Raad van Bestuur

foto Carla Lasonder

Stichting Vivent wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die sinds 1 februari 2008 uit één lid bestaat. De Raad van Bestuur van Vivent heeft als hoofdtaak het verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg, arbeid en organisatie.

Mevrouw Carla Lasonder is per 1 november 2016 voorzitter van de (eenhoofdige) Raad van Bestuur van Vivent. Zij is eerder werkzaam geweest op diverse gebieden van de zorg, van verslavingszorg tot jeugdhulpverlening. Met een zowel praktische als theoretische zorgachtergrond zet zij haar deskundigheid in voor Vivent.  

Bestuurservaring
Carla Lasonder heeft als bestuurder bij het RIBW Brabant gewerkt. Daar was het van belang om mensen met een psychiatrische aandoening te ondersteunen om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Dat is precies hetgeen Vivent nastreeft voor haar cliënten en medewerkers: samen het beste uit de dag halen. De cliënt staat daarbij altijd centraal en houdt de regie.

Waardige zorg
Ook het denken vanuit kansen en mogelijkheden is iets wat zowel Carla Lasonder als Vivent van groot belang vinden. Lasonder helpt de organisatie verder op weg in het ondersteunen van en bieden van waardige zorg aan haar cliënten. Daarbij wordt ook de mantelzorg betrokken en is de ontmoeting met de zorgprofessional en andere mensen in de omgeving van vitaal belang. Het streven is om de cliënt te ondersteunen zodat hij zo zelfstandig mogelijk kan functioneren.

Het beste uit de dag halen
Lasonder ondersteunt verder het streven van Vivent om haar medewerkers een goede werkplek te bieden. Vanuit haar verpleegkundige achtergrond is zij bekend met de zorg in de praktijk. Door zelfsturende teams, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en scholingsmogelijkheden kunnen ook de medewerkers het beste uit hun dag halen.