Thuiszorg Vivent

Vivent Thuiszorg biedt u hulp, verpleging en verzorging aan in de thuissituatie. Vivent  heeft in alle wijken in het werkgebied een vast wijkteam dat de zorg verleent. U weet dus altijd precies welke thuiszorgmedewerkers in uw wijk werkzaam zijn. U krijgt bovendien een eigen Vivent Contactpersoon. Dat is uw persoonlijke aanspreekpunt voor al uw zorg. Deze Vivent Contactpersoon coördineert alle verschillende zorg en diensten die Vivent u biedt. Hij of zij zorgt dat u de juiste zorg krijgt en stemt waar nodig de zaken die voor u belangrijk zijn af met andere zorgverleners, woningcorporaties of welzijnsorganisaties binnen uw wijk. In bepaalde gevallen kan technologie in de thuiszorg een meerwaarde bieden. De visie van Vivent hierover leest u onder de kop Vivent en technologie in de zorg

Verzorging en verpleging: bij ziekten of beperkingen

Als u zichzelf niet goed meer kunt wassen of aan- en uitkleden of moeite heeft met eten en drinken, kan een verzorgende u daarmee helpen. Ook ondersteunt hij of zij u thuis bij het aanbrengen van bijvoorbeeld zwachtels, steunkousen, incontinentiemateriaal, korset of prothese en het verzorgen van medicatie.
Vivent heeft wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden die tevens gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld wondverzorging. Zij hebben veel kennis en informatie over ziekten. Vandaar dat zij u (en uw eventuele partner of mantelzorger) kunnen voorlichten, adviseren en ondersteunen bij ziekten en beperkingen en hoe u daarmee om kunt gaan. Steeds wordt bekeken of u zelf of iemand uit uw directe omgeving de handeling kan leren, zodat u minder of niet meer van onze hulp afhankelijk bent.

Gespecialiseerde Thuisbegeleiding: voor grip op de thuissituatie

Een gespecialiseerd thuisbegeleider (GTB-er) kan een belangrijke steun zijn als u (tijdelijk) de greep op de dagelijkse verzorging van uw huishouden dreigt te verliezen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met opvoedingsproblemen die u boven het hoofd groeien, of met psychische problemen. De GTB-er geeft praktische ondersteuning bij gedragsverandering in de thuissituatie, vaak in samenwerking met andere hulpverleners. U staat er dus niet alleen voor.

De GTB maakt gebruik van Begeleiding in Beeld (BIB). Daarbij heeft de cliënt de mogelijkheid om contact te leggen met de GTB-er via een tablet. Voordeel is dat de cliënt direct contact kan zoeken in een moeilijke situatie, wat mogelijke escalatie kan voorkomen. De zorg kan hiermee nog meer op maat geboden worden. Gezien de positieve waardering van zowel cliënten als medewerkers zal BIB breder ingezet gaan worden binnen de thuiszorg. 

VTT team en andere Gespecialiseerd verpleegkundigen

Onze speciaal opgeleide verpleegkundigen van het Verpleegkundig Thuiszorg Technologie team (VTT team) voeren de zogenaamde 'voorbehouden en risicovolle handelingen' bij u thuis uit. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan complexe verpleging zoals het inbrengen van katheters en maagsondes, nierspoeling en infusietherapieën. Daarnaast beschikt Vivent over verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in bepaalde ziektebeelden, zoals astma en COPD, dementie, kanker, palliatieve zorg, diabetes, stoma- en wondzorg of neurologie.

Het VTT team maakt gebruik van Begeleiding in Beeld (BIB). Daarbij heeft de cliënt de mogelijkheid om contact te leggen met de VTT-er via een tablet. Voordeel is dat de cliënt direct contact kan zoeken als er iets aan de hand is of om even te overleggen. Dit biedt een extra mogelijkheid voor een snelle en adequate reactie van de VTT-er. De zorg kan hiermee nog meer op maat geboden worden. Gezien de positieve waardering van zowel cliënten als medewerkers zal BIB breder ingezet gaan worden binnen de thuiszorg.  

Nachtzorg thuis

Binnen Vivent zijn twee nachtteams actief. De teams bestaan uit professionals die ’s nachts tussen 23.00 en 7.00 de deskundige zorg kunnen geven waar de thuissituatie om vraagt. De medewerker van het nachtteam levert geplande en ongeplande zorg voor verzorging en verpleging voor alle extramurale cliënten binnen de regio van Vivent, ook in de terminale fase. Daarnaast kunnen zij de opvolging verzorgen voor professionele alarmering. Voordat het nachtteam ingezet kan worden, moet er een indicatie zijn (met uitzondering van professionele alarmopvolging). Deze indicatie wordt door een wijkverpleegkundige gesteld, in overleg met u en uw familie.

Medido, de slimme medicijndoos 

Als u veel medicijnen gebruikt, op verschillende momenten van de dag, dan is het handig om daaraan herinnerd te worden. De Philips Medido is een slimme medicijndoos (dispenser) die u een seintje geeft als u een medicijn moet innemen. De Medido wordt eerst gevuld met uw medicijnen. Vervolgens krijgt u een signaal op het moment dat u uw medicatie moet innemen. De dispenser staat via de zorgcentrale in verbinding met onze thuiszorgmedewerkers. Zij nemen contact met u op als u niet reageert op het signaal van de Medido. Het risico op het verkeerde medicijninname wordt met deze medicijndoos verkleind. Ook bent u hiermee minder afhankelijk van de zorgverlening, omdat u de medicijninname zelf in de hand heeft. De slimme medicijndoos wordt door steeds meer van onze cliënten gebruikt. Informeer naar de mogelijkheden bij uw thuiszorgmedewerker. 

Vivent Alarmering 

Vivent Alarmering biedt de mogelijkheid om in noodsituaties in en rond het huis hulp in te roepen van anderen. Met een simpele druk op de knop van het alarmapparaat heeft u contact met de meldcentrale. Vervolgens wordt hulp voor u geregeld: een veilig gevoel. Met de Viventpas krijgt u een aantrekkelijke korting op de installatiekosten.

Sensara, voor zorg op maat

Sensara zijn slimme sensoren die het leefgedrag van de cliënt monitoren om tijdig te kunnen signaleren als er iets niet goed gaat. De sensoren registreren bewegingen in huis door middel van infrarood, er worden dus geen beelden gemaakt.  Sensara wordt binnen enkele Vivent-teams al ingezet om te bekijken of deze nieuwe toepassing van sensoren onze cliënten iets te bieden heeft. Het gaat vooral om een beeld van de cliënt te krijgen als deze zelf niet meer kan aangeven hoe hij zich voelt en wat hij doet. Met Sensara krijgt de zorgprofessional bijvoorbeeld een beeld van de slaap- en eetgewoonten en het activiteitenpatroon van de cliënt. Op basis daarvan kan zorg op maat geboden worden.

Een verpleegkundige die met Sensara werkt: ‘Omdat ik nu betere informatie heb over deze cliënt kan ik de zorg ook beter afstemmen op wat zij nodig heeft. Ik denk dat ze hierdoor langer thuis kan blijven wonen. En de mantelzorg en ik maken ons minder ongerust omdat we beter weten wat zich afspeelt in huis en daar zo nodig iets aan kunnen doen.’

Aanvragen en kosten van hulp 

Vivent kijkt samen met u hoe u de zorg en begeleiding krijgt die u nodig heeft op de manier zoals u dat wilt. Zorg kunt u op verschillende manieren aanvragen. U kunt zelf de nodige zorg inkopen via een Persoons Gebonden Budget (PGB), zorg in natura krijgen of zorg particulier inzetten. Voor de eerste twee mogelijkheden is een indicatie nodig, voor particulier ingezette zorg niet. PGB en particuliere zorg kunnen elkaar ook aanvullen. Vivent helpt u graag bij het maken van een passende keuze. Bovendien ondersteunen  we u graag bij de administratie van uw PGB. Voor al uw zorgvragen kunt u terecht bij de Vraagbaak van Vivent (088 163 70 00). Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.  

Hulpmiddelen voor thuis: Vivent-Welzorg Thuiszorgwinkels

Bij de Vivent-Welzorg Thuiszorgwinkels kunt u artikelen lenen, huren en kopen op het gebied van mobiliteit, gezondheid, zelfredzaamheid en comfort voor een vitaal leven. Met de Vivent Voordeelpas krijgt u 10% korting op de aankoop van artikelen in de Vivent-Welzorg Thuiszorgwinkels. Kijk ook eens op de webwinkel www.viventwinkel.nl

Aanvullende hulp op de professionele zorg

Vrijwilligers Terminale Zorg  -  Thuis…tot het einde
Vrijwilligers bieden aanvullende hulp op de professionele zorg. De naaste krijgt gelegenheid om boodschappen te doen,  te sporten, een familiebezoek te brengen, naar het werk te gaan of waar op dat moment behoefte aan is. De naaste kan ook thuis blijven om extra te rusten of samen met de vrijwilliger bij de zieke te zijn.

T. 06 - 22 66 30 08    
www.thuistotheteinde.nl

Meer zorgdiensten en services 

Voor meer zorgdiensten en services die u thuis kunnen ondersteunen kunt u terecht bij zorgdiensten en services.

Veranderingen in de zorg vanaf 2015

Wilt u meer weten over de veranderingen in de langdurige zorg vanaf 1 januari 2015? Kijk dan op onze speciale informatiepagina.