Meer Bewegen voor Ouderen Vught 2018

De kosten voor Meer Bewegen voor Ouderen voor de lessen in 2018 zijn aangepast. De betaling loopt nu per half jaar (gemiddeld 20 lessen):

Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek: € 49,50
Meer Bewegen voor Ouderen Volksdans: € 67,00
Meer Bewegen voor Ouderen Tai Chi: 73,25

U kunt bij uw ziektekostenverzekeraar navraag doen of u in aanmerking komt voor een geheel of gedeeltelijke vergoeding van deze cursussen.