Revalidatie: “Je wordt niet meer de oude, maar je wordt de nieuwe”.

Maandag 1 oktober 2018

Marleen Groot is na haar stage als verpleegkundige blijven werken bij de revalidatieafdeling van Vivent. Ze liep ook stage in het ziekenhuis, maar haar huidige plek bevalt haar beter, juist vanwege de persoonlijke aandacht die ze kan geven aan de mensen die revalideren. ‘Ik vind het belangrijk dat ik naast de zorg voor mensen ook de tijd heb om gewoon met ze te praten. Ik hoor veel mooie levensverhalen, dat vind ik het boeiende van deze afdeling.’

Niet stil zitten, maar snel herstellen

‘Iemand die een beroerte krijgt, kan onverwacht in het ziekenhuis belanden en daarna naar onze revalidatieafdeling verwezen worden. Ook als iemand gewond is geraakt door een ongeluk of een operatie heeft gehad kan die na ziekenhuisopname bij ons terecht.’ Voor de mensen die komen revalideren is het prettig dat er een therapeutisch leefklimaat heerst. Dat houdt in dat ze worden gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te doen, ook buiten de officiële therapietijd. ‘Op de afdeling leren wij ze bijvoorbeeld omgaan met aangepast bestek, zodat ze gauw weer zelfstandig kunnen eten als dat een probleem was. Ook kleine stukjes lopen ondernemen ze zoveel mogelijk zelf, zoals van de eigen kamer naar de gezamenlijke huiskamer, of wat verder naar een therapieruimte. Voor de revalidanten heeft dit het grote voordeel dat het herstelproces sneller verloopt. Het oefenen gaat in de praktijk de hele dag door. Zij hebben zo niet het gevoel om buiten de therapie stil te zitten.’

Longreactivatie

Odette Koekenberg begeleidt als gespecialiseerd longverpleegkundige de cliënten die voor longreactivatie op de revalidatieafdeling verblijven. ‘Als mensen met bijvoorbeeld COPD van het Jeroen Bosch Ziekenhuis gaan revalideren, dan bezoek ik hen op de revalidatieafdeling. Ik geef advies over zuurstof en zuurstofapparatuur. Maar ik kijk ook naar de geestelijke gesteldheid in samenspraak met de longen. Ik ben geen psycholoog, ik ben ook geen maatschappelijk werker, maar ik kan wel een heleboel dingen ondervangen. Ik zeg altijd: “Je wordt nooit meer de oude, maar je wordt de nieuwe”.

Mensen verder helpen

Marleen: ‘De meesten mensen verblijven zo’n drie maanden bij ons en gaan daarna weer naar huis. Daarvoor bekijken we of iemand mobiel genoeg is of bijvoorbeeld zelf kan koken, en regelen we zo nodig ondersteuning voor in de thuissituatie. Als dit niet haalbaar is, kijken we naar een goed alternatief. Dat is voor iedere persoon anders. Ik vind het fijn om mensen verder te kunnen helpen.’

Volg ons op