Professionals Intramuraal

Overzicht professionals intramuraal

In onderstaand document staan de aantallen medewerkers, leerlingen en vrijwilligers van Vivent vermeld op de intramurale locaties. Ook staan de aantallen medewerkers in indirecte functies vermeld (Viventbreed).