Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie of zorg aanvragen? Bel ons dan op: 088 - 163 70 00.

Vraag de Viventpas aan en profiteer van interessante kortingen!

Met de Viventpas krijgt u korting bij organisaties en winkels in het werkgebied van Vivent. Denk bijvoorbeeld aan welzijn en gezondheid, sport, in en om huis, erop uit en genieten, uiterlijke verzorging, ondersteuning en advisering.Daarnaast biedt Vivent leden van de Viventpas ook mogelijkheid om lezingen en workshops bij te wonen en advies te ontvangen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Kijk op de website voor meer informatie en vraag de Viventpas nu aan!

Hoe vraagt u zorg aan en wie betaalt het?

Afhankelijk van de zorg die u ontvangt, komt u in aanmerking voor een vergoeding.
Dat kan via de volgende verzekeringen of regelingen:

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz is van toepassing op cliënten die wegens een ziekte, handicap of beperking 24 uur per dag verzorging of permanent toezicht nodig hebben. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand zorg uit de Wlz nodig heeft.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de gemeente

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan onder andere gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. U krijgt bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. U kunt hulp of ondersteuning via de Wmo aanvragen bij uw gemeente. Deze bepaalt in overleg met u of u ondersteuning krijgt en in welke vorm. Veel gemeenten hebben een Wmo-loket. Hier krijgt u informatie over Wmo. Ook krijgt u bij het loket medewerking bij de aanvraag van hulp en ondersteuning (ook wel voorziening genoemd). Ook Vivent kan u hierbij ondersteunen.
U betaalt in veel gevallen een eigen bijdrage. De hoogte van dit bedrag hangt onder andere af van uw leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Als u recht heeft op een vergoeding vanuit de Wlz of de Wmo kunt u kiezen: u kunt de zorg in natura krijgen. Dan wordt de zorg voor u betaald en heeft u er zelf geen omkijken naar. U kunt ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB). U krijgt dan het geld op uw rekening gestort en moet zelf zorgdragen voor de keuze en financiële en administratieve afhandeling en verantwoording afleggen van uw zorg. Voor advies en ondersteuning kunt u terecht bij Vivent Omzorgen.

Zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren voor kosten die niet in het basispakket zitten. Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u het eerste deel van de zorg die u krijgt zelf (eigen risico).

Particulier

Wordt uw zorg niet vergoed uit één van bovenstaande mogelijkheden? Of wilt u meer of andere zorg? Dan kunt u ook zelf (een deel van) uw zorg betalen. U kunt hiervoor terecht bij Vivent Omzorgen.

Bereken hier uw eigen bijdrage

Klik op deze link om uw eigen bijdrage te berekenen.
*NB Vivent is niet verantwoordelijk voor de uitkomsten van dit rekenprogramma.