“Mijn dag is goed als cliënten tevreden zijn over de door ons gegeven zorg”

Donderdag 22 november 2018

Willia van Alebeek werkt al vijfentwintig jaar bij Vivent. Ze is actief als VTT-verpleegkundige en heeft daarnaast een specialisme in oncologie en palliatieve zorg. “Ik heb de leukste baan ter wereld.”

Technische zorg, daar is het waar het bij Willia om draait. “Bloedtransfusies en intraveneuze (via de aders) antibiotica zijn voorbeelden van handelingen die ik doe. Maar mijn werk omvat veel meer. Zo ga ik op huisbezoek bij mensen die kanker hebben en zit ik in het transmuraal palliatief adviesteam van het ziekenhuis. Ook help ik organisaties met bijscholing op het gebied van palliatieve zorg.”

Wens realiseren

“Wat ik bijzonder vind, is dat ik te gast mag zijn bij mensen. Ik probeer me altijd in te leven in de situatie, zodat ze mijn aanwezigheid niet als inbreuk op hun privacy zien, maar als meerwaarde. Het bieden van een luisterend oor is daarbij belangrijk. Door goed te luisteren, kunnen we achterhalen wat de cliënt daadwerkelijk nodig heeft. Zo was er een jong meisje die ik veel technische zorg gaf, zoals voeding via de bloedbaan. Ze was onderdeel van een mooi gezin waar we vanaf het begin enorm welkom waren. Ze wilde per se het vuurwerk op oudjaarsavond zien, terwijl ze eigenlijk niet meer kon. Heel de buurt had het vuurwerk bij elkaar gedaan om het voor haar af te steken. Ik had die avond dienst en kon een steentje bijdragen waardoor ze het vuurwerk kon zien voordat ze een paar uur later overleed. Iedereen was zo blij dat we haar wens hadden gerealiseerd. Dat doet iets met je. Ik ben naar haar uitvaart gegaan om het voor mezelf te kunnen afsluiten, te delen en te verwerken.”

Specialist

Als iets binnen mijn expertise ligt, pak ik het zelf op. Zodra het niet meer binnen mijn werkveld ligt, verwijs ik een cliënt door naar andere experts binnen Vivent. Het is fijn dat we op alle fronten personeel hebben met kennis van zaken. Van gespecialiseerde thuisbegeleiding en ergonomie tot en met diëtetiek. We hebben elkaar nodig om expert te kunnen zijn. Want als iedereen overal vanaf weet, is niemand expert. En als het de expertise van Vivent te buiten gaat, betrekken we andere organisaties erbij. Dat zijn geen concurrenten, maar experts op hun vakgebied. Er is zoveel vraag naar zorg dat we elkaar hard nodig hebben om dat aan zoveel mogelijk mensen te kunnen bieden. Ieder vanuit zijn kracht, omdat de cliënt daar het beste mee geholpen is.”

Betrokken

Van acht tot vijf, daar doet Willia niet aan. “Ik loop hard voor mijn cliënten. Mensen bij wie ik bijvoorbeeld oncologie huisbezoeken doe, kunnen mij altijd bellen. Hetzelfde geldt voor collega’s. Als een collega me laat weten er een infuus niet in te krijgen, ga ik er naartoe om het infuus te prikken. Niet omdat ik denk dat ik dat als beste kan, maar omdat ik mijn collega en de cliënt wil helpen. Mijn werk is af en toe zwaar, maar ik lig er nooit van wakker. Eenmaal thuis tel ik mijn zegeningen en ben ik blij dat mijn thuisfront een rustpunt vormt waar ik me kan opladen.”

Volg ons op