Dementie bij jonge mensen

Jonger dan 65 jaar en dan de diagnose dementie. Hoe moet dat? U staat nog middenin de maatschappij, heeft een huis, wellicht een baan en neemt actief deel aan het verenigingsleven. U heeft misschien wel kinderen en bent mogelijk kostwinner voor uw gezin. Tot het moment van de diagnose heeft u vaak al een heel traject afgelegd. Dementie is immers niet het eerste waaraan de artsen denken als u nog jong bent. We zien vaak dat er eerst gedacht is aan een burn-out of een depressie. U heeft wellicht ook al diverse artsen gezien, van huisarts tot neuroloog en geriater. Het traject tot aan de diagnose heeft veel van u gevraagd, maar ook van de mensen in uw omgeving. Dementie bij jonge mensen kan progressief verlopen, u kunt dus snel achteruit gaan. Mensen in uw omgeving zien dat u verandert, maar mogelijk heeft u dit zelf niet altijd in de gaten. Bij al deze zaken heeft u hulp en begeleiding nodig. Bij Vivent kunt u terecht voor alle zorg die u nodig heeft.

Wat is dementie op jonge leeftijd?

Dementie is een combinatie van symptomen, waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. Bij dementie sterven (verbindingen tussen) zenuwcellen in de hersenen af. De hersenen functioneren daardoor niet meer goed. In eerste instantie merkt de patiënt dat vaak aan problemen met het geheugen. Daarna krijgt de persoon met dementie problemen met denken en met taal. Dementie kan ook invloed hebben op het karakter en het gedrag van iemand. Bij jonge mensen vallen veranderingen in het gedrag soms meer op dan de problemen met het geheugen. Iemand functioneert niet goed meer op het werk of krijgt zaken niet op tijd af. Ook thuis merken mensen veranderingen, zoals bij het huishouden of in de manier waarop iemand zich gedraagt of praat. Iemand met dementie neemt bijvoorbeeld ineens geen initiatief meer of doet zaken op momenten die niet logisch zijn. Door de voortschrijdende hersenaandoening wordt iemand met dementie langzaam maar zeker volledig afhankelijk van de zorg van anderen.

Dementie op jonge leeftijd begint meestal op een leeftijd tussen 40 en 65 jaar. We spreken van jonge mensen met dementie als de diagnose dementie wordt gesteld als u jonger bent dan 65 jaar. Dementie in deze vitale levensfase heeft een grote impact, op uzelf, maar zeker ook op uw partner en uw gezin.

Wat bieden we voor jonge mensen met dementie?

Dementie kent verschillende stadia. Dat betekent dat u ook verschillende soorten hulp of zorg nodig heeft, afhankelijk van de fase waarin u zich bevindt. Vivent biedt u deze zorg.

We werken binnen Vivent met een zorgprogramma, dat speciaal is ontwikkeld voor jonge mensen met dementie.

Kopgroep voor jonge mensen met dementie

De Kopgroep is een ontmoetingsgroep voor mensen met ‘kopzorgen’. U wordt begeleid door een groepsbegeleider en een psycholoog.

Steungroep mantelzorgers jonge mensen met dementie

Deze steungroep richt zich vooral op lotgenotencontact. Daarnaast geven we voorlichting en uitleg over dementie en krijgt uw mantelzorger adviezen voor de omgang. De groep wordt begeleid door een psycholoog en een groepsbegeleider. We bieden uw partner (ook als u nog geen cliënt bent van Vivent) de mogelijkheid om in contact te komen met andere partners van jonge mensen met dementie en begeleiden hen daarbij. Zo kunnen zij ervaringen uitwisselen. Uiteraard hebben we ook familiegesprekken op maat met partners en kinderen van jonge mensen met dementie.

Dagbehandeling voor jonge mensen met dementie

U kunt van de dagbehandeling voor jonge mensen met dementie gebruik maken als u nog thuis woont. Ons doel is om u zo lang mogelijk prettig, veilig en verantwoord in uw thuissituatie te laten wonen.

Gast op de woning Kattenbosch

De stap maken naar een verpleeghuis is enorm, zeker als u nog jong bent. Vivent biedt daarom het programma Gast op de woning aan. U draait één of meerdere dagen of dagdelen in de week in de woning Kattenbosch mee. Op deze manier kunt u vast wennen aan de andere bewoners, de medewerkers en de woning. U kunt binnen de woning, zo mogelijk, zelf ook een bijdrage leveren aan een zinvolle daginvulling. Daarmee wordt de drempel om in een verpleeghuis te gaan wonen lager. Ook uw partner kan dan geleidelijk wennen aan deze stap.

Verblijf voor jonge mensen met dementie

In Vivent Mariaoord bieden de twee woningen van Kattenbosch wonen en zorg aan voor jonge mensen met dementie.

Behandelaars bij dementie op jonge leeftijd

Binnen onze woonzorgcentra zijn en in hun praktijklocaties in het werkgebied zijn specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten en diëtisten van Vivent werkzaam voor jonge mensen met dementie.

Onze psychologen helpen u bij het acceptatieproces van uw ziekte. De impact voor u en uw familie is immers enorm. Ook biedt de psycholoog u en uw omgeving intensieve begeleiding bij gedragsveranderingen door uw dementie. Aan uw familie geeft de psycholoog ook ondersteuning in de vorm van uitleg over het ziektebeeld en een veilige thuissituatie.

Uit onderzoek is gebleken dat bewegen goed helpt om het proces van dementie te vertragen. Omdat u nog jong bent, bent u waarschijnlijk gewend om nog zeer mobiel te zijn. Onze fysiotherapeuten werken met u aan uw conditie en aan het behouden van uw sta- en loop functie, die door dementie kan verminderen. Zijn er aanpassingen nodig om zaken veiliger te maken, dan kan de ergotherapeut hierin adviseren. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen op de fiets of aan apparatuur waarmee u werkt.

Dementie gaat vaak gepaard met taalproblemen (afasie), waaronder woordvindproblemen. De logopedist kan u helpen om goed te blijven communiceren. Zo maken we onder andere gebruik van pictogrammen en helpen we om zaken anders te formuleren zodat u elkaar blijft begrijpen.

Logeermogelijkheden voor jonge mensen met dementie

Het verzorgen van (jonge) mensen met dementie is een zware taak. Het bepaalt vaak het hele doen en laten van uw familielid. Daarom is het, voor u en voor uw mantelzorger, soms goed als u tijdelijk ergens anders terecht kunt. We bieden in onze woonzorgcentra logeermogelijkheden.