Internationale Dag van de Palliatieve Zorg Archief

In het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg organiseren Stichting Nabij (vrijwilligers in de laatste levensfase) en VPTZ ’s-Hertogenbosch e.o. (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) op vrijdag 13 oktober a.s. een lezing met de titel ‘Daar doe ik het voor!’ Deze wordt verzorgd door Prof. Dr. Anne Goossensen. Zij onderzoekt kwaliteit van zorg vanuit ethisch perspectief en zal ingaan op hoe belangrijk het is om er te zijn voor iemand op zijn sterfbed. Theo Verbruggen is vanuit zijn functie van ambassadeur van de VPTZ voorzitter van deze avond. 

Daar doe ik het voor

Wat bezielt vrijwilligers en zorgverleners die mensen thuis en in hospices bijstaan rondom het sterfbed? 
Een vrijwilliger vertelt: 
‘Ik verwonder me nog steeds dat ik op het kwetsbaarste moment van iemands leven heel dichtbij mag komen.’
Stichting Nabij, VPTZ ’s-Hertogenbosch e.o., ContourdeTwern, Standby Thuiszorg, Hospice Acacia, Vivent, Woonwijs en Zorggroep Elde herkennen zich in deze quote. Samen organiseren ze daarom deze avond voor u.

Waar en wanneer?

U bent op vrijdag 13 oktober vanaf 19.00 uur van harte welkom bij Podium Boxtel (Burgakker 17, Boxtel). Laat wel even weten dat u komt. Het programma start om 19.30 en eindigt om 22.00 uur. Aanmelden kan via www.stichtingnabij.org of bel naar Marieke Niestijl via 06 – 24 10 13 77. De entree is vrij.

Wat doen VPTZ en Nabij? 

VPTZ 's-Hertogenbosch en omgeving is een organisatie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg thuis en in zorginstellingen. ‘Er zijn’ voor een ander in de laatste levensfase, daar staan de vrijwilligers van VPTZ voor. De goed opgeleide vrijwilligers bieden tijd, aandacht en ondersteuning, daar waar nodig en gewenst, in de laatste levensfase. Hierdoor kan de cliënt deze periode doorbrengen in de eigen vertrouwde omgeving. Ook de vrijwilligers van Nabij bieden een woord van troost en hoop, een luisterend oor zonder vooroordelen en een uitgestoken hand aan mensen in hun laatste levensfase.

Afstemming met reguliere zorg

Zo dragen beide vrijwilligersorganisaties bij aan een waardig levenseinde en hebben een nauwe band met de reguliere zorg. De professionele en vrijwillige zorg worden goed op elkaar afgestemd. Als u of uw naaste een levensbedreigende ziekte heeft, is goede zorg van groot belang. U wilt nog zo lang mogelijk een goede kwaliteit van leven behouden. Palliatieve zorg heeft deze levenskwaliteit in de laatste levensfase als streven en probeert dit te bereiken door het voorkomen en verlichten van lijden. Palliatieve zorg is één van de specialisaties van Vivent. VPTZ vormt een aanvulling op de mantelzorg en de professionele zorg.