Kopgroep: ontmoetingsgroep voor mensen met geheugenproblemen

De Kopgroep is een ontmoetingsgroep voor acht tot tien mensen met zogenaamde 'kopzorgen' oftewel geheugenproblemen. Zij worden begeleid door een groepsbegeleider en een psycholoog. De deelnemers bespreken hier wat hen bezighoudt rondom hun geheugenproblemen. In de bijeenkomst hanteren we een thema, dat we samen bepalen. U kunt daarbij denken aan het verlies van zelfstandigheid, het openlijk spreken over uw geheugenproblemen, hoe werkt het geheugen en hoe gaat het in de toekomst. 

Kopzorgen of geheugenproblemen

Deelnemers van de Kopgroep staan nog midden in de maatschappij, maar maken zich zorgen om veranderingen in hun hoofd.  Door deze veranderingen wordt het moeilijker om het gewone dagelijkse leven vorm te geven. In de Kopgroep worden deze veranderingen in het hoofd kopzorgen genoemd.

Wellicht herkent u een van de volgende kopzorgen:
“Ik ga niet meer naar verjaardagen. Iedereen praat zo door elkaar, ik kan niet goed meer aan het gesprek deelnemen. Straks kom ik nergens meer”.
“Ik ken mezelf niet meer zo goed. Hoe komt dat toch?”
“Soms vergeet ik de gewoonste dingen. Zal dit erger worden of is dit de leeftijd?”
“Soms zie ik op tegen de toekomst. Hoe zal die er voor mij uitzien?”

Inhoud Kopgroep bijeenkomsten

De bijeenkomst van de Kopgroep bestaat uit een gespreksgedeelte en een praktisch gedeelte. In het gespreksgedeelte bespreken we zaken waar u in de afgelopen week moeite mee heeft gehad. Daarna diepen we het gekozen thema uit. In het tweede gedeelte van de Kopgroep bijeenkomst vertalen we het thema naar het praktische gedeelte. Dat doen we vaak in de vorm van oefeningen waar beweging in zit, maar ook oefeningen op gebied van geheugen komen aan bod. We ronden de bijeenkomst af met een samenvatting van het besprokene tijdens de bijeenkomst.

Waar en wanneer vindt de Kopgroep plaats?

De Kopgroep komt op een vaste middag of ochtend in de week bij elkaar. De deelnemers zorgen zelf voor vervoer naar de Kopgroep.

Aanmelden voor de Kopgroep en kosten 

Voor deelname aan de Kopgroep heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Mogelijk moet u een eigen bijdrage betalen.

Contact

Voor meer informatie over de Kopgroep en geheugenproblemen of aanmelding voor de bijeenkomsten kunt u bellen met Masja de Lorm of Jacqueline Vermeeren, via telefoonnummer:  073 - 850 43 17.

Ook interessant voor u