Geriatrische revalidatie

Heeft u een operatie ondergaan of bent u getroffen door een beroerte (CVA) of ziekte en kunt u vanuit het ziekenhuis nog niet naar huis? Dan kunt u voor geriatrische revalidatie terecht bij Vivent Mariaoord. We werken samen met u aan een spoedig herstel, zodat u weer zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren en naar huis of naar een andere passende woonomgeving kunt gaan.

Geriatrische revalidatie

We zijn gespecialiseerd in geriatrische revalidatie en richten ons met name op kwetsbare ouderen. U kunt bij ons terecht na

 • een CVA
 • een geplande knie-, heup- of schouderoperatie (electieve orthopedie)
 • letsel door trauma
 • een amputatie
 • andere aandoeningen, zoals longziekten, hartziekten of neurologische aandoeningen

Revalidatieafdeling Heeseind

De revalidatieafdeling in Vivent Mariaoord beschikt over een zogenaamd therapeutisch leefklimaat. U wordt zoveel mogelijk geprikkeld om tijdens uw dagelijkse bezigheden te trainen om uw zelfstandigheid, zoveel als mogelijk, terug te krijgen. De afdeling heeft zeven dagen per week een paramedisch assistent beschikbaar. Die geeft extra therapie naast de reguliere behandelingen, zodat u ook in het weekend kunt oefenen. Zo staat uw revalidatieproces nooit stil.

Samen met een deskundig team werkt u doelgericht aan uw herstel. U ontvangt herstelgerichte zorg. De zorg is erop gericht dat u zo snel mogelijk, op een verantwoorde manier, weer zelfstandig kunt functioneren. We streven naar een dusdanig herstel, zodat terugkeer naar de oude woonsituatie (thuis/verzorgingshuis) mogelijk is. Eventueel met aanvullende zorg thuis. Het is mogelijk dat u onze revalidatiefaciliteiten nog regelmatig bezoekt om aan uw herstel te blijven werken.

Behandelaars voor uw revalidatieproces

U wordt behandeld door een multidisciplinair teams van behandelaars die samenwerken aan uw herstel: specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten en diëtisten.

Poliklinische revalidatie

Kunt u wel weer zelfstandig thuis wonen, maar heeft u na het revalidatieproces toch nog van diverse disciplines behandeling nodig? Dan kan de revalidatiebehandeling poliklinisch voortgezet worden. U verblijft weliswaar thuis, maar brengt dan regelmatig een bezoek aan het Expertisecentrum. De therapeut of behandelaar die u tijdens uw revalidatieproces heeft behandeld, kan uw behandeling voortzetten. Omdat deze precies weet hoe het met u gaat, gaat uw therapie zonder vertraging verder. Indien wenselijk kan de behandelaar bij u thuis komen.

Longreactivering

Binnen de revalidatieafdeling Heeseind bieden we ook het specialisme longreactivering aan. 

Wat is longreactivering?

Longreactivering richt zich op mensen met COPD die na een ziekenhuisopname nog niet in staat zijn om naar de thuissituatie terug te keren. U heeft behoefte aan een revalidatietraject dat intensieve zorg en behandeling van verschillende disciplines combineert. We streven naar een dusdanig herstel, dat terugkeer naar uw oude woonsituatie mogelijk is, eventueel met aanvullende zorg thuis.

Hoe werken wij?
Samen met een deskundig team werkt u doelgericht aan uw herstel. U blijft gedurende uw behandelingsperiode op de revalidatieafdeling Heeseind van specialistisch verpleeghuis Vivent Mariaoord.
Doelen kunnen zijn:

 • Inzicht in klachten, zelfmanagement bevorderen
 • Evenwicht belasting/belastbaarheid
 • Verbeteren conditie, inzicht in lichamelijke grenzen
 • Informatie verstrekken
 • Balans lichamelijk en geestelijk

Bij de intake maakt u kennis met de specialist ouderengeneeskunde (SOG). Tijdens uw revalidatieproces wordt u begeleid door een multidisciplinair team, dat samen met de SOG een behandelplan voor u opstelt. Tijdens uw revalidatieproces is de SOG eindverantwoordelijk voor het behandelplan.

Na uw revalidatie
Na uw revalidatie heeft u de keus uit onderstaande opties:

 • De longverpleegkundige vervolgt het traject in de thuissituatie en schakelt waar nodig andere hulpverleners in.
 • Poliklinische behandeling: U heeft de mogelijkheid om na het revalidatieproces de behandeling bij Vivent voort te zetten
 • Eerstelijnsbehandeling: behandeling van deskundigen van Vivent of uit uw eigen omgeving.

Contact
Wil u meer informatie over de longrevalidatie op afdeling Heeseind en de mogelijkheden van Vivent? Neemt u dan contact op via telefoonnummer 088 - 163 70 00.