Extramurale cliëntenraad zoekt leden!

Wist u dat cliënten van Vivent vertegenwoordigd worden door een cliëntenraad? Binnen Vivent zijn er meerdere cliëntenraden: één voor ieder woonzorgcentrum, één voor de thuiszorg (extramuraal) en een centrale cliëntenraad. De leden zijn vaak zelf cliënt van Vivent, of hebben affiniteit met de sector. De extramurale cliëntenraad behartigt de belangen van thuiszorgcliënten. Zij zijn op zoek naar nieuwe leden. Iets voor u?

De leden van de extramurale clientenraad bewaken de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en komen met verbetervoorstellen als dat nodig is. De cliëntenraad overlegt met en geeft advies aan de Raad van Bestuur en de Divisiemanager Thuiszorg over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

We horen graag van u
De leden van de extramurale cliëntenraad kunnen pas echt goed functioneren als ze weten wat er onder de cliënten leeft. Heeft u, als thuiszorgcliënt of mantelzorger, vragen, ideeën, wensen of een mening? Laat het dan weten! De cliëntenraad neemt uw onderwerp graag mee in haar overleg. (N.B. De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Daarvoor heeft Vivent een klachtenprocedure.)

Interesse of meer informatie
Wilt u lid worden? Van harte welkom! Wij vergaderen eens per maand. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Officemanagement, Myrian van Bers, 088-163 70 78, m.vanbers@vivent.nl.