Dagbehandeling somatiek bij lichamelijke problemen

De dagbehandeling somatiek is bedoeld voor mensen die thuis wonen, maar moeilijkheden ondervinden bij het lichamelijk functioneren. Bent u door een lichamelijke aandoening niet meer in staat om (volledig) zelfstandig te functioneren, maar wilt u nog wel zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Dan kunt u bij de dagbehandeling somatiek terecht.

Programma dagbehandeling bij lichamelijke problemen

De dagbehandeling Somatiek biedt een vast basisprogramma waarin ondersteuning, begeleiding en behandeling zijn opgenomen, maar er is ook ruimte voor sociale contacten en ontspanning. Verschillende behandelaars (bijvoorbeeld een arts, ergotherapeut, fysiotherapeut en logopedist) kijken samen met u welke mogelijkheden er zijn om zo optimaal mogelijk te blijven functioneren. Door het bieden van de juiste zorg op het juiste moment, helpen we u zo zelfstandig mogelijk te blijven.

Indicatie en kosten dagbehandeling lichamelijke problemen

Voor dagbehandeling is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. In overleg met uw huisarts of specialist kunt u een aanvraag bij het CIZ indienen. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088- 789 15 60. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een eigen bijdrage. Voor meer informatie of de hoogte van de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK, telefoonnummer 0800 - 19 25.

Vervoer naar dagbehandeling

U wordt opgehaald en thuisgebracht door een taxibedrijf.

Contact dagbehandeling lichamelijke problemen

Voor meer informatie kunt u bellen naar 088 - 163 70 00 of stuur een e-mail naar dagbehandelingmariaoord@vivent.nl. De dagbehandeling is telefonisch bereikbaar op werkdagen.