Technologische hulpmiddelen

Soms kunt u zorg voorkomen, de zorg vergemakkelijken, een veilige situatie of veilig gevoel creëren met technologische hulpmiddelen. Vivent Thuiszorg houdt de ontwikkelingen goed in de gaten, werkt met proeftuinen of pilots om zaken uit te proberen en stelt u hulpmiddelen voor die voor uw situatie geschikt zijn.

Sensara

Sensara zijn slimme sensoren die het leefgedrag van de cliënt monitoren om tijdig te kunnen signaleren als er iets niet goed gaat. De sensoren registreren bewegingen in huis door middel van infrarood, er worden dus geen beelden gemaakt. Zowel de familie als de zorgprofessional kunnen via een website en een app volgen hoe iemand beweegt in huis als de cliënt dit zelf niet meer kan verwoorden. Zo wordt duidelijk of het goed gaat met bijvoorbeeld het slaap- en eetgedrag van iemand met dementie. Er ontstaat beter zicht op het dagelijkse patroon en welke zorg er nodig is. De cliënt kan langer thuis blijven wonen en de familie maakt zich minder ongerust.

Spotter

Spotter is een alarmeringsapparaatje met gpssignaal, dat ook buitenshuis kan worden gebruikt. Mensen die zich zorgen maken dat hen iets overkomt of dat zij verdwaald raken, kunnen op deze manier altijd worden gevonden als dat nodig is. Via de Spotter kan verbinding worden gelegd met de telefoon van een naaste als er iets aan de hand is. Naast de Spotter zijn er nog diverse andere hulpmiddelen met alarmering en gps. Vivent adviseert in een gesprek graag wat de beste keuze is voor uw specifieke situatie.
Vivent biedt ook de mogelijkheid om personenalarmering voor u in te zetten.

Tablets

Op enkele locaties van Vivent Dagbesteding worden deelnemers vertrouwd gemaakt met iPads onder de noemer Vertrouwd raken met technologie in de zorg. Dit biedt hen diverse informatieve, nuttige maar ook ontspannende mogelijkheden die zij positief waarderen. 
De iPad wordt bovendien ook voor zorgmomenten ingezet in het kader van Begeleiding in Beeld (BIB of Beeldzorg). Cliënten krijgen een tablet te leen om sneller direct contact met hun zorgprofessional te maken. In moeilijke situaties kan de cliënt direct contact maken om advies te vragen en kan escalatie voorkomen worden. Er wordt bekeken of BIB ook voor andere thuiszorgteams interessant kan zijn.

Medido

Als u veel medicijnen gebruikt, op verschillende momenten van de dag, dan is het handig om daaraan herinnerd te worden. De Philips Medido is een slimme medicijndoos (dispenser) die u een seintje geeft als u een medicijn moet innemen. De Medido wordt eerst gevuld met uw medicijnen. Vervolgens krijgt u een signaal op het moment dat u uw medicatie moet innemen. De dispenser staat via de zorgcentrale in verbinding met onze thuiszorgmedewerkers. Zij nemen contact met u op als u niet reageert op het signaal van de Medido. Het risico op het verkeerde medicijninname wordt met deze medicijndoos verkleind. Ook bent u hiermee minder afhankelijk van de zorgverlening, omdat u de medicijninname zelf in de hand heeft.

Zorgplatform Caren

Zorgplatform Caren is een online en beveiligd platform, dat het u makkelijker maakt om zorg te regelen, informatie te delen en afspraken te maken. Op Caren kunt u uw agenda inzichtelijk maken, communiceren met de zorgmedewerkers en informatie uitwisselen met uw mantelzorgers.

Download folder

Wilt u meer informatie over Vivent Thuiszorg?

Download folder

Volg ons op