Nieuws en voorzorgsmaatregelen Coronavirus

Vivent volgt de richtlijnen van het RIVM in het belang van de gezondheid van onze cliënten en onze medewerkers. Lees hier het laatste nieuws en de voorzorgsmaatregelen die we nemen.

Lees meer

Privacyreglement Vivent

Privacyreglement

Iedereen is gesteld op privacy. Bij Vivent gaan we hier zeer zorgvuldig mee om. Maar om onze cliënten goede zorg te kunnen bieden is het nodig dat we persoonsgegevens vastleggen, onder andere in het elektronische cliëntendossier. Uiteraard houdt Vivent zich hierbij aan de wettelijke regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen. Hoe we omgaan met vertrouwelijke informatie is vastgelegd in het privacyreglement.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Controle over uw gegevens

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Uw rechten zijn verder beschreven in ons privacyreglement. U kunt uw gegevens opvragen via het aanvraagformulier privacy.

Download folder

Wilt u meer informatie over Vivent?

Download folder

Nieuws

“Je staat klaar voor de mensen, in elk opzicht”

Aniek Kamerbeek en Maloe Jacobs werken als verpleegkundigen op de afdeling somatiek van woonzorgcentrum Vivent Mariaoord. Ze vertellen over hun werk, waar je elke dag…

Lees verder Alle nieuwsberichten

Volg ons op