Nieuws en voorzorgsmaatregelen Coronavirus

Vivent volgt de richtlijnen van het RIVM in het belang van de gezondheid van onze cliënten en onze medewerkers. Lees hier het laatste nieuws en de voorzorgsmaatregelen die we nemen.

Lees meer

Cliëntenraad Thuiszorg

Cliëntenraad Thuiszorg Vivent

Cliënten van Vivent Thuiszorg (wijkverpleging, dagbesteding, gespecialiseerde thuiszorg en de ledenorganisatie) worden vertegenwoordigd door de cliëntenraad Thuiszorg Vivent. De leden van deze cliëntenraad zijn overwegend zelf cliënt van Vivent, of hebben affiniteit met de sector. Wij kunnen ons dan ook goed inleven in onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde komen.  Dat kan bijvoorbeeld gaan over nieuwe projecten, technische ontwikkelingen of veranderingen in tarieven. We bekijken dan wat dit voor u betekent en adviseren over de zaken waarmee Vivent rekening kan houden.

Cliëntenraad Thuiszorg Vivent: wie zijn wij?

Van links naar rechts: Ans van der Vossen, Frans van den Bogaard, André Schalken, Remko Wildeboer, Ben van der Sterren niet op foto Carly van Pinxten en Rien van Heesakkers.

Ans
Ik ken de organisatie Vivent al heel lang ik was namelijk tot 2008 thuiszorgmanager in Vught en Boxtel. De cliënt centraal is dus altijd al mijn uitgangspunt geweest. Mijn doel is om de cliënt een stem te geven. Alles wat we hier bekijken, adviseren is dus vanuit dat uitgangspunt bekeken. Het zou prettig zijn als er extra leden bijkomen, zodat we nog beter die stem van de cliënt kunnen laten horen.

Remko
Als mantelzorger van mijn tante kwam ik in aanraking met de thuiszorg in Amsterdam. Daar zag ik vele zaken die eigenlijk veel beter konden. Nadat ik gepensioneerd ben heb ik me in de cliëntenraad van het JBZ met het systeem transitiezuster bezig gehouden. Ik ben ook lid van de cliëntenraad van Vivent geworden, omdat ik graag meedenk hoe trajecten beter kunnen. Elk voorstel wat ik onder ogen kom probeer ik te vertalen naar de praktijk. Geeft het daadwerkelijk een verbetering voor de cliënt en voor de medewerker? Ik vind het leuk om zo met de zorg bezig te zijn.

Frans
Als mantelzorg voor mijn moeder in woonzorgcentrum De Hooghe Clock van Vivent ben ik daar in de cliëntenraad gegaan. Daarnaast ook de thuiszorg uiteindelijk en na het overlijden van mijn moeder ben ik de Thuiszorg blijven doen. Het leuke aan deze functie is dat je iets voor mensen kunt betekenen. Ik ben gepensioneerd maar ik wil wel sociaal en actief bezig blijven. Zo kan ik iets terug doen voor de maatschappij.

Thuiszorgcliënten, wat kunnen we voor u doen?

Heeft u, als cliënt van Vivent Thuiszorg of als mantelzorger, vragen, ideeën voor verbetering, wensen of meningen? Laat het dan weten! Wij nemen uw onderwerp graag mee in onze overleggen.

Vacature:
Bent u het nieuwe lid van de cliëntenraad Thuiszorg Vivent?

De huidige cliëntenraad Thuiszorg van Vivent telt 5 leden. Graag zouden wij dit uitbreiden naar een raad van 7. Met een tijdsinvestering van slecht 2 tot 3 uur per maand kunt u uw kritische en positieve bijdrage leveren en de belangen van de cliënten van Vivent Thuiszorg behartigen. De cliëntenraad vergadert gemiddeld 1 keer per maand in Rosmalen.

Wij vragen:
• U draagt de thuiszorg een warm hart toe
• Enthousiasme om te duiken in de zaken die “in de wereld van de Thuiszorg” spelen
• Iemand die van mening durft te veranderen op basis van argumenten
• Die met de andere leden van de cliëntenraad wil streven naar een gezond en kwalitatief goed en veilig werkende Thuiszorg bij Vivent
• Iemand die ook de tijd vrij kan en wil maken om actief deel te nemen
• Een genuanceerde mening

Wij bieden:
• Een enthousiast team in een dynamische omgeving
• Een vrijwillige functie
• De zitting is voor 3 jaar volgens een rooster van aftreden
• Geringe maandelijkse onkostenvergoeding
• Een mooie inkijk achter de schermen van de Thuiszorg van Vivent
• Een gelijkwaardige positie in de organisatie

Bent u geïnteresseerd in de cliëntenraad Thuiszorg Vivent? Dan komen we graag met u in contact!
Er is zelfs een mogelijkheid om eens een keer een vergadering bij te wonen, zodat u een beter beeld kunt krijgen.

Bel met het officemanagement op telefoonnummer 088 – 163 70 00 of mail naar Trudis Baart, t.baart@vivent.nl

Volg ons op