Dagbehandeling dementie bij jonge mensen

Mensen met een vorm van dementie op een ongebruikelijk vroege leeftijd (jonger dan 65 jaar) kampen met andere problemen dan ouderen met dementie. Vivent heeft een speciale dagbehandeling ontwikkeld die aansluit bij de behoeftes van deze doelgroep. Er is aandacht voor de levensfase van jonge mensen met dementie: normaliter een fase waarin men maatschappelijk en sociaal zeer actief is. Door diverse activiteiten leert u om te gaan met deze onverwachte wending in uw leven.

Programma dagbehandeling voor jonge mensen met dementie 

Het programma van de dagbehandeling bestaat uit de volgende activiteiten:

  • activiteiten gericht op lichamelijke inspanning in samenwerking met de fysiotherapeut, bewegingsagoog en ergotherapeut.
  • activiteiten gericht op maatschappelijke betrokkenheid op creatief gebied zoals houtbewerking en klussen rondom dagbehandeling.
  • activiteiten gericht op het behoud van uw identiteit: geheugenactivering in geheugengroepen en gespreksgroepen onder begeleiding van een psycholoog en medewerker dagbehandeling.
  • activiteiten gericht op sociale contacten tussen cliënten en uitwisselen van ervaringen.
  • activiteiten gericht op ontspanning, aangepast aan uw leeftijd, beleving, interessen en mogelijkheden.

Mantelzorgers van jonge mensen met dementie 

Dagbehandeling voor jionge mensen met dementie biedt uw mantelzorgers - meestal de partner, kinderen of andere familieleden – advies en begeleiding. U krijgt regelmatig een uitnodiging om samen de voortgang te bespreken. Iedere zes maanden vindt een dergelijke familiebespreking plaats. Op de dagbehandeling werken verschillende deskundigen die deel uitmaken van het dagprogramma van de cliënt.

Indicatie en kosten van dagbehandeling voor jonge mensen met dementie

Voor dagbehandeling is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)nodig. In overleg met uw huisarts of specialist kunt u een aanvraag bij het CIZ indienen. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 - 789 15 60. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een eigen bijdrage. Voor meer informatie of de hoogte van de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK, via telefoonnummer 0800 - 19 25.

Contact

Voor meer informatie kunt u bellen naar 088 - 163 70 00 of stuur een e-mail naar dagbehandelingpg@vivent.nl. De dagbehandeling is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 16.45 uur.