Nieuws en maatregelen Coronavirus

Lees hier het laatste nieuws van Vivent over de voorzorgsmaatregelen en versoepelingen in verband met het coronavirus.

Lees meer

Certificering

Certificering

Vivent is ISO gecertificeerd ingevolge de EN 15224 certificering (ISO 9001 voor de zorg)

Vivent beschikt over de EN 15224 certificering. Dit ISO-certificaat voor zorg- en welzijnsorganisaties is gebaseerd op de kwaliteitsmanagement norm ISO 9001. De reikwijdte is het verlenen van verpleging en verzorging, behandeling, voedingsadvisering en dieetadvisering.

Het is een internationaal erkende norm. De norm omvat de eisen van ISO 9001, uitgebreid en verduidelijkt in de specifieke context van zorg en welzijn, en waar relevant zijn nieuwe eisen toegevoegd. De norm gaat ook in op aspecten met betrekking tot risicomanagement in de zorg voor het gehele traject van planning, uitvoering en beheersing van processen.

DNV GL is bij Vivent de certificerende instantie. Deze organisatie toetst of alle processen bij Vivent ook daadwerkelijk aan de eisen van ISO 9001 voor de zorg voldoen.

Vivent beschikt bovendien over het NOV-Keurmerk Vrijwillige Inzet: Goed geregeld. Met dit landelijke NOV-keurmerk toont Vivent aan dat haar vrijwilligersbeleid voldoet aan de kwaliteitscriteria.

Download folder

Wilt u meer informatie over Vivent?

Download folder

Nieuws

“Oprechte belangstelling komt altijd uit geduld”

Daniël is verpleegkundige op de psychogeriatrie afdeling bij Vivent De Hooghe Clock. Daar vindt ze het belangrijk om mee te gaan in de belevingswereld van de bewoners.

Lees verder Alle nieuwsberichten

Volg ons op