Organisatiestructuur

Organogram

In het organogram vindt u een schematisch overzicht van de organisatiestructuur van Vivent.

 

Professionals intramuraal

In onderstaand document staan de aantallen medewerkers, leerlingen en vrijwilligers van Vivent vermeld op de intramurale locaties. Ook staan de aantallen medewerkers in indirecte functies vermeld (Viventbreed).