Dagbehandeling Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) die nog wel in staat zijn om thuis te blijven wonen, maar overdag extra zorg nodig hebben, heeft Vivent een speciale dagbehandeling. U kunt van maandag tot en met vrijdag gebruik maken van onze dagbehandeling.

Wat heeft de dagbehandeling NAH u te bieden? 

De dagbehandeling biedt u één of meer dagen per week zorg op lichamelijk, sociaal en psychologisch gebied. U kunt dan onder andere gebruik maken van onze psycholoog, arts, fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. Ook kunt u deelnemen aan het dagbestedingsprogramma. U krijgt professionele begeleiding, maar u bepaalt zelf wat u wel en niet wilt. U komt meestal dezelfde mensen tegen die in een soortgelijke situatie verkeren als u. Hierdoor is het makkelijker om contacten te leggen.
Door de dagbehandeling wordt vaak het thuisfront ontlast. Dit zorgt ervoor dat uw mantelzorgers, meestal partner en familie, ook een aantal uur voor zichzelf hebben.

Hoe komt u in aanmerking voor de dagbehandeling NAH?

De dagbehandeling voor mensen met NAH van Vivent Mariaoord kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor deelname aan de dagbehandeling betaalt u een eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf. Op de website van het CAK kunt u de hoogte van de eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf uitrekenen. Om in aanmerking te komen voor een financiële vergoeding, heeft u eveneens een indicatie van het CIZ nodig. Deze vergoeding kunt u ontvangen in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Ook als uw vraag om zorg niet (geheel) wordt vergoed, kunt u gebruikmaken van de dagbehandeling van Vivent Mariaoord. U betaalt dan zelf uw zorg op maat of vult de vergoede zorg aan tot het niveau dat u zelf wilt. 

Contact Dagbehandeling NAH

Voor meer informatie kunt u bellen naar 088 - 163 70 00 of stuur een e-mail naar sprokkelbosch@vivent.nl. De dagbehandeling is telefonisch bereikbaar op werkdagen.