Logopedie Vivent

De logopedisten van Vivent

Bij Vivent Behandeling & Consultatie werken we met  drie logopedisten.  We zijn ervaren in de volwassenen- en ouderenzorg (geriatrie). De geriatrische ervaring komt voort uit ons werk in het verpleeghuis. Daar begeleiden we veel cliënten met complexe, neurologische aandoeningen op het gebied van communicatie, kauwen en slikken, adem en stemgeven. Maar ook andere volwassenen kunnen bij ons terecht. 

Wanneer kan de logopedist iets voor u betekenen?

Heeft u door een ziekte of beroerte problemen met spraak, taal, gehoor of stem of is kauwen en/of slikken niet goed meer mogelijk?
Bijvoorbeeld:
• kunnen anderen u niet meer goed verstaan;
• begrijpt u niet goed wat anderen zeggen;
• kunt u niet meer op de juiste woorden komen;
• heeft u problemen met slikken en kauwen, waardoor eten en drinken niet goed verlopen;
• heeft u moeite met ademhaling en stemgeving;
• is het voeren van een gesprek door slechthorendheid voor u niet vanzelfsprekend?
Dan kan de logopedist van Vivent iets voor u betekenen.

Wat doet de logopedist?

Op basis van uw hulpvraag verrichten de logopedist onderzoek en stelt vervolgens een behandelplan voor u op. We begeleiden en adviseren u op de volgende manieren: 
• communicatietraining gericht op uw taal/spraakstoornis of -beperking, ook samen met een gesprekspartner
• sliktraining en advisering voor het veilig verwerken van eten en drinken
• ademhalings- en ontspanningstraining voor zo optimaal mogelijke stemgeving.
• gehoor: training spraakafzien, ook wel liplezen genoemd

Waar kunt u bij de logopedist terecht? 

Onze werkzaamheden verrichten wij zowel in het verpleeghuis als poliklinisch; individueel en in groepsverband. Als het niet mogelijk is om naar de polikliniek in Vivent Mariaoord in Rosmalen te komen, dan is behandeling aan huis ook mogelijk. We werken  nauw samen met de andere disciplines van Vivent Behandeling & Consultatie, zoals de ergotherapeut, fysiotherapeut, psycholoog  en diëtist. Zo kunnen we optimale zorg bieden, waarin u als cliënt centraal staat. 

Wat zijn de kosten?

Logopedie is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekeraar. Voor de precieze vergoeding kunt u uw polis nakijken. U heeft een verwijzing nodig van uw arts of medisch specialist.

Contact

Voor vragen of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van Behandeling & Consultatie. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00-17.00 uur via 088 -163 70 00 of e-mailadres  behandelingenconsultatie@vivent.nl.

De logopedisten van Vivent zijn geregistreerd afasietherapeuten en geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.

 

Ook interessant voor u

  • Ergotherapie Vivent

    De ergotherapeut werkt op een praktische manier met u aan de activiteiten die problemen opleveren en die voor u belangrijk zijn om te ku...

  • Fysiotherapie Vivent

    De fysiotherapeuten van Vivent richten zich op ouderen die problemen hebben met houding en beweging.