Geestelijk verzorgers

Mensen worden in hun leven geconfronteerd met allerlei levensvragen. De ene keer is dat ingrijpender dan de andere keer. Ziek zijn en ouder worden confronteert vaak met de grenzen van het leven en dat kan allerlei gevoelens oproepen; onmacht en verdriet, maar ook dankbaarheid en berusting. Er kunnen vragen bij u opkomen zoals: waarom overkomen deze dingen mij? Hoe kan ik verder leven met wat ik niet meer kan? Het kan zijn dat (verlies)ervaringen eerder uit uw leven u juist nu weer gaan bezighouden. Of dat u voor moeilijke beslissingen staat.

Het kan dan goed doen om de tijd te nemen deze vragen en ervaringen te delen. De geestelijk verzorgers binnen Vivent staan daarvoor open. Vanuit eerbied voor u als persoon en wat voor u heilig en belangrijk is, denken, zoeken en leven zij met u mee.

Met welke vragen kunt u bij een geestelijk verzorger terecht?

U kunt een geestelijk verzorger inschakelen wanneer u of uw naasten leven met vragen over onderstaande thema’s.  

Zingeving

Vragen naar de zin van bepaalde gebeurtenissen; waarom moet mij dit overkomen? Hoe vind ik weer nieuwe moed? Wat houdt me in deze situatie staande? Hoe kan ik de grote veranderingen die ik doormaak een plek geven in mijn leven? Hoe nu verder?

Veerkracht

Vragen over hoe je omgaat met tegenslagen en veranderingen, over wat u dierbaar is en goed doet, wat u kracht geeft, gelukkig maakt. Over hoe u weer de kracht vindt om terug te veren; hoe u weer wordt wie u was, wie u wilt zijn.

Verwerking

Vragen met betrekking tot het verwerken; hoe kan ik met mijn ziekte omgaan? Hoe ga ik om met de ziekte van mijn naaste? Hoe leef ik verder nu hij of zij er niet meer is?

Levensbalans

Vragen rond het opmaken van de levensbalans; wat heb ik met mijn leven gedaan? Hoe kijk ik er op terug? Wat is gelukt en wat ging niet zoals ik nu zou willen? Wat zou ik graag nog willen en hoe kan ik dat bereiken en wat houdt mij daar in tegen?

Levenseinde

Vragen rond het (naderend) levenseinde van een bewoner en/of naaste(n); hoe kan ik mijn leven goed afronden? Hoe kan ik mijn naaste die gaat sterven nabij zijn? Ben ik bang voor de dood? Hoe wil ik afscheid nemen? Hoe denk ik over wat er na de dood komt?

Ethiek

Vragen die te maken hebben met wat nu goed is om te doen. Soms sta je in een spagaat en lijken allebei de keuzes even moeilijk; hoe komt u er dan achter wat de juiste is? Of soms botsen normen en waarden; hoe vindt u daar dan een weg in?

Religieus

Vragen die te maken hebben met religie; waar geloof ik in? Kan ik wel geloven of wat houdt mij daar in tegen? Welke religieuze rituelen zijn er en welke betekenis hebben die voor mij? 

Wie zijn de geestelijk verzorgers van Vivent?  

Dhr. Geert Maas
Locatie: Vivent Mariaoord
E-mailadres: g.maas@vivent.nl
Telefoonnummer: 06 – 52 60 94 85

Mw. Ingrid van den Akker
Locaties: Vivent Mariaoord en Vivent De Hooghe Clock
E-mailadres: i.vandenakker@vivent.nl
Telefoonnummer: 06 – 52 60 97 74

Mw. Judith Hopman
Locatie: Vivent De Hooghe Clock
E-mailadres: j.hopman@vivent.nl
Telefoonnummer: 06 – 52 60 96 34

Mw. Madeleine Kievits
Locaties: Vivent Hof van Hintham, Vivent Berlerode en de Litserborg
E-mailadres: m.kievits@vivent.nl
Telefoonnummer: 06 – 52 60 99 07

Geestelijke zorg in de thuissituatie

Een goed gesprek met een geestelijk verzorger van Vivent kan helpen. Vivent biedt zorg, begeleiding en behandeling aan mensen die in zorgcentra wonen, maar ook aan diegenen die zorg nodig hebben in de eigen vertrouwde thuissituatie. Bínnen de zorgcentra zijn verschillende geestelijk verzorgers beschikbaar voor de bewoners en hun mantelzorgers. Zij zijn er ook voor u, ongeacht uw achtergrond. Uw verhaal staat voorop. Het vertellen van dat verhaal kan u helpen om met uw situatie om te gaan. Een goed gesprek kan
helpen...

Bij u thuis

In de thuissituatie kunt u vanaf nu ook een beroep doen op een geestelijk
verzorger. Vooralsnog worden de kosten hiervoor (nog) niet vergoed door de
zorgverzekering.

In goed gesprek

In een persoonlijk gesprek zijn uw ervaringen en alles wat u bezighoudt het
‘vertrekpunt’. Mensen hebben soms behoefte om te vertellen over hun leven.
Bijvoorbeeld over belangrijke gebeurtenissen, maar ook vragen kunnen zich
opdringen zoals: Wat overkomt me nu? Waarom gebeurt dit? Hoe moet het nu
verder? Hoe kom ik hier doorheen? Wat houdt mij staande? In een gesprek
geven we deze vragen de ruimte en zoeken we een manier om hiermee
verder te gaan. Soms is het al voldoende dat er iemand luistert en soms zijn
er weinig of geen woorden nodig.

Zorg rondom het levenseinde

Naarmate het levenseinde dichterbij komt, maken mensen vaak de balans
op en komen er dringende vragen op. Samen met u en eventueel uw
naasten kunnen we daar een weg in vinden. Ook kunnen wij desgewenst
ondersteuning bieden in het uitvoeren van een ritueel waarmee u zich
verbonden voelt.

Vertrouwen

De contacten hebben een strikt persoonlijk en vertrouwelijk karakter. De
geestelijk verzorger houdt zich aan het beroepsgeheim. 

Wie zijn deze geestelijk verzorgers?

Binnen Vivent zijn ervaren, goed opgeleide geestelijk verzorgers beschikbaar.
Misschien hebt u ze wel eens ontmoet als u in Vivent De Hooghe Clock,
Mariaoord, Hof van Hintham, Litserborg of Berlerode bent geweest. Ze werken dagelijks op deze locaties van Vivent.

Voor informatie of contact

U kunt contact opnemen met:

  • De Vivent - Vraagbaak medewerker via e-mail: info@vivent.nl of telefonisch: 088 - 163 70 00
  • Uw vertrouwde thuiszorgmedewerker
  • Uw huisarts
  • De geestelijk verzorgers via e-mail: j.hopman@vivent.nl

Flyer geestelijke verzorging 

Klik hier voor de flyer met alle informatie nog eens op een rijtje.