elkaar. U bepaalt met elkaar hoe u de dag indeelt. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met het herkenbare ritme van vroeger. Dat bepalen de bewoners samen.

Wie in Vivent Mariaoord komt wonen, vindt hier een warm en vertrouwd thuis. Vivent Mariaoord is gelegen in een bosrijke omgeving in Rosmalen. Door omvangrijke nieuwbouw en renovatie, heeft Vivent Mariaoord zich ontwikkeld tot een centrumvoorziening voor complexe en intensieve zorg en reactivering voor mensen met een lichamelijke handicap of dementie.
Wanneer u geheel zelfstandig wilt wonen, is het ook mogelijk om via de woningcorporatie een zorgappartement te huren. Deze staan op het terrein van Mariaoord.

Voor welke zorg en diensten kunt u terecht op Vivent Mariaoord?

Psychogeriatrische zorg

Vivent Mariaoord heeft een afdeling psychogeriatrie.
Afdeling Kattenbosch heeft drie huiskamers (unit 1, 2 en 3) met ieder 10 bewoners, dus totaal 30  bewoners. Unit 3 is specifiek voor jonge mensen met dementie.
Iedere bewoner heeft een eigen, ruime slaapkamer die u zelf kunt en mag inrichten. We bieden een veilige woonomgeving. Elke bewoner heeft een contactpersoon die verantwoordelijk is voor de continuïteit van zorg. Bewoners kunnen gebruikmaken van een individueel en/of een groepsprogramma. We vinden het belangrijk dat ook de familie zich welkom voelt. Familieparticipatie staat bij ons dan ook hoog in ons vaandel.

Chronisch somatische zorg

Binnen Vivent Mariaoord zijn er twee afdelingen die langdurige zorg en een goede woonomgeving bieden aan mensen met een (chronische) lichamelijke beperking. 
Dat zijn afdeling Wamberg en afdeling Krommenhoek. Op beide afdelingen wonen 30 bewoners.  De afdelingen zijn opgezet in drie units. Iedere bewoner heeft een eigen zit/slaapkamer en deelt een sanitaire ruimte met de bewoner van de aangrenzende kamer. De tien bewoners samen hebben een gezamenlijke huiskamer. Per unit is er team van verzorgenden. Dit team bestaat uit de Vivent Contactpersonen, de ziekenverzorgenden, leerlingen, voedingsassistenten en gastvrouwen die voor alle maaltijden en drank zorgen.

Vivent Contactpersoon
Elke bewoner heeft een Vivent Contactpersoon.  Dit is het aanspreekpunt voor de bewoner en zijn familie als het gaat om zorg  en welbevinden. De Vivent Contactpersoon maakt een zorgplan naar aanleiding van het intakegesprek. In dit zorgplan maken we afspraken welke zorg we op welke manier verlenen naar behoefte van de bewoner. We kijken daarbij naar vier domeinen:
1. Woon- en leefomstandigheden
2. Lichamelijk welbevinden
3. Mentaal welbevinden
4. Participatie
De afspraken die  de bewoner/familie  met de Vivent Contactpersoon maakt, worden vastgelegd in een zorgplan en twee maal per jaar besproken met het kernteam. Dat bestaat uit de arts en de Vivent Contactpersoon aangevuld met andere disciplines. De afspraken worden vervolgens eventueel bijgesteld en besproken met bewoner/familie.

Welkom
Op Wamberg en Krommenhoek vinden we het belangrijk dat de bewoners maar ook hun familie zich thuis voelen.  Wij hebben een open sfeer op de afdeling en iedereen is welkom. Onze afdeling is een thuis, dus ook familie en vrienden moeten graag bij ons komen. Om een kop koffie te komen drinken, maar ook om bijvoorbeeld mee te doen met een activiteit, samen met een groepje bewoners de krant te lezen of te helpen tijdens de maaltijd.

Medische zorg
Naast zorg en welbevinden is natuurlijk de medische  zorg noodzakelijk. Wij hebben als verpleegafdeling een eigen specialist ouderengeneeskunde, een vaste fysiotherapeut, logopediste, ergotherapeut  en diëtiste. Maar ook een geestelijk verzorgende  die met bewoners over religieuze zaken kan praten als hier behoefte aan is.

Ontspanning
Een dag wordt voor een bewoner gevuld met de verzorging en de medische zorg die hij nodig heeft. Daarnaast is er ook ruimte voor ontspanning. Er zijn veel clubs binnen Vivent Mariaoord waar bewoners lid van kunnen worden en er zijn wekelijks grote activiteiten zoals een muziek- of filmmiddag. Maar ook op de afdelingen worden dagelijks activiteiten georganiseerd.
Het uitgangspunt is de behoefte van de bewoner. Die bepaalt immers zelf wat hij graag wil en kan. 

Revalidatie in Vivent Mariaoord

Binnen Vivent Mariaoord wordt op de afdeling Heeseind revalidatie en herstelgerichte zorg geboden. U krijgt zorg vanuit meerdere disciplines  onder aansturing van de specialist ouderengeneeskunde.

Zorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel

Op de afdeling Sprokkelbosch bieden we speciale zorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Wanneer u niet meer in staat bent om thuis te blijven wonen, vindt u bij  ons een nieuw thuis.

Op afdeling ’t Ven in Vivent Mariaoord bieden we zorg aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en aan mensen met somatische klachten. Op de afdeling creëren we zoveel mogelijk een thuissituatie, waarin u zo zelfstandig mogelijk leeft. U verblijft tijdelijk op deze afdeling om na te denken over wat u in het leven wilt bereiken (wat wil en kan ik?). We helpen u zich te oriënteren hoe en waar u de zorg kunt krijgen die u nodig heeft.

Paramedische zorg

Vivent Mariaoord werkt samen met de centrale afdeling Behandeling en Consultatie van Vivent. Daarom mag u rekenen op deskundigheid vanuit diverse disciplines zoals de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, gespecialiseerd verpleegkundige en de diëtist.

Beademing

Vivent Mariaoord biedt zorg aan clienten die beademd worden, zowel non-invasief (door middel van een beademingsmasker) als invasief (door middel van een trachea-canule rechtstreeks in de luchtpijp).

Dagbehandeling somatiek

De dagbehandeling somatiek ontvangt iedere werkdag van 9.30 tot 15.15 uur tien cliënten. Dit zijn cliënten met een lichamelijke beperking die thuis wonen en ondersteuning, training en behandeling vragen om zelfstandig te kunnen blijven wonen. De dagbehandeling biedt, afhankelijk van de individuele doelstelling, verzorging, behandeling, begeleiding en activering gedurende enkele dagen per week. De dagbehandeling is er op gericht om de cliënt zo goed mogelijk zelfstandig te laten functioneren.

Dagbehandeling psychogeriatrie

De dagbehandeling psychogeriatrie ontvangt iedere werkdag van 10.00 tot 16.00 uur 24 cliënten. Dit zijn ouderen met geheugenproblemen die thuis of in een zorgcentrum wonen. De dagbehandeling biedt, afhankelijk van de individuele doelstelling, verzorging, behandeling, begeleiding en activering gedurende enkele dagen per week. De dagbehandeling is gericht op het behoud van de zelfstandigheid van de cliënt.

Dagbehandeling voor jonge mensen met dementie

De dagbehandeling voor jonge mensen met dementie ontvangt iedere werkdag van 10.00 tot 16.00 uur zes cliënten tot de leeftijd van 65 jaar met geheugenproblemen. De dagbehandeling biedt, afhankelijk van de individuele doelstelling, verzorging, behandeling, begeleiding en activering gedurende enkele dagen per week. De dagbehandeling is gericht op het behoud van de zelfstandigheid van de cliënt.

De Kopgroep

Deelnemers van de Kopgroep staan nog midden in de maatschappij, maar maken zich zorgen om veranderingen in hun hoofd.  Door deze veranderingen wordt het moeilijker om het gewone dagelijkse leven vorm te geven. De Kopgroep is een therapeutische ontmoetingsgroep voor acht tot tien mensen met ‘kopzorgen’.

Zelfstandig wonen op het terrein van Vivent Mariaoord met thuiszorg

Op het terrein van Vivent Mariaoord staan bungalows en appartementen die Zayaz verhuurt aan senioren en mensen met een zorgindicatie. De bewoners wonen hier geheel zelfstandig, maar kunnen voor (thuis)zorg terecht bij Vivent Mariaoord.

Thuiszorg
Ook als u zelfstandig woont, kan het zijn dat u hulp nodig heeft met uw verzorging, bij het douchen of bijvoorbeeld om uw steunkousen aan en uit doen. Of bij het aanreiken van uw medicatie, wondverzorging of druppelen van uw ogen. Wij bieden alle zorg die u nodig heeft. Ook hulp tijdens de maaltijd behoort tot de mogelijkheden. Wij kunnen meerdere malen overdag en in de avond bij u langs komen.

Indicatie
Als u zorg nodig heeft, dan krijgt u van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een zogenaamde indicatie. Onze relatiebeheerders kunnen u hierbij helpen. Het CIZ geeft aan hoeveel uur zorg we mogen geven. Het uitgangspunt is dat  u zelf bepaalt hoe u de zorg graag wil hebben, in overleg op welk tijdstip en op welke dagen.

Behandeling
Als u naast zorg ook bijvoorbeeld fysiotherapie nodig heeft, kunt u terecht in Vivent Mariaoord.  Daar kunt u ook meedoen met de groep Bewegen voor Ouderen.  Allemaal dicht bij uw zelfstandige woning, dus zorg naast de deur.

Alarmering
Verder biedt Vivent Mariaoord u nog de mogelijkheid om aan te sluiten op het persoonlijke alarmering systeem met 24 uur service. In noodsituaties komen medewerkers van Vivent Mariaoord u als eerste  hulp bieden.

Stichting Mariaoord Extra

Mariaoord Extra

Mariaoord Extra is op 13 juli 1999 opgericht met als doelstelling het financieren danwel meefinancieren van activiteiten en voorzieningen voor bewoners en personeel van Vivent Mariaoord in Rosmalen. 

De stichting MOE ontwikkelt zelf allerlei activiteiten om sponsorgeld en subsidies binnen te krijgen. Daarnaast verwerft Mariaoord Extra schenkingen van derden uit onder meer legaten van oud-bewoners en/of hun familie. 

Er is bovendien een vaste groep donateurs die jaarlijks een bijdrage schenken.

De stichting Mariaoord Extra werd in 2008 officieel aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het stichtingsbestuur bestaat uit:

- A.H. van Rixtel, voorzitter
- W.G.M.J. Arts, secretaris
- J.F.A. Berends, penningmeester
- H.M.C. van Maaren
- M. van der Wijst

Wilt u doneren?
Dan kan dat op dit rekeningnummer:
NL 60 RABO 0119552833
Stichting MOE
Ten name van
"Mariaoord in beweging"

Contact

Vliertwijksestraat 369
5244 NJ Rosmalen
Telefoon: 088 - 163 70 00
E-mail: mariaoord@vivent.nl

Veranderingen in de zorg vanaf 2015

Wilt u meer weten over de veranderingen in de langdurige zorg vanaf 1 januari 2015? Kijk dan op onze speciale informatiepagina.

Deel deze pagina