Dementie

Dementie begint vaak met kleine zaken die gaan opvallen. Eten blijft staan, er wordt niet meer gestofzuigd, een afspraak vergeten, niet meer weten dat er over een onderwerp gesproken is. We noemen dat het ‘niet pluis’-gevoel. Vaak heeft u het zelf niet eens direct in de gaten, maar valt het uw partner, kinderen of andere mensen in uw omgeving op. Als de diagnose dementie wordt gesteld, is dat heftig nieuws. Voor uzelf, maar ook voor de mensen om u heen. U gaat samen een onzeker pad in en weet niet hoe de ziekte bij u zal verlopen. Vivent begeleidt u en uw omgeving in alle fases van uw ziekteproces met de juiste zorg en hulp. Centraal staat daarbij wat u wilt en wat bij u past. Dementie verandert uw leven, maar uw ziekte bepaalt niet wie u bent.

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam van verschillende ziektes. De bekendste vormen zijn de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie. Dementie is een combinatie van symptomen, waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. Bij dementie gaan (verbindingen tussen) zenuwcellen in de hersenen kapot. De hersenen functioneren daardoor niet meer goed. In eerste instantie merkt de patiënt dat vaak aan problemen met het geheugen. Daarna krijgt de persoon met dementie problemen met denken en, afhankelijk van de vorm, met taal. Dementie kan ook invloed hebben op het karakter en het gedrag. Iemand met dementie neemt bijvoorbeeld ineens geen initiatief meer of doet zaken op momenten die daarvoor niet logisch zijn. Door de hersenaandoening wordt iemand met dementie langzaam maar zeker volledig afhankelijk van de zorg van anderen.

Vroeger dacht men dat mensen met dementie zelf niet in de gaten hadden dat er iets met hen aan de hand was en dat ze daardoor ook geen last van hun ziekte hadden. Die inzichten zijn in de loop van de tijd veranderd. Nu gaan we ervan uit dat mensen met dementie zelf wel degelijk beseffen en ervaren dat ze door de dementie de greep op het leven verliezen. En dat besef heeft een grote impact op u en uw familie. U krijgt door uw ziekte langdurig te maken met onmacht, vervreemding en ontwrichting van uw dagelijks leven.

Zorg en begeleiding bij dementie

Vivent biedt zorg en begeleiding aan mensen met dementie in alle fases van het ziekteproces. Dementie raakt echter niet alleen u, maar ook uw partner, kinderen, familie of anderen in uw omgeving. We vinden het belangrijk dat ook zij betrokken worden in de zorg en voldoende informatie en begeleiding krijgen om met het ziekteproces om te gaan.

Belevingsgerichte zorg

Vivent biedt belevingsgerichte zorg en ontwikkelt voortdurend nieuwe middelen en technieken die aanslutien bij de belevingswereld en mogelijkheden van onze cliënten.

Dementie en thuiszorg

Voor mensen met dementie nemen de risico’s thuis toe, doordat zij minder structuur kunnen aanbrengen in hun leven en minder initiatief nemen. We zien dan dat de regelmaat verdwijnt. Noodzakelijke dingen zoals eten of slapen gebeuren niet meer, niet voldoende of niet op normale tijden. De fysieke conditie gaat achteruit en er ontstaat , mede hierdoor, vaak ook een groter valrisico. Daarnaast wordt de mantelzorger vaak extra belast omdat deze continu de zorg voor de persoon met dementie op zich neemt. Vivent Thuiszorg helpt u om het leven weer in balans te brengen en een nieuw evenwicht te zoeken met de beperkingen die dementie u en uw mantelzorgers oplegt.

Wijkverpleegkundige

Als u, uw partner of uw kinderen het gevoel hebben dat er iets ‘niet pluis’ is, dan wilt u daar wellicht graag eens met iemand over praten die ervaring heeft met dementie. Dat kan uw huisarts zijn, maar u kunt ook altijd terecht bij de wijkverpleegkundige van Vivent. U vindt bij u in de buurt ook een Vivent Contactpunt waar u terecht kunt met al uw vragen over dementie. De wijkverpleegkundige komt vrijblijvend bij u langs als u daar behoefte aan heeft. Samen met u, uw partner of uw kinderen kijkt de wijkverpleegkundige welke ondersteuning u nodig heeft, hoe u samen bepaalde problemen oplost of kunt voorkomen en welke zorg of hulpmiddelen u daarbij nodig heeft. Zo kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de Vivent Maaltijdservice als koken niet meer zelf lukt.

miMakkers

Binnen onze woonzorgcentra werken de zogenaamde miMakkers. Deze mensen zijn opgeleid om met volle aandacht aan te sluiten bij de beleving van onze bewoners met dementie.

Meer informatie

Vreugde en verdriet horen bij ons leven. Maar wat als de traan opdroogt en de lach verstilt? Heel veel mensen die lijden aan dementie krijgen hiermee te maken. Ze raken verstard en grijpen terug op hun eerste levensbehoeften. Hiervoor heeft Stichting miMakkus een nieuwe vorm van zorg ontwikkeld. Door een bijzondere manier van clownerie, weet een miMakker vreugde en rust te brengen binnen de psychogeriatrische afdelingen van een zorgorganisatie.

Medewerkster Dagbesteding en Welzijn Annemarie Kreté is sinds januari 2008 gecertificeerd miMakker. “Een glimlach toveren op een gezicht, dat is waar een miMakker het voor doet. Het klinkt misschien in eerste instantie wat vreemd, totdat je die glimlach in levenden lijve mag aanschouwen; misschien wel de eerste van die week.” Een miMakker heeft geleerd zichzelf leeg te maken, impulsen te herkennen van mensen met dementie en hier een speelse en humorvolle reactie op te geven. Het is geen act die vooraf is ingestudeerd, want een miMakker stelt zich vooraf geen doelen. Juist dat maakt een miMakker uniek.

Kijk ook eens op www.miMakkus.nl

Alzheimer Café: praten over dementie

Wilt u meer weten over dementie of heeft u behoefte om te praten met anderen die met dementie te maken hebben? Brengt u dan eens een bezoek aan het Alzheimer Café. Dit café is bedoeld voor mensen met dementie, hun partner, kinderen en andere belangstellenden.

Meer informatie

Het Alzheimer Café is iedere tweede maandag van de maand geopend van 19.00 uur tot 21.30 uur. Het programma begint om 19.30 uur. Vanaf 20.00 uur is er pauze tot 20.30 uur, waarna de gespreksleiders in gesprek gaan met de bezoekers. Van 21.00 uur tot 21.30 uur is er gelegenheid tot napraten. Marieke Soontiëns (psycholoog) en Beppie Schothorst (dementie consulent) begeleiden de thema’s en de gesprekken van de avond. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Wilt u vijf dagen voor het Alzheimer Café een reminder ontvangen via uw mail? Stuur dan een mail naar shertogenbosch@alzheimer-nederland.nl

Data en thema's Alzheimer Café 's-Hertogenbosch
De data en thema's voor begin 2018 zijn:

  • 11 juni          Technologie bij dementie thuis

Thema 11 juni: Technologie bij dementie thuis 
Mensen met dementie krijgen in de loop van het dementieproces in toenemende mate problemen op verschillende terreinen, zoals problemen met het nakomen van afspraken, het op tijd innemen van de medicijnen, het bedienen van de telefoon, de weg vinden in de omgeving van de woning. Technologische hulpmiddelen kunnen in sommige situaties het wegvallen van cognitieve functies opvangen. Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers is het niet gemakkelijk om de juiste producten in te zetten. Welke technologische hulpmiddelen zijn er? In welke fase van dementie zijn deze geschikt? Wat levert het voor de mens met dementie en de familie op?

Over dit onderwerp spreken we met Monique Kemner, adviseur zorg en technologie bij Kodiezijn. Zij zal vertellen welke technologische hulpmiddelen er zijn en in welke situatie die gebruikt kunnen worden

Het Alzheimer Café vindt plaats in Vivent De Hooghe Clock, Klokkenlaan 85, 5231 AP ‘s-Hertogenbosch. U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en tussendoor is er een pauze. De avond wordt afgesloten om 21.30 uur. De toegang is gratis. 

Contact

Kopgroep bij dementie

De Kopgroep is een ontmoetingsgroep voor mensen met ‘kopzorgen’. U wordt begeleid door een groepsbegeleider en een psycholoog.

Dagactiviteiten en Dagbehandeling bij dementie

Als u dementie heeft en thuis woont, kan het zijn dat u behoefte heeft aan extra begeleiding buitenshuis. Vivent biedt daarvoor dagbesteding aan. Is voor u intensievere behandeling noodzakelijk, dan kunt u een indicatie aanvragen voor dagbehandeling voor mensen met dementie.

Gast op de woning als u dementie heeft

De stap maken naar een verpleeghuis is groot. Vivent biedt daarom het programma Gast op de woning aan. Als deelname aan dagactiviteiten in een groep niet meer mogelijk is, draait u één of meerdere dagen of dagdelen in de week in de woning en het huishouden mee. Op deze manier kunt u vast wennen aan de andere bewoners, de medewerkers en de woning. U kunt binnen de woning, zo mogelijk, zelf ook een bijdrage leveren aan een zinvolle daginvulling. Daarmee wordt de drempel om in een verpleeghuis te gaan wonen lager. Ook uw partner kan dan geleidelijk wennen aan deze stap.

Logeermogelijkheid voor mensen met dementie

Het verzorgen van mensen met dementie is een zware taak. Het bepaalt vaak het hele doen en laten van uw familielid. Daarom is het, voor u en voor uw mantelzorger, soms goed als u tijdelijk ergens anders terecht kunt. We bieden in onze woonzorgcentra logeermogelijkheden.

Dementie en verblijf in een verpleeghuis

Als het thuis niet meer gaat, dan biedt Vivent wonen met zorg in onze vijf woonzorgcentra: Vivent Berlerode in Berlicum, Vivent Litserborg in Den Dungen, Vivent De Hooghe Clock in ‘s-Hertogenbosch, Vivent Hof van Hintham in Hintham en Vivent Mariaoord in Rosmalen. We bieden u een leefomgeving die zo thuis als mogelijk voelt. Dat doen we in kleinschalige woningen.

In Vivent Hof van Hintham bieden we in één van de woningen speciale zorg en behandeling voor mensen die vanwege hun dementie met gedragsproblematiek te maken hebben.

Behandelaars bij dementie

Binnen onze woonzorgcentra en in hun praktijklocaties in het werkgebied zijn specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten en diëtisten van Vivent werkzaam voor mensen met dementie. Daarnaast is er op afspraak een geriatrische tandarts aanwezig.

Lees hier het artikel Vivent helpt in iedere fase van dementie uit het Vivent huis-aan-huis blad van september 2015.