Vivent Contactpunten en Thuiszorgteams

 1. 's-Hertogenbosch

  Thuiszorgteams Kruiskamp: 085 - 002 52 90     Den Bosch Zuid: 085 - 002 54 50 Binnenstad: 085 - 002 51 10     Boschveld: 085 ...

 2. Berlicum

  Thuiszorgteams Berlicum - Middelrode: 085 - 002 54 80 Berlerode: 085 - 002 52 00

 3. Boxtel

  Thuiszorgteams Boxtel Oost: 085 - 002 50 70 Boxtel Centrum: 085 - 002 50 80 Boxtel - Breukelen - Esch: 085 - 002 50 60  Boxtel Selis...

 4. Den Dungen

  Thuiszorgteams Den Dungen:  085 - 002 54 70 Barbaradael:   085 - 002 52 10    

 5. Haaren

  Thuiszorgteams Haaren - Helvoirt: 085 - 002 53 00

 6. Liempde

  Thuiszorgteam Liempde: 085 - 002 51 40   

 7. Overige teams

  Nachtzorg 1: 085 - 002 54 10   Nachtzorg 2: 085 - 002 54 20    VTT team: 085 - 002 54 40 GTB: 085 - 002 54 90 

 8. Rosmalen

  Thuiszorgteams Rosmalen West: 085 - 002 51 30 Rosmalen Oost: 085 - 002 54 30 

 9. Schijndel

  Thuiszorgteams Schijndel Noord: 085 - 002 50 30    Schijndel Zuid: 085 - 002 52 70 Schijndel Centrum: 085 - 002 52 60 

 10. Sint Michielsgestel

  Thuiszorgteams Sint Michielgestel West: 085 - 002 50 50    Gestel Oost/Gemonde: 085 - 002 52 40    

 11. Vlijmen

  Thuiszorgteams Vlijmen Haarsteeg: 085 - 002 53 60    Vlijmen Nieuwkuijk Drunen: 085 - 002 53 70   

 12. Vught

  Thuiszorgteams Vught Zuid: 085 - 002 52 50    Vught Noord: 085 - 002 50 90     Vught Centrum: 085 - 002 53 80