Verwijzers

Via deze pagina kunt u een patiënt aanmelden bij het Regionaal Coördinatiepunt (RCP) voor kortdurende zorg. U kunt ook een Uitvoeringsverzoek aanvragen voor het TTV team.

Regionaal Coördinatiepunt (RCP)

Patiënten voor kortdurende zorg (eerstelijns verblijf hoog-, laagcomplex en palliatief, geriatrische revalidatiezorg, zzp9b en crisis WLZ) meldt u aan bij het Regionaal Coördinatiepunt (RCP). Dat kan 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Bij het RCP zijn ouderenzorgorganisaties BrabantZorg, Sint Jozefoord, Laverhof, van Neynsel, Vivent en Zorggroep Elde Maasduinen aangesloten.
Het Regionaal Coördinatiepunt (RCP) heeft zicht op de totale beddencapaciteit voor kortdurende zorg bij de aangesloten VVT organisaties.

Een patiënt aanmelden
● Plaats een coördinatie verzoek in Zorgdomein. Waar nodig heeft u na plaatsing nog telefonisch contact voor aanvullende vragen.
● De transfermedewerker RCP voert vervolgens triage uit.
● De transfermedewerker RCP controleert de beschikbaarheid bij de VVT-organisaties.

Er is plaats
● Het RCP doet een plaatsingsverzoek bij de VVT-organisatie die beschikbaarheid heeft.
● De VVT-organisatie accepteert het plaatsingsverzoek.
● De transfermedewerker RCP koppelt via Zorgdomein aan u terug bij welke VVT-organisatie uw patiënt kortdurende zorg gaat ontvangen.
● U informeert uw patiënt over de VVT-organisatie waar de patiënt kortdurende zorg gaat ontvangen.
● U stuurt de overdracht rechtstreeks door naar deze VVT-organisatie.

Er is geen plaats
● De transfermedewerker RCP koppelt aan u terug dat er geen beschikbare plek is bij één van de aangesloten VVT organisaties.
● U kunt zelf contact opnemen met een andere VVT organisatie. De transfermedewerkers RCP hebben geen zicht op deze beschikbare beddencapaciteit.

Meer informatie
Zie de website www.iedereenzorgt.nl/rcp.
Of telefonisch via 085 – 401 54 45.

Uitvoeringsverzoek TTV team

De verpleegkundigen van het TTV team bieden gecompliceerde medische en verpleegtechnische zorg aan cliënten in de thuissituatie. Deze specialistische zorg wordt geboden aan volwassenen. Het TTV team voert geplande werkzaamheden uit tussen 8.00 en 23.00 uur en is daarnaast 24/7 bereikbaar en beschikbaar voor calamiteiten.

Benodigde hulpmiddelen
Graag bieden wij de cliënt optimaal comfort. Mocht de cliënt nog geen zorgorganisatie in huis ontvangen, dan willen wij u vragen om voorafgaand aan het uitvoeringsverzoek tijdig een aantal hulpmiddelen te (laten) bestellen, gericht op bedgebonden zorg of sedatie. Het gaat om de hulpmiddelen: hoog laag bed, anti-decubitus matras, glijzeil, bedtafel en eventueel een postoel en urinaal. Te bestellen bij Medicura via telefoonnummer 088- 0071100,  www.medicurazorgwinkel.nl of bij Vegro, bestel.vegro.nlwww.vegro.nl, 0900 – 288 77 66.

U kunt gebruik maken van het online uitvoeringsverzoek om een handeling aan te vragen, maar neem vooraf even telefonisch contact op zodat we de zorgvraag door kunnen spreken en kunnen accepteren.

Het TTV team is bereikbaar op nummer 088 – 163 88 26. Gedurende de nacht belt u met 088 – 163 70 00 en wordt u doorverbonden met de dienstdoende verpleegkundige.

Bestanden

Wilt u meer informatie van Vivent thuiszorg? Download folder