Niet aangeboren hersenletsel

Als u of uw familielid (blijvend) hersenletsel oploopt, wordt uw leven ineens heel anders. Iemand met een niet aangeboren hersenletsel krijgt te maken met ingrijpende veranderingen. Hersenletsel heeft invloed op de verschillende rollen die u binnen de samenleving heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan uw gezin, uw werk en uw sociale netwerk. Ineens lijkt het alsof u aan de zijlijn staat. U moet weer opnieuw beginnen. Daar helpt Vivent u graag bij.

Wat is Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)?

NAH is een verzamelnaam voor verschillende uitingsvormen van hersenletsel. Het kan gaan om een plotselinge opgelopen hersenaandoening, bijvoorbeeld door een trauma, auto-ongeluk, niet goed verlopen reanimatie of een hersenberoerte.
Andere oorzaken zijn multiple sclerose, de ziekte van Parkinson en de ziekte van Huntington. De beschadiging kan beperkt zijn tot één gebied van het brein of meer dan één gebied. Ook de ernst kan variëren. De gevolgen van NAH kunnen lichamelijk en psychisch zijn . U kunt bijvoorbeeld denken aan  halfzijdige verlamming, spasme, onwillekeurige bewegingen, problemen met het gevoel en moeheid. Maar ook aan psychische gevolgen, zoals persoonlijkheidsveranderingen, angststoornissen of problemen met aandacht, concentratie, geheugen, plannen en organiseren.

NAH: Het juiste evenwicht weer vinden

Vivent biedt zorg aan mensen met NAH. Samen met u willen we kijken wat er nog wel kan. Onze zorgprofessionals op het gebied van NAH bekijken alle mogelijkheden van wonen, zorg en welzijn met u, zodat u zich op de juiste manier kunt oriënteren. Vivent vindt het belangrijk om uw familie of gezin hierin te betrekken, want ook voor hen is het een complete verandering.

Verblijf voor mensen met NAH

In Vivent Mariaoord bieden we in de kleinschalige woningen van Sprokkelbosch als enige in de regio ’s-Hertogenbosch zorg aan mensen met een NAH.

Dagbehandeling voor mensen met NAH

Woont u nog thuis, maar heeft u overdag extra zorg en behandeling nodig? Dan kunt u terecht bij onze dagbehandeling voor mensen met NAH.

Behandelaars voor mensen met NAH

Binnen onze woonzorgcentra zijn en in hun praktijklocaties in het werkgebied zijn specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten en diëtisten van Vivent werkzaam voor mensen met NAH.

Logeren en zelfstandig wonen voor mensen met NAH

Heeft u niet aangeboren hersenletsel en bent u zich aan het oriënteren hoe en waar u de zorg kunt krijgen die u nodig heeft? Dan kunt u tijdelijk verblijven of logeren in ’t Ven in Vivent Mariaoord.

Café Brein

Café Brein is een treftpunt voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun partners. Ook andere belangstellenden als familieleden, vrienden en hulpverleners zijn welkom. Er vinden bijeenkomsten plaats, waar in een gezellige en ontspannen sfeer een onderwerp centraal staat. 

Meer informatie

NAH treft iedereen, zowel jong als oud. Iedereen is welkom. Café Brein sluit zoveel mogelijk aan bij uw vragen en behoeften. Ook is er aandacht voor de verschillende levensfases en eventuele vragen die hieruit voortkomen. Denk hierbij aan thema’s zoals mogelijkheden na revalidatie, arbeidsmogelijkheden en gezinsondersteuning.

Informatie en lotgenotencontact
Café Brein heeft enerzijds een informatief karakter. Daarnaast biedt het u vrijblijvend de mogelijkheid in contact te komen met lotgenoten. Bent u geïnteresseerd, breng dan eens een bezoek aan Café Brein.

Thema's Café Brein 's-Hertogenbosch 2018

 • 15 maart: Ergotherapie
 • 21 juni: Ervaringsverhaal
 • 20 september: Omgaan met emoties
 • 15 november: Toneel

  Houd de nieuwsberichten op onze homepage in de gaten voor meer informatie over de thema's. 

Locatie & Tijd Café Brein 's-Hertogenbosch
Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel
Helftheuvelpassage 115
5224AC 's-Hertogenbosch
20.00 - 21.30 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Op vijf donderdagen per jaar
De entree is gratis

Organisatie van Café Brein 's-Hertogenbosch
Café Brein 's-Hertogenbosch wordt georganiseerd door diverse zorginstellingen, waaronder Vivent, en cliëntenorganisaties, zoals de CVA Vereniging en Door en Voor. Voor meer informatie over Cafe Brein in 's-Hertogenbosch kunt u terecht bij Jaap Croonen via jaap@doorenvoor.nl.

Thema's Café Brein Schijndel 2018 (onder voorbehoud) 

 • 16 april: Vermoeidheid
 • 18 juni: Beleving natuur
 • 20 augustus: Verlies en rouw
 • 15 oktober: Zet je brein in beweging
 • 10 december: Muziek

Locatie & Tijd Café Brein Schijndel
Zorghoeve ‘t Binnenveld 
Boxtelseweg 5 
5481VE Schijndel
Maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
De entree is gratis

Organisatie van Café Brein Schijndel 
Café Brein is een samenwerkingsverband tussen diverse zorg- en welzijnsorganisaties waaronder MEE, ContourdeTwern Boxtel, Welzijn de Meierij Schijndel en Bint Sint Michielsgestel. 
Voor meer informatie kunt u bellen naar:

 • Welzijn de Meierij, Lilian Verstraelen 073 - 544 14 13
 • ContourdeTwern Boxtel, Marjon van den Meerendonk 0411 - 65 58 99
 • Bint St Michielsgestel, 06 - 14 04 12 12

NAH-Café

Het NAH-Café is een plek waarmensen met NAH gezellig samenkomen. Het café is in de even weken op dinsdagavond geopend van 19:30 tot 22:00 uur in Activiteitencentrum Buurthuis Deuteren, Baksvelstraat 112, 5223 XM s-Hertogenbosch. Vanaf 19.30 uur is er tijd voor koffie en bijpraten en vanaf 20.30 uur is er meestal een activiteit gepland. Kijk hiervoor op www.nahcafedenbosch.nl/activiteiten/.


Dit filmpje is een mooi voorbeeld van hoe we samen met clienten met NAH kijken wat er nog wél kan: