Nieuws en voorzorgsmaatregelen Coronavirus

Vivent volgt de richtlijnen van het RIVM in het belang van de gezondheid van onze cliƫnten en onze medewerkers. Lees hier het laatste nieuws en de voorzorgsmaatregelen die we nemen.

Lees meer

Samen sterk in tijden van Corona

Dinsdag 7 april 2020

Vivent is van mening dat je samen sterk staat in tijden van crisis. Daarom hebben wij ons aangesloten bij enkele regionale initiatieven om de strijd tegen corona aan te gaan. De eerste resultaten uit deze samenwerking zijn al zichtbaar én merkbaar. Vivent is aangesloten bij het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) om gezamenlijk persoonlijke beschermingsmiddelen in te kopen en te distribueren. We participeren in een regionaal aanmeldcentrum voor corona vervolgzorg en daarnaast zijn medewerkers van Vivent gaan werken op een speciaal ingerichte corona-unit in Boxtel.​​

RONAZ

Vivent is aangesloten bij het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ), waar de VVT-sector van Brabant zich verenigd heeft om gezamenlijk een aantal zaken centraal te regelen in de strijd tegen corona. De belangrijkste inzet waar Vivent een grote rol in heeft is de gezamenlijke inkoop en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Via het RONAZ wordt ook informatie gedeeld met het ministerie, de GGD/GHOR, het RIVM en het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg). Het RONAZ is gevormd op verzoek van Theo Wesseling, burgemeester van Tilburg en voorzitter van de drie veiligheidsregio’s.
Noord-Brabant heeft veel complimenten ontvangen over dit initiatief, want het heeft gemaakt dat we snel met elkaar kunnen schakelen en gezamenlijke afspraken invoeren. De basis voor deze mooie samenwerking was overigens al gelegd doordat we in Brabant, meer dan elders, al gestructureerd overleg binnen de VVT-sector hadden.

Regionaal aanmeldcentrum (RAC)

Ook participeren we in een regionaal aanmeldcentrum voor alle intramurale (corona) vervolgzorg vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dit centrum doet ook dienst voor aanvragen voor intramurale capaciteit vanuit de huisartsen. De vervolgzorg draagt eraan bij dat er capaciteit in het ziekenhuis wordt vrijgemaakt, zodat daar nieuwe corona cliënten kunnen worden opgenomen.
Drie VVT-organisaties in de regio, waaronder Vivent, hebben gezorgd dat zij een afgevaardigde vanuit hun afdeling zorgbemiddeling in het ziekenhuis hebben toegevoegd aan het daar bestaande transferbureau. Met de zorgbemiddelaars van de andere regionale VVT-spelers wordt dagelijks afgestemd vanuit dit punt. Hierdoor kunnen we 7 dagen per week sneller vervolgzorg inzetten. Ook houden we zo overzicht over de specifieke patiëntstromen (Covid– en Covid+). Dus een duidelijke meerwaarde voor het zorgen van de juiste patiënt op de juiste plek!
Elke organisatie heeft een coördinator aangewezen. Kirsten van den Akker heeft deze positie namens Vivent.

Corona afdelingen in de regio

In de regio is heel veel capaciteit vrijgemaakt voor de zogenaamde Corona cohort afdelingen. Al heel vroeg is er gezamenlijke capaciteit in de regio opgestart in Boxtel, waarbij alle zorgorganisaties personeel hebben geleverd. Vivent heeft twee verpleegkundigen en (via ZBVO) een specialist ouderengeneeskunde geleverd.
Verschillende zorgorganisaties hadden zelf al snel eigen coronacapaciteit georganiseerd, omdat de verwachtingen waren dat de toestroom heel groot zou worden. Eind maart was er al een overschot aan “cohort”-afdelingen en is verzocht “pas op de plaats” te maken.
Vivent heeft lang de corona buiten de deur weten te houden. Wij hadden geen ‘lege’ afdelingen of gebouwen over. Dat was ook een reden om geen eigen afdeling meer te starten.
Het enige dat nog gestart werd was het wijk-coronacentrum in Vught, een initiatief in de regio. Dit is een afdeling die voornamelijk door vrijwilligers wordt gerund (in verband met personeelstekort).

Revalidatie van corona cliënten

We zien nu dat er regionaal voldoende cohortafdelingen beschikbaar zijn, voor de uitstroom van cliënten uit het ziekenhuis. Vivent heeft aangegeven om zich, samen met Brabantzorg, te willen richten op de revalidatie van cliënten. Daarnaast blijft Vivent zich richten op de bewezen Covid (negatieve) toestroom uit het ziekenhuis en die van huisartsen, omdat hier binnen de andere aanbieders snel tekort aan dreigt te ontstaan.

Kortom, Vivent steunt goede initiatieven met deskundig personeel en helpt daar waar nodig. De krachten bundelen heeft nu prioriteit!

Volg ons op