Alzheimer Café Archief

Dementie geeft steeds meer problemen in het dagelijks leven. In het begin heb je veel aan de hulp van familie, buren en vrienden. Maar er komt een tijd dat je het daarmee niet redt. Je hebt hulp nodig bij wassen en aankleden. Of bij het invullen van de dag. Dan krijg je te maken met professionele zorgverleners, bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige, de dagopvang of de casemanager dementie. Wat kun je van hen verwachten? Welke hulp is er nog meer? Waar kun je terecht? Hoe vraag je de benodigde hulp aan? Wie wijst je de weg in zorgland?

In gesprek met de casemanager

Onder andere deze vragen zullen beantwoord worden door Ghis Boot tijdens de bijeenkomst in het Alzheimer Café in ’s-Hertogenbosch, op maandag 12 maart a.s. Ghis werkt als gespecialiseerde verpleegkundige en casemanager met verstand van zaken van dementie. Na dit gesprek gaan we met de bezoekers in gesprek over hun ervaringen en belevingen met dit onderwerp.

Praktische informatie

Op maandag 12 maart bent u van harte welkom vanaf 19.00 uur in het Alzheimer Café bij Vivent De Hooghe Clock, Klokkenlaan 85, 5231 AP ‘s-Hertogenbosch. Het programma begint om 19.30 uur en tussendoor is er een pauze. De avond wordt afgesloten om 21.30 uur. De toegang is gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vivent afdeling Behandeling & Consultatie via Beppie Schothorst, casemanager dementie, telefoon: 06 – 52 60 94 02 of met Marieke Soontiëns, psycholoog, telefoon: 073 – 645 41 77.