Vivent Diëtetiek

Bij de woorden diëtist, voedingsadvies of dieetadvies denken veel mensen direct aan overgewicht. Toch zijn er nog veel meer gezondheidsproblemen, waarbij aanpassingen in het voedingspatroon een oplossing kunnen zijn. 

Aandoeningen waarbij de diëtist u voedingsadvies kan geven  

 • Diabetes
 • Hart- en vaatziekten (te hoog cholesterol, hoge bloeddruk, etc.)
 • COPD
 • Maag- en darmproblemen
 • Ondervoeding
 • Obesitas
 • Nierziekten
 • Eetproblemen

Speciale aandachtsgebieden diëtisten 

Naast begeleiding bij bovenstaande gezondheidsproblemen, hebben de diëtisten van Vivent zich gespecialiseerd in de volgende aandachtgebieden:

 • Kinderen met (dreigend) overgewicht
 • Mensen met een allergie/coeliakie
 • Sport (fanatieke sporters)
 • Voeding van ouderen thuis en in een verpleeghuis

Spreekuren bij de diëtist voor bijzondere doelgroepen

Vivent Diëtetiek heeft een aantal bijzondere specialismen in huis. Zo zijn er bijvoorbeeld speciale spreekuren voor:

 • kinderen met (dreigend) overgewicht
 • mensen met een allergie, coeliakie of andere darmproblemen zoals lactose-intolerantie
 • fanatieke sporters
 • mensen met eetproblemen 
 • ouderen in een verpleeg- of verzorgingshuis

Kinderen met (dreigend) overgewicht
Bij Vivent Diëtetiek werken drie diëtisten die gespecialiseerd zijn in kindervoeding en met name op het gebied van kinderen met overgewicht. De nadruk bij kinderen ligt niet alleen op voeding, maar ook op voldoende bewegen. Ook opvoeding kwesties komen aan bod. Bijvoorbeeld, hoe ga je als ouder om met kinderen die blijven zeuren om snoep? Of wat als uw kind weigert groenten te eten, wat moet u dan doen? Voor kinderen met ernstig overgewicht werkt Vivent Voeding en Dieet onder andere samen met kinderarts Edgar van Mil van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Mensen met een allergie
Heeft u een allergische- of niet-allergische voedselovergevoeligheid, ook wel allergie of voedselintolerantie genoemd, dan kunt u terecht bij één van onze gespecialiseerde allergiediëtisten. Zij hebben een jarenlange ervaring met het begeleiden van kinderen en volwassenen met (vermeende) voedselovergevoeligheid. De diëtisten van Vivent zijn aangesloten bij het Brabants Overleg Voedselovergevoeligheid. Samen met diëtisten uit de regio hebben ze regelmatig overleg. Het overleg is voornamelijk gericht op het uitwisselen van kennis en het opstellen van behandelplannen. Daarnaast is er één allergiediëtist aangesloten bij de Nederlandse Coeliakie Vereniging. Ook is er een nauwe samenwerking met de allergologen van het St Elisabethziekenhuis te Tilburg. 
Bij het opstellen van het dieetadvies maakt de diëtist gebruik van medische gegevens, zoals gegevens uit bloedonderzoek, huidpriktests, darmonderzoek en de medische diagnose van huisarts of specialist. De allergiediëtist gaat verder in op de voeding, voedingsgewoontes, welke verdenkingen de cliënt zelf heeft, dieetgeschiedenis, klachtenpatroon, of er in de familie dergelijke aandoeningen voorkomen en de hulpvraag van de cliënt. Er wordt gekeken naar de aanwezigheid van verdachte allergenen, maar ook naar de volwaardigheid van de voeding. Aan de hand van deze gegevens wordt een dieetadvies opgesteld, wat in veel gevallen een eliminatiedieet betekent. Na het elimineren van bepaalde allergenen volgt vaak provocatie aan de hand van een met de cliënt afgesproken stappenplan.

Fanatieke sporters
Binnen het team van diëtisten heeft Vivent Diëtetiek een erkend sportdiëtist in dienst. Bent u een fanatieke sporter? Weet u wat u het beste wel of niet kunt eten als u gaat trainen of aan een wedstrijd deelneemt? Voeding heeft een grote invloed op uw prestaties. Door verstandig en gezond te eten haalt u nog meer uit uw training en presteert u nog beter. Vivent Diëtetiek biedt nu een persoonlijk voedingsplan voor sporters aan. Tijdens de individuele consulten leert u alles over gezonde voeding rondom training en wedstrijden, sportdrankjes, vetpercentage etc. Een gecertificeerd sportdiëtist stelt samen met u een plan op. Dit plan is bedoeld voor fanatieke (amateur)sporters van alle leeftijden. U kunt terecht op de sportspreekuren in ’s-Hertogenbosch en in Boxtel. Ook kunt u kiezen voor een kort individueel advies of een groepsadvies samen met bijvoorbeeld de leden van uw sportclub.

Zorg voor kwetsbare ouderen in verpleeg-en verzorgingshuis en thuis
Als u ouder wordt, neemt de eetlust vaak wat af. Het eten smaakt niet meer zo lekker als voorheen. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld vanwege een ziekte of omdat u wellicht wat minder actief bent. Hierdoor loopt u het risico dat u niet alle voedingsstoffen binnen krijgt, terwijl u juist van bepaalde voedingsstoffen meer nodig hebt. Wanneer u nog thuis woont, kan de diëtist samen met u uw voedingspatroon verbeteren. Indien nodig komen de diëtisten op huisbezoek.
Als u ziek bent of vanwege een aandoening in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijft, kan de diëtist van Vivent Diëtetiek u een dieet voorschrijven. Bij veel ziekten is een dieet van groot belang. Zo kan een dieet bijvoorbeeld bij diabetes mellitus (suikerziekte) veel klachten voorkomen. Bij decubitus (doorliggen) kan de juiste voeding bijdragen aan een goede wondgenezing. Ook kijkt de diëtist of een dieet dat iemand al twintig jaar volgt nog actueel is. Een onderzoek kan uitgewezen hebben, dat een bepaald dieet wellicht niet meer effectief is. Ook kunnen u gezondheid en persoonlijke omstandigheden gewijzigd zijn. De diëtist kan beoordelen of uw dieet nog zinvol is en past het zo nodig aan.

Veel voorkomende voedingsproblemen bij ouderen zijn:
- Ongewenst afvallen
- Diabetes Mellitus (suikerziekte)
- Verstopping
- Slechte eetlust
- Uitdroging
- Problemen met kauwen en slikken
- Decubitus (doorliggen)
- Hoge bloeddruk
- Overgewicht
- Verhoogd cholesterolgehalte 

Wat kunt u verwachten van een diëtist en een voedingsadvies?

Tijdens het eerste gesprek bespreekt de diëtist van Vivent de reden van uw bezoek. Om een goed beeld van uw eetpatroon te krijgen, neemt zij uw voedingspatroon met u door. Ook uw leefsituatie en beweeggewoonten komen tijdens dit gesprek aan de orde. Na afloop van dit gesprek krijgt u een deskundig advies, passend bij uw situatie. Vervolgens rapporteert ze aan degene die u heeft verwezen, in de meeste gevallen is dat uw huisarts.

Tijdens de vervolgconsulten bespreekt de diëtist samen met u de resultaten en uw ervaringen. Gedurende de dieetbegeleiding krijgt u praktische tips en adviezen om uw nieuwe voedings- en leefstijl door te zetten. Aan het einde van de behandeling rapporteert de diëtist weer aan de verwijzer (huisarts) over de resultaten.

Spreekuur diëtist 

De diëtisten houden op meerdere locaties spreekuur en doen ook huisbezoeken. Er zijn spreekuren in de ochtend en middag. U kunt bij ons terecht op de volgende plaatsen: Boxtel, Haaren, 's-Hertogenbosch, Rosmalen, Schijndel, Sint Michielsgestel en Vught. Het team Voeding en Dieet bestaat uit zeven diëtisten. Elke diëtist heeft haar eigen spreekuren, u heeft dus telkens met dezelfde diëtist een afspraak. Klik hier voor een overzicht van de diëtisten.

Kosten voedingsadvies van de diëtist

Vanaf 1 januari 2015 krijgt u maximaal drie behandeluren per kalenderjaar via uw basisverzekering vergoed. U kunt in sommige gevallen zonder verwijzing bij de diëtist terecht. Vanaf 18 jaar geldt een eigen risico.

Zorgverzekeraars hebben wisselend extra uren dieetadvisering opgenomen in de aanvullende verzekering. Hierbij is er geen sprake van een eigen risico. Heeft u vragen over de vergoedingen? Neem dan contact met ons op of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Als u in een verpleeghuis opgenomen bent, zijn de kosten van de diëtist inbegrepen in het totale zorgpakket. Voor bewoners van verzorgingshuizen geldt hetzelfde als voor zelfstandig wonende ouderen: als het voedingsadvies van de de diëtist niet in het verzekeringspakket zit, komen de consulten voor eigen rekening.

Voor cliënten met een chronische aandoening zoals diabetes mellitus, cardiovasculair risicomanagement en COPD is dieetadvisering soms opgenomen in regionale samenwerkingsverbanden (ketenzorg). Dit is afhankelijk of uw huisarts is aangesloten bij een zorggroep. Vivent Voeding en Dieet heeft met alle zorggroepen in de omgeving een contract; Chronos, BeRoEmD, RCH en Synchroon. Wilt u meer informatie? Informeer bij uw huisarts of neem contact met ons op.

Contact met de diëtist

Heeft u behoefte aan een persoonlijk voedingsadvies? Wilt u meer weten over onze spreekuren? Of heeft u interesse in een van onze voorlichtingsprogramma’s, workshops of cursussen? Neem dan contact met ons op via 088 -163 70 00. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. U kunt ons natuurlijk ook een e-mail sturen via dietist@vivent.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Betalingsvoorwaarden diëtist

1.     De door de diëtist aan cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na dagtekening van declaratie te worden voldaan.

2.     Wordt het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn betaald, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Na een betalingsherinnering volgt een aanmaning (conform wettelijke verplichting met vooraankondiging van mogelijke buitengerechtelijke incassokosten). Bij overdracht aan een gerechtsdeurwaarder wordt vervolgens wettelijke rente opgeëist vanuit die routing.

3.     De diëtist is, in het hierboven vermelde geval, gerechtigd tot incasso van vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

4.     Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €40- (alles exclusief omzetbelasting).

5.     Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.