Specialistische Contactpersonen

Specialistische Contactpersonen

Als verwijzer of ketenpartner van Vivent wilt u graag spreken met een specialist of deskundige van Vivent die u direct verder kan helpen. Op deze pagina vindt u een overzicht van behandelaars, specialistische contactpersonen en gespecialiseerd verpleegkundigen.

Vivent Behandeling en Consultatie

De afdeling Behandeling en Consultatie maakt deel uit van het Expertisecentrum Vivent. Bij ons werken specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en specialistisch verpleegkundigen. Zij werken intramuraal maar ook in de eerste lijn. Daarbij richten zij zich vooral op de ouderen die in hun thuissituatie ondersteuning nodig hebben.

De diëtisten hebben naast oudere cliënten ook kinderen en jong volwassenen in hun praktijk.

Doorverwijzen
Mocht u cliënten willen verwijzen voor een 1e lijns behandeling dan kunt u zich voor alle disciplines wenden tot het secretariaat van Vivent Behandeling en Consultatie. Zij nemen contact op met uw cliënt en maken een afspraak met de desbetreffende professional. Dit kan een afspraak thuis bij de cliënt zijn of op een van onze locaties. U kunt uiteraard ook gebruik makne van het online verwijsformulier.

Consult
Ook als u een consult wil van de specialist ouderengeneeskunde of de psycholoog, dan kunt u via het secretariaat uw vraag stellen. Indien nodig sluiten wij aan bij het MDO in uw praktijk of we beantwoorden uw vraag via de mail.

Contactgegevens

E-mailadres: behandelingenconsultatie@vivent.nl

Telefoonnummer: 088 - 163 74 50

Verpleegkundig Thuiszorg Technologie Team (VTT team)

De verpleegkundigen van het VTT team  bieden gecompliceerde medische en verpleegtechnische zorg aan cliënten in de thuissituatie. Het VTT team speelt in op nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Cliënten worden sneller ontslagen uit het ziekenhuis of hoeven niet meer opgenomen te worden omdat  de zorg ook in de thuissituatie kunnen geboden kan worden. Voor de cliënt betekent de thuisbehandeling meer vrijheid, minder reistijd en een vertrouwde omgeving. Hiervoor werken de medewerkers van dit team nauw samen met de huisarts en de medisch specialist. Deze specialistische zorg kunnen zij bieden voor zowel baby’s, kinderen als volwassenen. Ook andere zorgaanbieders kunnen een beroep doen op de mogelijkheden van dit team. Het VTT team voert geplande werkzaamheden uit tussen 8.00 en 23.00 uur en is daarnaast 24/7 bereikbaar en beschikbaar voor calamiteiten.

Contactgegevens

Het VTT team is bereikbaar op nummer 085 - 002 54 40. Gedurende de nacht belt u met 088 - 163 70 00 en wordt u doorverbonden met de dienstdoende verpleegkundige.

Specialismen

 • Infuustherapie
  • Prikken perifeer  infuus
  • Aanprikken poort systeem
  • Verzorgen en controleren centraal veneuze lijn
  • Verzorgen en controleren PICC lijn
  • Toedienen parenterale voeding
  • Geven van bloed en bloedproducten via infuussysteem
  • Toediening van medicatie  intraveneus, zoals antibiotica , diuretica  of methylprednisolon
 • Neus/maagsonde
  • Het inbrengen van een neus-maagsonde  voor toediening van voeding
  • Geven van instructie voor het toedienen van sondevoeding met behulp van toedieningspomp
  • Toedienen van sondevoeding aan baby-kind
  • Inbrengen neus-maagsonde om passief of actief maag te hevelen
  • Verwisselen PEG sonde
 • Tracheostoma
  • vernevelen
  • uitzuigen van de tracheostoma
  • zorg voor  mbt de huid rondom de tracheostoma
 • Palliatieve zorg
  • Continu sub cutane pijnbestrijding via pomp
  • Continu  sub cutane toediening van medicatie in palliatieve/terminale  fase, bijvoorbeeld  bij benauwdheid, of palliatieve  sedatie

Klik hier voor de procedure en formulieren

 • Het inbrengen/verwisselen van een blaascatheter  en  het verwisselen supra pubis catheter, intermitterend catheteriseren
 • Ondersteunen of overnemen van de zorg bij CAPD
 • Gecompliceerde wondzorg
 • Zorg rondom een permanente ascitesdrain
 • Darmspoelen bij kinderen
 • Instructie, voorlichting en begeleiding aan de cliënt en huisgenoten en waar nodig advies over de aanvraag van hulpmiddelen en materialen