Nieuws en voorzorgsmaatregelen Coronavirus

Vivent volgt de richtlijnen van het RIVM in het belang van de gezondheid van onze cliƫnten en onze medewerkers. Lees hier het laatste nieuws en de voorzorgsmaatregelen die we nemen.

Lees meer

Gespecialiseerde verpleegkundigen

Ziek worden is altijd vervelend. Maar bij chronische of levensbedreigende aandoeningen is de impact op uw (dagelijks) leven groot en wilt u daar zo veel mogelijk over weten. U heeft behoefte aan advies en instructie en wilt wellicht graag praten met een deskundige over de veranderingen die uw aandoening met zich meebrengt.

Vivent heeft gespecialiseerd verpleegkundigen in dienst die u en uw naasten of mantelzorgers adviseren en begeleiden bij:

De gespecialiseerd verpleegkundigen van Vivent bezoeken u thuis en kunnen u en uw naasten helpen bij het omgaan met de (blijvende) veranderingen in uw leven. De gespecialiseerd verpleegkundigen hebben nauw contact met de bij u betrokken hulpverleners, zodat de zorg optimaal op elkaar afgestemd kan worden. In de teams is bovendien ook een aandachtsvelder opgeleid die de kennis over deze onderwerpen binnen de teams vertegenwoordigt. U kunt dus ook altijd een beroep doen op de deskundige in uw buurt.

Huisbezoek gespecialiseerd verpleegkundigen

De gespecialiseerd verpleegkundigen komen op huisbezoek. Zij ondersteunen u bij het omgaan met de gevolgen van uw ziekte en de behandeling in de vorm van advies, instructie en voorlichting. Tijdens het eerste huisbezoek kijkt de verpleegkundige met u welke specifieke vragen u heeft. Bij deze bezoeken is vaak uw mantelzorger aanwezig, omdat deze ook behoefte heeft aan informatie of advies. Soms is de insteek van de huisbezoeken gericht op het omgaan met de ziekte. Andere keren is het heel praktisch en helpen de gespecialiseerd verpleegkundigen u de weg te vinden in zorgland. Ze werken samen met de huisarts, het ziekenhuis en de mantelzorgers om de patiënt heen om iemand zo goed mogelijk bij te staan. Zo nodig verwijzen zij u door.

Meestal komt een gespecialiseerd verpleegkundige twee tot vijf keer bij u langs. Op verzoek of zo nodig kan dit vaker.

Gespecialiseerd verpleegkundige Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

U heeft hersenletsel opgelopen, pas of langer geleden. Dit hersenletsel is ontstaan door bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of hersenoperatie. Door het letsel krijgen u en uw directe omgeving te maken met veranderingen. De gespecialiseerd verpleegkundige NAH van Vivent Thuiszorg ondersteunt u, zodat u zo goed mogelijk in uw eigen omgeving kunt functioneren. De gespecialiseerd verpleegkundigen NAH bieden:

  • Advies, instructie en voorlichting over de oorzaak en gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel
  • Begeleiding in het omgaan met de veranderingen door het hersenletsel
  • Begeleiding van uw partner en/of naasten in het leren omgaan met de gevolgen van NAH.
  • Ondersteuning in het aanvragen van andere disciplines
  • Ondersteuning in het signaleren en coördineren van behandeling en zorg.

Gespecialiseerd verpleegkundige Wondzorg

Complexe wonden vragen om een gespecialiseerde behandeling, zodat deze snel genezen en er geen complicaties optreden. De gespecialiseerd wondverpleegkundigen van Vivent weten precies welk wond op welke manier behandeld moet worden en kunnen de juiste maatregelen toepassen als er sprake is van complicaties. De gespecialiseerd verpleegkundige wondzorg stelt een wondbehandelplan op, zodat huisarts, thuiszorgmedewerkers en andere betrokkenen ook weten wat de afspraken zijn voor de behandeling van een wond. De gespecialiseerd verpleegkundige wondzorg van Vivent participeert in het wondexpertisecentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Deze heeft niet alleen kennis van wonden, maar ook van stomazorg. Er is bovendien ook een wondconsulent beschikbaar die zowel voor u als voor andere hulpverleners aanspreekpunt is.

Gespecialiseerd verpleegkundige Longziekten

Heeft u COPD, astma, longfibrose, sarcoïdose of een andere longziekte? Dan bieden de gespecialiseerd longverpleegkundigen van Vivent Thuiszorg u advies, begeleiding en voorlichting over uw ziekte en behandeling. Ook kijken we met u naar uw leefwijze en de invloed van uw ziekte hierop. Wij adviseren u bovendien graag over (inhalatie)medicatie en aanpassingen in en rondom het huis.

Gespecialiseerd verpleegkundige Oncologie en palliatieve zorg

De verpleegkundigen met specialisatie oncologie en palliatieve zorg begeleiden mensen met kanker en mensen die palliatieve terminale zorg nodig hebben. Dat kan zijn zodra u de diagnose heeft gekregen, wat verder in de behandeling of als er geen behandeling meer mogelijk is.

Als u vanuit het ziekenhuis naar huis gaat en palliatieve zorg nodig heeft, dan kunt u een beroep doen op de gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg. In overleg met u kijkt de verpleegkundige wat er voor uw specifieke situatie gewenst is en of zij de wensen nog mogelijk kan maken. De verpleegkundige brengt in beeld welke zorgverleners bij uw zorg betrokken moeten worden en schakelt met hen. In principe is alles thuis mogelijk op het gebied van palliatieve zorg: verzorging, verpleging en verpleegtechnische handelingen.

Wat is palliatieve zorg: bekijk dit filmpje

Casemanagers Dementie en JMD

De casemanager dementie of casemanager dementie op jonge leeftijd begeleidt u en uw familie bij u thuis als duidelijk wordt dat u dementie heeft. De casemanager beantwoordt uw vragen en kijkt met u naar passende oplossingen voor uw zorg. Hij neemt u een aantal (regel)zaken uit handen als dat nodig is en brengt de acceptatie van uw ziekte voor u en uw familie op gang. De casemanager is uw klankbord en luistert naar uw verhaal. U bepaalt zelf wanneer en hoe vaak de casemanager bij u op bezoek komt en wat u graag met elkaar bespreekt en regelt.

Nazorg na verlies van een dierbare

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende ervaring. U moet zich aanpassen aan de veranderde situatie waarvan de dierbare geen deel meer uitmaakt. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u een beroep doen op de wijkverpleegkundige van Vivent Thuiszorg voor een gesprek om de zorg die uw naaste gehad heeft nog eens rustig door te nemen en vragen of opmerkingen die u heeft te bespreken. Vivent hoopt te bereiken dat u, ondanks het verlies, de moed heeft de draad weer op te pakken en de verwerking van uw verlies aan te gaan. Wij kunnen u de weg wijzen naar passende ondersteuning.

Download folder

Wilt u meer informatie over Vivent Thuiszorg?

Download folder

Nieuws

Vivent opent corona cohortafdeling in Rosmalen

Vivent opent in samenwerking met de VVT-organisaties in de regio een somatische corona cohortafdeling. Door in deze coronacrisis samen op te trekken met andere zorginstellingen…

Lees verder Alle nieuwsberichten

Volg ons op