Nieuws en voorzorgsmaatregelen Coronavirus

Vivent volgt de richtlijnen van het RIVM in het belang van de gezondheid van onze cliënten en onze medewerkers. Lees hier het laatste nieuws en de voorzorgsmaatregelen die we nemen.

Lees meer

Cliëntenraad Thuiszorg

Cliëntenraad Vivent Thuiszorg

Wist u dat cliënten van Vivent Thuiszorg vertegenwoordigd
worden door een cliëntenraad? Wij behartigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten in de thuiszorg bij Vivent. Als clíënt kunt u meepraten over het beleid, via de cliëntenraad.
Wij weten hierdoor wat er speelt onder de cliënten of verdiepen ons daar in en adviseren Vivent wat beter kan of beter moet.

Cliëntenraad Vivent Thuiszorg: wat doen wij (voor u)?

Als leden van de cliëntenraad voor de Thuiszorg behartigen we zo goed mogelijk uw belangen. Wij bewaken de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en komen met verbetervoorstellen als dat nodig is.
De cliëntenraad overlegt met de Raad van Bestuur, de directie en het management van de Thuiszorg bij Vivent. We geven ze ook gevraagd of ongevraagd advies. Dit advies gaat over alle onderwerpen die voor u en andere cliënten van belang zijn. Bijvoorbeeld over nieuwe projecten, technische ontwikkelingen of veranderingen in tarieven.
We geven niet alleen advies, maar hebben ook recht van instemming. Dit betekent dat we vooraf moeten instemmen met bestuursbesluiten die directe gevolgen hebben voor cliënten. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de zorg of de dagbesteding.

Cliëntenraad Vivent Thuiszorg: wie zijn wij?

Ben van der Sterren
Sinds 2015 ben ik lid van de Cliëntenraad Vivent Thuiszorg en sinds 2019 eveneens van de Centrale Cliëntenraad Vivent. Tevens ben ik lid van de financiële commissie van de cliëntenraad. Ik ben ruim 40 jaar werkzaam geweest in de zorg, met name op het financiële vlak. De afgelopen 12 jaar ben ik werkzaam als adjunct-directeur in de ouderenzorg.

“De cliënt blijft uitgangspunt voor ons werk en als cliëntenraad bewaken wij uw belangen.”

Johan van den Brand
Sinds de zomer van 2020 ben ik lid van de Cliëntenraad Vivent Thuiszorg. Na vele jaren gewerkt te hebben in het basisonderwijs en raadslid te zijn geweest, werd ik in 2020 wethouder. Onder andere van Volksgezondheid, WMO en Jeugdzorg. Nu ik weer wat meer tijd heb, krijg ik in de Cliëntenraad Vivent Thuiszorg de kans om mij op een andere manier in te zetten voor mensen die echt hulp en steun nodig hebben.

“Mijn uitgangspunt is dat je moet samenwerken om het beste te kunnen bereiken. De basis hierin is, dat we weten wat er bij onze cliënten en hun vertegenwoordigers speelt. Laat dus vooral van je horen!”

Frans van den Bogaard
Sinds 2015 ben ik lid van de Cliëntenraad Vivent Thuiszorg. Ik was mantelzorger voor mijn moeder in woonzorgcentrum Vivent De Hooghe Clock. Daar ben ik in de cliëntenraad terecht gekomen en ben ik later doorgegaan in de Cliëntenraad Vivent Thuiszorg. Ik ben gepensioneerd, maar wil wel graag sociaal en actief bezig blijven. Op deze manier kan ik iets terugdoen voor de maatschappij.

“Het hoofddoel van de Cliëntenraad Vivent Thuiszorg is het bewaken van de belangen van onze cliënten. Goede zorg staat hier centraal.”

Andre Schalken
Ik ben 67 jaar en werkzaam geweest in de gezondheidszorg. Iedere cliënt zou geholpen moeten worden op de manier die het beste bij hem of haar past. Extra zorg voor ouderen vereist een daarop afgestemde houding van de verzorgende van Vivent, waarbij het primaat meer bij de cliënt ligt en minder bij het protocol.

“Ik wil mij bij de Cliëntenraad Vivent Thuiszorg met name inzetten voor deze kwetsbare groep.”

Lambert Westerlaken
Sinds november 2020 ben ik lid van de Cliëntenraad Vivent Thuiszorg. Voor mijn pensioen, werkte ik voor het beleid op dierenwelzijn in de landbouw in Den Haag. Afgelopen jaren heb ik binnen mijn familie enkele keren kennis gemaakt met het werk van Vivent. Als “buitenstaander” wil ik graag mijn bijdrage leveren om de belangen van de cliënten te behartigen.

“De wensen van de mensen staan voor mij centraal.”

Ans van der Vossen
Sinds 2015 ben ik lid van de Cliëntenraad Vivent Thuiszorg en sinds 2016 ben ik voorzitter. Ik ben tot en met 2008 werkzaam geweest bij Vivent als Thuiszorgmanager in Rosmalen/Berlicum en in Boxtel. Als lid van de cliëntenraad vind ik het belangrijk dat de cliënt steeds weer het uitgangspunt is. De cliëntenraad is er voor om dit te bewaken.

“Zowel in mijn werk als in de cliëntenraad, stond en staat het belang van de cliënt en het krijgen van goede zorg centraal.”

Carly van Pinxten
Toen ik een uitnodiging kreeg om deel te nemen aan de Cliëntenraad Vivent Thuiszorg, ben ik hier direct op in gegaan. Met mijn achtergrond in sport, beweging en veiligheid kan er ook preventief een mogelijke belangrijke stimulering en ontwikkeling worden ingezet middels initiatieven zoals de cliëntenraad. Dit ter voorkoming van vroegtijdige uitval van belangrijke lichaamsfuncties.

“Ik zie een belangrijke taak als lid van de cliëntenraad om de leden van Vivent rechtstreeks te benaderen. Daar blijf ik me graag voor inzetten.”

Rien Heesakkers
Mijn lidmaatschap van de Cliëntenraad Vivent Thuiszorg heeft te maken met mijn moeder, die vorig jaar op 92-jarige leeftijd is overleden. De laatste jaren van haar leven heeft zij doorgebracht in een verzorgingstehuis, waar ik heb gezien hoe zorgmedewerkers met inzet en toewijding de bewoners verzorgen. Ik heb ervaren dat het voor de zorgbewoners soms lastig is om hun stem te laten horen, vandaar dat het voor mij niet moeilijk was om te reageren toen ik de vacature voor de cliëntenraad voorbij zag komen.

“Ik wil de stem voor deze doelgroep zijn en zal daar mijn best voor doen.”

Wat kunnen we voor u doen? Interesse?

De Cliëntenraad Vivent Thuiszorg kan pas echt goed functioneren als we weten wat er onder de cliënten leeft. Alleen dan kunnen wij u immers goed vertegenwoordigen. Heeft u, als thuiszorgcliënt of mantelzorger, vragen, ideeën voor verbetering, wensen of meningen? Laat het dan weten! Wij nemen uw onderwerp graag mee in onze overleggen.
Spreekt dit alles u aan, wilt u meer informatie of wilt u lid worden? U bent van harte welkom! Wij vergaderen eens per maand.

Bel met het officemanagement op telefoonnummer 088 163 7087 / 06 52 60 97 14 of stuur een e-mail naar Trudis Baart, t.baart@vivent.nl.

Volg ons op