Alzheimer Café 11 juni

Mensen met dementie krijgen in de loop van het ziekteproces in toenemende mate problemen op verschillende terreinen. Dit kan gaan om het nakomen van afspraken, het op tijd innemen van medicijnen, het bedienen van de telefoon of de weg vinden in de omgeving van de woning. Technologische hulpmiddelen kunnen in sommige situaties het wegvallen van cognitieve functies opvangen.

Geschikte technologische hulpmiddelen

Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers is het niet gemakkelijk om de juiste producten in te zetten. Welke technologische hulpmiddelen zijn er? In welke fase van dementie zijn ze geschikt? Wat levert het voor degene met dementie en de familie op?

Over dit onderwerp spreken we met Monique Kemner, adviseur zorg en technologie bij Kodiezijn. Zij zal vertellen welke technologische hulpmiddelen er zijn en in welke situatie die gebruikt kunnen worden. Er kunnen vragen gesteld worden over dit onderwerp. Bezoekers kunnen ook met elkaar in gesprek gaan over hun ervaringen met technologische hulpmiddelen.

Praktische informatie

Op maandag 11 juni a.s. bent u van harte welkom vanaf 19.00 uur in het Alzheimer Café bij Vivent De Hooghe Clock, Klokkenlaan 85, 5231 AP ‘s-Hertogenbosch. Het programma begint om 19.30 uur en tussendoor is er een pauze. De avond wordt afgesloten om 21.30 uur. De toegang is gratis.
Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met Vivent afdeling Behandeling & Consultatie via Beppie Schothorst, casemanager dementie, telefoon: 06 – 52 60 94 02 of met Marieke Soontiëns, psycholoog, telefoon: 073 – 645 41 77.