Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Heeft uw patient palliatieve zorg nodig? Het VTT team ondersteunt u hierbij graag. Hieronder beschrijven we kort en bondig hoe we dit voor uw patiënt kunnen realiseren. Daarnaast stellen wij altijd prijs op een persoonlijke evaluatie over de geleverde zorg en samenwerking.

Procedure voor  sub cutane pijnbestrijding

 1. U belt het VTT team op 085 - 002 54 40 voor inzet van een pomp en meldt de cliënt aan. Wij vragen u naar:
  • relevante medische informatie
  • naam, adres, woonplaats
  • BSN nummer, zorgverzekeraar  met polisnummer en eventueel al bestaande zorgaanbieder
 2. U vult online het uitvoeringsverzoek in
 3. U overlegt welke medicatie u wilt starten en bestelt deze  (u  bespreekt de concentratie  en de benodigde hoeveelheid met de verpleegkundige evenals het tijdstip waarop de medicatie bij de cliënt in huis kan zijn).
 4. U geeft aan hoe u bereikbaar wilt zijn voor het VTT team, zelf of via de dienstdoende/HOV
 5. U bespreekt met ons wie de cliënt  en familie informeert over het tijdstip van aansluiten

Procedure voor palliatieve sedatie

 1. U belt het VTT team op 085 - 002 54 40 voor inzet van een pomp en meldt de client aan. Wij vragen u naar:

  • relevante medische informatie, medicijngebruik, rookgedrag
  • naam, adres, woonplaats
  • BSN nummer, zorgverzekeraar  met polisnummer en eventueel al bestaande zorgaanbieder
  Mocht u, behalve medicatie voor sedatie, ook pijnmedicatie via een pompje willen geven, dan heeft het onze voorkeur om twee pompen in te zetten. Dit vanwege het toedienen van de extra dosis en het mogelijk ophogen van medicatie  ten behoeve van de sedatie.
 2. U vult online het uitvoeringsverzoek in
 3. U overlegt welke medicatie u wilt starten en bestelt deze  (u  bespreekt de concentratie  en de benodigde hoeveelheid met de verpleegkundige evenals het tijdstip waarop de medicatie bij de cliënt in huis kan zijn).
  Wij vragen ook aan u of u  (zoals beschreven in de  richtlijnen palliatieve sedatie)  de medicatie wil verhogen volgens dit protocol en hoe hoog de extra dosis mag zijn bij verhogen.
 4. Wij vragen u of u een blaascatheter ingebracht wilt hebben bij de cliënt en om een uitvoeringsverzoek daarvoor. Wij zorgen voor een catheter inbrengset.
 5. U geeft aan hoe u bereikbaar wilt zijn voor het VTT team, zelf of via de dienstdoende/HOV
 6. U spreekt met ons een tijdstip af dat zowel u als wij er zijn om te starten met de sedatie.

Formulieren en documenten


Omrekentabel pijnbestrijding

Morfine     Fentanyl Oxycodon        Hydromorfon Tramadol Buprenorfine
oraal s.c./i.v. pleister oraal s.c./i.v. oraal oraal pleister
mg/24 uur mg/24 uur ?g/uur mg/24 uur mg/24 uur mg/24 uur mg/24 uur ?g/uur
30 10 12 15 7.5 42 150 17,53
60 20 25 30 15 8 300 35
120 40 50 60 30 16 -4 70
180 60 75 90 45 24 - 105
240 80 100 120 60 32 - 140
360 120 150 180 90 48 - -5
480 160 200 240 120 64 - -

Omrekentabel opioïden1

1 Bij het overgaan van het ene opioïd naar het andere (opioïdrotatie) vanwege bijwerkingen wordt geadviseerd om 75% van de equianalgetische dosis te geven
2 Deze dosering kan in de praktijk niet gegeven worden omdat de laagste dagdosering van het slow releasepreparaat 4 mg is en het middel 2x per dag moet worden gegeven
3 Hiervoor wordt de pleister van 35 ?g/uur doormidden geknipt
4 Hogere doseringen dan 400 mg/dag worden niet geadviseerd
5 Hogere doseringen dan 140 ?g per uur worden niet geadviseerd

Folders (IKNL)