Organisatiestructuur

Organogram

In het organogram vindt u een schematisch overzicht van de organisatiestructuur van Vivent.