Het Andere Wonen

Vivent Het Andere Wonen zijn kleinschalige projecten geclusterd wonen in de wijk voor mensen met geheugenproblemen. Wonen met elkaar in combinatie met servicegerichte dienstverlening en zorg op maat. De mensen met geheugenproblemen kunnen met of zonder partner in een volwaardig appartement in hun eigen wijk blijven wonen. Daar biedt Vivent Het Andere Wonen diverse diensten, activiteiten en services aan die men naar eigen behoefte en onder eigen regie af kan nemen. Dit kan zijn in de eigen woning of in de gemeenschappelijke ruimten. Geclusterd wonen zorgt voor veiligheid, geborgenheid en er is 24/7 zorg in huis.

Duurzame oplossing vanuit expertise Vivent

Er is op dit moment veel vraag naar woonruimte met ondersteuning binnen handbereik voor mensen met geheugenproblemen. Door de groei van het aantal mensen met geheugenproblemen zal dit de komende decennia alleen maar toenemen. Voor mensen met een bovenmodaal inkomen is er inmiddels al behoorlijk wat keus. Vivent Het Andere Wonen richt zich daarom met name op de mensen met een inkomen onder of net boven de sociale huurinkomensgrens (€ 34.000,-). Enerzijds omdat in deze segmenten de vraag groot is en het aanbod klein en anderzijds omdat Vivent al veel thuiszorg levert aan deze doelgroep.

Ondernemers maken droom in de zorg waar

Vivent legt de exploitatie en ontwikkeling van de eerste drie wooncomplexen neer bij zorgondernemers. Samen gaan zij hun droom in de zorg waar maken. Vivent ondersteunt met diverse diensten, kennis en middelen en het ondernemerskoppel gaat het uiteindelijk beheren. Een combinatie van klantvriendelijkheid, wonen en welzijn moet deze nieuwe woonvorm voor mensen met geheugenproblemen worden. Bent u de zorgondernemer die samen met Vivent de uitdaging aandurft? Dan kunt u zich aanmelden voor de informatieavonden op 13 en 15 juli a.s. van 19.30 tot 21.00 uur bij Vivent, Rijnstraat 10 in ‘s-Hertogenbosch. Dit kan per mail naar m.vanbers@vivent.nl.