‘Beter thuis’ in de regio Den Bosch Archief

“We zien ’s avonds steeds meer kwetsbare ouderen op de Spoedeisende Hulp (SEH) en Huisartsenpost,” vertelt SEH-arts van het Jeroen Bosch Ziekenhuis Claudia Vernooij.  Dit is een landelijke trend. “Deze mensen kunnen niet altijd terug naar huis zonder extra zorg thuis. Omdat het buiten kantooruren lastig was om thuiszorg te organiseren, verbleven sommige patiënten een of meer nachten in het ziekenhuis als tussenoplossing. Dit blijkt voor de patiënt niet altijd het beste te zijn. Uit onderzoek blijkt namelijk dat deze patiënten beter thuis herstellen."

Ook in de avond passende zorg te regelen

Daarom werken thuiszorgaanbieders, huisartsen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis sinds 1 oktober jl. op een nieuwe manier samen. Vivent neemt hier ook aan deel. Het project draagt de toepasselijke naam ‘Beter thuis’. De (wijk)verpleegkundige is daarbij in de avonduren en weekenden de centrale speler in de zorg voor de patiënt. In overleg met SEH en Huisartsenpost zorgt de (wijk)verpleegkundige ervoor dat de patiënt veilig naar huis kan en daar de juiste zorg krijgt. Op die manier willen we de patiënt langer veilig thuis laten wonen, en de kwaliteit van zorg buiten kantooruren verhogen. Indien de zorg thuis niet toereikend georganiseerd kan worden, kan patiënt ook tijdelijk worden opgenomen in een thuiszorginstelling. Zo kan de patiënt op een goede plek toewerken naar ontslag met hulp naar de eigen woonomgeving.

Zorg op maat

De eerste evaluaties van het ‘Beter thuis’ project zijn positief, aldus Claudia Vernooij. “We hebben meerdere keren naar tevredenheid direct thuiszorg kunnen opstarten bij kwetsbare mensen. Ook zijn meerdere mensen direct vanaf de SEH tijdelijk opgenomen op een eerstelijns verpleegbed of revalidatiebed.” Vivent vindt het een positieve ontwikkeling dat deze verbeterslag in de thuiszorg gemaakt wordt.