Vivent gecertificeerd volgens internationale kwaliteitsnorm Archief

Onlangs behaalde Vivent het EN 15224 certificaat (ISO 9001 voor de zorg). Dit ISO-certificaat voor zorg- en welzijnsorganisaties is gebaseerd op de kwaliteitsmanagement norm ISO 9001. Daarnaast is de EN 15224 is een internationaal erkende norm. Belangrijke thema’s hierin zijn risicomanagement, cliëntveiligheid en continue verbetering van de zorgverlening. Het certificaat bevestigt dat Vivent verantwoorde zorg levert en voortdurend werkt aan het verbeteren van haar organisatie. Na grondige vergelijking van de diverse normen heeft Vivent in 2017 voor certificering de transitie gemaakt van HKZ naar ISO 15224. Vivent hanteert de Normen Verantwoorde Zorg en de Kwaliteitskenmerken van ISO Healthcare. Het certificaat is terug te vinden op de website van Vivent.

Reacties toetsingsorganisatie op de praktijk van Vivent
DNV, de organisatie die Vivent getoetst heeft, benoemt dat het leiderschap een andere dimensie heeft gekregen binnen de organisatie en prijst het feit dat aan de behoefte hiertoe invulling wordt gegeven. Op diverse terreinen worden belangrijke zaken aangevlogen. Zo wordt het verzuim succesvol aangepakt, bestaat er een goede multidisciplinaire samenwerking tussen verpleegkundigen, verzorgenden, arts en psycholoog en vervult de Cliëntenraad zijn rol op een goede manier. Het auditteam stelt dat Vivent het primaire proces heel goed op orde heeft en dat de zorg warm is en wordt gegeven door betrokken, professionele medewerkers.

Kwaliteitseisen
Voor de certificering worden in EN 15224 diverse kwaliteitseisen in beschouwing genomen. Deze betreffen onder meer geschikte, correcte zorg, beschikbaarheid en continuïteit van zorg, doeltreffendheid en doelmatigheid ervan, zorg gebaseerd op onderliggende kennis, op de cliënt gerichte zorg met inbegrip van lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke integriteit en veiligheid van de cliënt.