Vivent Jaarverslag 2016

Een veelbewogen jaar

Vivent heeft een veelbewogen jaar achter de rug. In 2016 nam Inge Fleischeuer afscheid van de organisatie. Zij was acht jaar lang bestuurder van Vivent. Een wisseling van de wacht brengt altijd onrust met zich mee. Als nieuwe bestuurder heb ik de afgelopen tijd bij Vivent, zowel intern als extern, veel nieuwe, inspirerende mensen ontmoet. Ontmoeten staat centraal bij Vivent. Dit gaat vooral over verbinding maken. Onderling, met samenwerkingspartners en natuurlijk met onze cliënten. Om hen zorg te kunnen bieden die recht doet aan wie zij zijn. 

Langer thuis

Overheidsbeleid en ook maatschappelijke ontwikkelingen maken duidelijk dat langer thuis blijven wonen steeds meer gemeengoed wordt. Vivent heeft deze tendens tijdig opgepikt. Samenwerking met partners in het sociale domein en het zorgdomein heeft ervoor gezorgd dat we in staat geweest alle vragen van cliënten met passende zorg en ondersteuning te beantwoorden. Zo onderhouden we een goede band met mantelzorgers. Hun visie en inzet is heel waardevol gebleken.

Eisen van deze tijd

De zorgsector heeft ook in 2016 weer voor veel uitdagingen gestaan. Er worden hoge eisen aan onze sector gesteld wat betreft financiën en kwaliteit van zorg. Het is een uitdaging om aan beide tegelijkertijd goed gestalte te geven. Daarnaast waren er veel negatieve geluiden over de zorg in de media. Om de eisen van deze tijd adequaat het hoofd te bieden is niet altijd even makkelijk geweest, maar iedereen heeft zijn schouders er onder gezet.

Mee- en tegenvallers

Een jaar met veel tegenvallers, maar ook enkele meevallers, heeft per saldo gemaakt dat we de gestelde doelen van de begroting 2016 niet gehaald hebben. Onder andere het CAO-effect heeft helaas geresulteerd in een negatief financieel resultaat in 2016.

Nu is van u! 

Maar ondanks het zware weer waarin we verkeerden, zijn onze zorgprofessionals ook in 2016 in staat gebleken om elke dag weer optimale zorg te bieden aan onze cliënten. Dat doen zij met passie en aandacht en in aansluiting op de wensen en behoeften van de cliënt. Dat dit in de praktijk goed uitpakt blijkt wel uit de positieve beoordelingen van cliënten die binnenstromen op Zorgkaart Nederland. De waardering van cliënten is hetgeen waarvoor we het doen. We zetten ons scala aan zorg en adviezen graag hiervoor in. Niet voor niets hebben we onze slogan Nu is van u! gelanceerd. Samen halen we het beste uit de dag.

Mooie verhalen uit de zorg 

Al onze 1500 medewerkers en 700 vrijwilligers werken vanuit hun betrokkenheid dagelijks aan het bestaan van Vivent. Het ambassadeurschap van onze organisatie is dit jaar verder vergroot door de start van Social Shift. Binnen dit project brengen medewerkers ondersteund door een community manager hun mooie verhalen uit het werk bij Vivent via social media naar voren, zodat onze organisatie nog meer een gezicht krijgt in de regio. 

Nieuwe koers met Vivent 2.0

Na alle ontwikkelingen en mooie inhoudelijke resultaten staan we eind 2016 aan de vooravond van een nieuwe strategische koers van Vivent. We zullen een weg moeten vinden op diverse vlakken: schaarse middelen, nog meer regie voor de teams, optimale ondersteuning daarin van de staf, voortzetting van de inzet van innovaties en terugdringing van het verzuim. Belangrijke vraag hierbij is welke markt we kunnen en willen bedienen. Met als basis een gezamenlijke grondslag waarin we onze gedeelde kernwaarden met elkaar bepalen. Mooie uitdagingen voor een toekomstbestendig Vivent 2.0 in 2017 en verder!

Dank!

Voor nu veel dank aan alle medewerkers en vrijwilligers voor de enorme inzet en betrokkenheid!  

Carla Lasonder
Raad van Bestuur Vivent

Reageren? Dat kan! 

Wilt u reageren op dit jaarverslag? Dan kan dat via communicatie@vivent.nl.

Het jaar in vogelvlucht

Vivent neemt u graag mee door de ontwikkelingen van 2016. In een aantal korte nieuwsberichten vatten we het jaar voor u samen.

Januari

 • De pilot met slimme sensoren in de nachtzorg bij Vivent Berlerode is deze maand met positief resultaat afgerond. De nachtzorg kan zo nodig gerichter hulp bieden en de nachtrust van de bewoners is verbeterd. Deze innovatie blijft in gebruik. 
 • Zorgorganisaties zijn vanaf nu verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te hebben van alle (nieuwe) medewerkers, vrijwilligers en stagiaires die beroepsmatig in contact komen met cliënten. Dit om inzichtelijk te maken of een toekomstig werknemer of vrijwilliger een justitieel verleden heeft, dat zijn toekomstige functie of activiteit in de weg kan staan. Personeelszaken start een traject om deze in fasen te verkrijgen.
 • Het systeem Smile gaat ons in de loop van dit jaar helpen om betere analyses te maken van incidenten met cliënten, waardoor we de zorg en de begeleiding van cliënten en onze werkwijze kunnen verbeteren.
 • De eerste training BOE (Brandje blussen, Ontruimen en EHBO) heeft plaatsgevonden op Vivent Mariaoord. Cello heeft deze praktijkmiddag verzorgd op 't Ven. De medewerkers hebben eerst de e-learning gevolgd. Deze is nodig om de praktijktraining te kunnen volgen.
 • Désirée Hairwassers (gezondheidswetenschapper) vertelt in haar blog in Medisch Contact openhartig over het overlijden van haar vader. Ze wil hiermee laten horen dat zorg ook positief kan verlopen. In een bijgaand bericht op Twitter complimenteert ze de thuiszorg van Vivent voor de geboden hulp. Lees hier de blog.   

Februari

 • Studenten worden gehuisvest in Vivent De Hooghe Clock. Het levert de studenten betaalbare woonruimte op en de bewoners jong gezelschap.
 • Meer betrokken mantelzorgers, meer mogelijkheden voor zorg en ondersteuning voor cliënten en meer werkplezier voor medewerkers. Dat zijn de grootste winstpunten van In voor mantelzorg, een project dat in 2015 liep. Die conclusie trekken Vilans en Movisie in hun eindrapportage die nu naar de Tweede Kamer is verstuurd.
 • Ook in 2016 is tien keer een Alzheimer Café georganiseerd in Vivent De Hooghe Clock door Vivent en Alzheimer Nederland, regio 's-Hertogenbosch met medewerking van Welzijnsorganisatie Divers. De avonden worden goed bezocht en de bezoekers ervaren ze als positief.  

Maart

 • Ter ere van het afscheid van Ton Lensen als voorzitter van de Raad van Toezicht heeft Vivent deze maand een stakeholdersmeeting georganiseerd. Vivent stelt zich de vraag hoe de zorg er over tien jaar uit ziet. Na enkele lezingen wordt de dialoog aangegaan over het creëren van nieuwe waarden, het invoeren van innovaties en het komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.
 • Resto van Harte is deze maand bij Vivent De Hooghe Clock om een maaltijd te verzorgen. Bewoners en wijkbewoners eten samen in het bedrijfsrestaurant. Tussen de drie gangen van het diner door worden de gasten voorgelicht over de mogelijkheden van betaalbaar en gezond eten.
 • Werving en selectie zet met goed reslutaat speeddates in om vakantiekrachten binnen te halen.
 • Op alle locaties worden diverse activiteiten georganiseerd. Zo was er deze maand een Lentefair bij Vivent Hof van Hintham. 

April

 • De officiële oprichting BV Vivent Het Andere Wonen is een feit. Directeur Arno van den Berg van Vivent Het Andere Wonen en bestuurder Inge Fleischeuer van Vivent hebben de akte ondertekend.
 • Het VTT en het GTB team maken na een pilot voortaan gebruik van Begeleiding in Beeld (BIB). Voordeel is dat de cliënt direct contact kan zoeken via een tablet als er iets aan de hand is. Dit biedt een extra mogelijkheid voor een snelle en adequate reactie van de zorgmedewerker. 
 • Deze maand begint alweer de vierde editie van de VrijwilligersAcademie073. Vrijwilligers van Vivent en studenten kunnen gratis deelnemen aan inspirerende workshops, trainingen en lezingen. 
 • In april start de campagne Nu is van u. De komende periode zijn we in ons hele werkgebied te zien en te horen in de regionale en lokale media. Boodschap is dat we met de cliënt het beste uit de dag willen halen. 
 • Het Netwerk Palliatieve Zorg in onze regio presenteert zich. Willia van Alebeek en Ilona van der Loos van Vivent maken deel uit van het transmuraal palliatief advies team. 
 • Op 28 april 2016 hebben Inge Fleischeuer van Vivent en Jeroen Bestebreurtje (eigenaar pand) een contract ondertekent voor een tweede locatie van Vivent Het Andere Wonen, ditmaal in Schijndel. 

Mei

 • 'S-PORT van de gemeente ’s-Hertogenbosch verzorgt vanaf deze maand samen met diverse partners, waaronder Vivent, diverse sport- en bewegingsactiviteiten voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. 
 • Bij Vivent aan de Repelweg in Vught vindt deze maand de Week van de Gastvrijheid plaats. Dit is een initiatief van het Platform Samen Sterk in de Wijk. Er wordt bekendheid gegeven aan de activiteiten en diensten en verbinding gelegd met de bewoners in de wijk. 
 • Het bericht dat Vivent Berlerode op tv zou zijn bij het programma Woontips van RTL4 scoorde goed op social media. Met bijna 1.500 weergaven op Twitter en bijna 2.575 bereikte personen op Facebook was het een hot item! Kijk hier naar het item bij Woontips. 
 • ONS zorgdossier app is nu voor alle thuiszorgteams beschikbaar. Met deze app kunnen thuiszorgmedewerkers op hun mobiele telefoon onderweg of bij de cliënt thuis het cliëntdossier raadplegen en aanpassen. 
 • Op 26 mei was de eerste regionale ledendag voor Viventpashouders in 't Spectrum in Schijndel. De bezoekers kregen na ontvangst met een gebakje een workshop mindfulness, een optreden van het koor van Ome Jan en een warme maaltijd van Foodconnect. Het was een gezellige ontmoeting.

Juni 

 • Tien miMakkers kwamen bijeen op Vivent Hof van Hintham voor een jaarlijkse supervisiedag. Het was een inspirerende dag. Ook bij de cliënten van de dagactiviteiten kwam een miMakker op bezoek en zorgde daar voor ontroering en oprecht plezier.
 • Er is in onze regio voor het eerst een scholing georganiseerd over palliatieve zorg bij dementie. Mariëlle Rooijakkers, Willia van Alebeek en Ilona van der Loos van Vivent hebben deze gegeven. Thema’s zoals het begrip palliatieve zorg, ethiek, symptoomkennis, beslissingen rondom het levenseinde en communicatie werden hierin behandeld. De deelnemers hebben de cursus als positief ervaren.
 • De Minister Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn van Curacao heeft Vivent Berlerode bezocht. Mevrouw Ruthmilda Larmonie-Cecilia was erg enthousiast over onze vorm van dagbesteding, de prachtige appartementen en natuurlijk de kleinschalige woningen met leefcirkels en integratie in de wijk van Vivent Berlerode. 
 • In 2015 is Vivent gestart met de pilot Social Shift waarin medewerkers berichten op hun eigen social media plaatsen over hun werk bij Vivent. Door hun enthousiasme hebben we voor dit jaar subsidie ontvangen om meer medewerkers op te leiden en te begeleiden om dit te gaan doen. Al deze ambassadeurs geven Vivent steeds meer een gezicht! 
 • Maandag 20 juni werd bekend wie van de zeven genomineerden, waaronder Litserborg, de winnaar zou worden van de Hedy d’Anconaprijs voor excellente zorgarchitectuur. Litserborg won de prijs niet, maar ontving wel een postitief juryrapport. Hierin stond onder meer vermeld: 'Hier is geen sprake van een zorggebouw, maar van zorgfuncties die opgaan in een gemeenschapshuis.' 

Juli

 • Vivent was op het congres 'Waardigheid en trots'. Mooie verhalen vanuit diverse organisaties. Eén ding is duidelijk: Vivent doet daar zeker niet voor onder en mag zich een volgende keer vol trots presenteren!
 • Marion Montree pitcht tijdens seminar Ziekenhuis van de Toekomst. Onze VTT-collega hield een stevig pleidooi voor betere samenwerking met het ziekenhuis.

Augustus

 • Inge Fleischeuer komt op alle locaties van Vivent langs met ijsjes om na acht jaar in de functie van bestuurder afscheid te nemen van haar collega's.
 • Deze maand is de eerste Social Lunch in het kader van de Social Shift georganiseerd. Hiermee kunnen collega's zichzelf en Vivent in de spotlights zetten. Nu is van ons! 
 • Bij Dagbesteding Boxtel leren ook in de zomervakantie de gasten van elkaar en van de vrijwilligers en wisselen creatieve ideeën uit tijdens de diverse knutselactiviteiten.

September

 • Technologie wordt ook in de thuiszorg steeds belangrijker. We werken al met de Medido en Begeleiding in Beeld, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Daarom starten we in september een pilot Techniek in de thuiszorg speciaal voor thuiszorgteams.  
 • Deze maand wordt de eerste vestiging van Vivent Het Andere Wonen geopend, de Compagnie in 's-Hertogenbosch. Lees hier het artikel in het Brabants Dagblad. 
 • Elf collega's hebben hun diploma verzorgende-IG of verpleegkunde gehaald!
 • Samen met collega’s hardlopen in Vivent-shirt, goede actie! Petra Bechtold, Tonnie Mans en Willia van Alebeek liepen mee met de profielloop in Gemonde op 25 september.

Oktober

 • Vivent is mede-oprichter van een landelijk expertisenetwerk ernstig niet aangeboren hersenletsel (NAH). De netwerkpartners werken samen om een verbinding te maken tussen praktijk, wetenschap en onderwijs.
 • Deze maand is er een presentatie belevingsgerichte benadering Vivent Berlerode en Litserborg. Deze benadering is gericht op het nog beter omgaan met bewoners in de dagelijkse praktijk vanuit een open houding voor wat zich aandient. Zorgmedewerkers krijgen scholing op maat.  
 • Per 1 oktober gaan Allcare en de Flexpool samen verder.
 • Vivent Schijndel collega's in beweging voor dementie! Schijndel wil een dementievriendelijke gemeente zijn. Dat vraagt om een positieve benadering en het vergroten van kennis en inzicht.
 • Mooi interview met onze zorgondernemers Vivent Het Andere Wonen Schijndel in het Weekkrant de Meierij. Lees het hier
 • De brancheklas Vivent - Koning Willem I is gestart. Na een welkomstwoord werden de stagiaires begeleid door team Opleidingen van Vivent. 

November

 • Carla Lasonder is met ingang van 1 november de nieuwe bestuurder van Vivent. Zij past goed bij de koers die Vivent de komende jaren voorstaat. Met bestuurservaring in de geestelijke gezondheidszorg, richt zij zich nu bij onze organisatie op ouderen. 
 • Alle medewerkers en vrijwilligers ontvangen een uitnodiging om een kerstcadeau uit te zoeken op onze online-kerstmarkt. 
 • Vivent Vitaal organiseert de Vivent Vitaal Markt. Voor iemand anders zorgen kun je pas echt goed op het moment dat je ook goed voor jezelf zorgt. 

December

 • Vrienden van de Thuiszorg Vivent organiseerde een kerstdiner voor ruim 100 cliënten uit ons werkgebied die een beetje extra aandacht wel kunnen gebruiken. Heijmans zorgde voor het diner en er was vrijwillige hulp van tien van onze medewerkers. 
 • Zorgkaart Nederland stelt cliënten in staat om een waardering te plaatsen over Vivent. Zo kunnen we onze zorg verbeteren en kunnen toekomstige cliënten de waarderingen gebruiken om een keuze te maken voor hun zorg. We ontvangen veel positieve beoordelingen! 
 • Na een intensieve voorbereidingsperiode is de implementatie van het nieuwe MIC-regsitratiesysteem afgerond. De scholingen van de aandachtsvelders hebben plaatsgevonden en zij hebben de collega’s bijgepraat. Dus voortaan werken we met Smile. 
 • De Bert Meijs Kwaliteitsprijs stond dit jaar in het teken van waarderingen op Zorgkaart Nederland. Carla Lasonder reikte de prijzen uit aan de thuiszorggemeente met de meeste reviews: thuiszorgteams in gemeente Boxtel-Esch, de locatie met de meeste reviews: Vivent Hof van Hintham
  en het creatiefste idee om reviews te verzamelen: Patty Basemans van Vivent Litserborg. 

En verder

Cijfers

Vivent had in 2016

 • 2.653 extramurale cliënten
 • 457 intramurale cliënten met in totaal 146.541 dagen zorg
 • 64.510 dagdelen dagactiviteiten
 • medewerkers 1.371 in loondienst (810,63 fte)
 • 700 vrijwilligers

Kwaliteit 

Begin 2016 is het systeem Smile aangekocht. Dit systeem maakt het analyseren en verbeteren naar aanleiding van MIC meldingen een stuk eenvoudiger. Voor 2016 was het doel om meer bewustzijn te creëren in de organisatie op (mogelijke) verbanden tussen MIC meldingen, klachten en ingezette interventies. Op grondige voorbereidingen is implementatie gevolgd. 

Miniaturen 
De leden van de auditcommissie kwaliteit hebben in 2016 twee keer een zogenaamde ‘miniatuur’ op een locatie uitgevoerd. Daarin spreken de commissieleden met de divisiemanager, de manager Zorg en Behandeling, een afvaardiging van het multidisciplinaire team, cliënten, medewerkers en de lokale cliëntenraad. Doel van deminiatuuris om op de werkvloer gevoel te krijgen bij de kwaliteit van zorg. 

Audits
In 2016 heeft het interne auditteam uitvoering gegeven aan de nieuw opgestelde auditprocedure. In deze procedure  is de rol van een intern auditteam in een organisatie met zelfsturende teams verwerkt. Hierbij heeft het team een andere stijl van uitvoeren van audits toegepast: meer de dialoog aangaan, meer doorvragen op het waarom van het handelen. In 2016 zijn 10 audits uitgevoerd, deels op aanvraag, deels ter voorbereiding op de externe audit.

Vivent en technologie in de zorg

Vivent gaat altijd uit van de behoeften en wensen van de cliënt. Dit geldt natuurlijk ook voor nieuwe technologische toepassingen in de zorg. Deze hanteren we graag als ze de cliënt een meerwaarde kunnen bieden. Veel toepassingen van technologie in de zorg bieden onze cliënten meer vrijheid en regie. Vaak kan de zorg ook efficiënter georganiseerd worden met deze toepassingen, wat de zorg wat meer ruimte biedt. Vivent werkt toekomstbestendig en zet waar mogelijk technologische hulpmiddelen in om samen met de cliënt het beste uit de dag te halen.

Toepassingen in de praktijk
Toepassingen waar we al mee werken zijn bijvoorbeeld Begeleiding in beeld, waarmee cliënten op afstand praktisch advies kunnen krijgen, de leefcirkels in Vivent Berlerode, waarmee mensen met dementie een grotere bewegingsvrijheid ervaren en slimme sensoren die waardevolle gegevens opleveren over gewoonten van een cliënt, die dat zelf niet meer kan vertellen en waar op ingespeeld kan worden in de zorg. Verder gebruiken we de slimme medicijndoos Medido, het door Vivent ontwikkelde spel Score, personenalarmering en Caren. Voor meer informatie zie www.vivent.nl/wie-zijn-wij onder de kop Vivent en technologie in de zorg. 

Specialistische begeleiding en dagbesteding

Vivent heeft een aantal nieuwe projecten geinitiëerd, waaronder een samenwerking op het gebied van dagbesteding met Fysiofit in Vught en Tuinderij de Es in Haaren. 

Logeermogelijkheid
Tot 1 oktober 2016 was er een logeermogelijkheid bij Vivent Hof van Hintham. Vanaf die datum is deze optie weer terug bij Vivent De Hooghe Clock, binnen één van de woningen. Er wordt bekeken of weer een volledig logeerhuis gerealiseerd kan worden op deze locatie. Hiervoor zijn we in gesprek met Stichting Alzheimer Nederland en de gemeente.

Thuiszorg en wijkverpleging

Door de transitie in de langdurige zorg en de daarmee gepaard gaande extramuralisering waren we er in 2016 op gericht om cliënten te ondersteunen om zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk en zo goed mogelijk thuis te blijven wonen. Door het bieden van diensten en services met voorlichting en advies op maat voor onze Viventpashouders en alle andere (potentiële) cliënten. Ook de samenwerking met mantelzorgers is nu verankerd en geborgd bij alle medewerkers in de praktijk.

Omzorgen
Daarnaast bieden we via Vivent Omzorgen, het bemiddelingsbureau voor particuliere zorg, ondersteuning aan particuliere cliënten waardoor zorg op maat nog beter te realiseren is.

Medezeggenschap

Bij alle activiteiten die worden uitgevoerd blijven de belangen van cliënten en van werknemers gewaarborgd dankzij onze medezeggenschapsorganen. Door hun actieve en kritische meedenken blijft de organisatie goed in balans binnen de driehoek cliënten - medewerkers - bedrijfsvoering. Zowel de Centrale Cliëntenraad als de Ondernemingsraad heeft een jaarverslag geschreven over hun activiteiten in 2016. 

Werkgebied en contractpartijen

Vivent is werkzaam in de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Schijndel, Boxtel, Vught, Sint-Michielsgestel, Haaren en Heusden. Deze gemeenten bevinden zich binnen het werkgebied van Zorgkantoor Noordoost Brabant. Ook heeft Vivent in het kader van de extramurale dienstverlening contracten met diverse zorgverzekeraars.

Zorg kan altijd nóg beter

Vivent is druk bezig met projecten die de kwaliteit van de zorg blijven verbeteren. Dat doen we in de wijk, dus bij de cliënten in de buurt. Samen met andere partijen die voor de cliënt belangrijk zijn, zoals welzijnsorganisaties, huisartsen, andere zorgorganisaties, woningcorporaties en gemeentes.

Wat heeft de cliënt nodig? 
Nu is van u is hierbij het uitgangspunt. De situatie van de cliënt op dit moment is leidend. We werken daarom samen met het netwerk rondom de cliënt (mantelzorgers, vrijwilligers, de buurt). De principes Wie ontmoet ik vandaag? Wat kan er nog wel? en Zo thuis mogelijk gelden voor iedereen. Of het nu de cliënt zelf is, diens familie of de bewoners en dienstverleners in de wijk. We blijven ontwikkelen en kritisch kijken naar onze organisatie. Alleen dan kunnen we immers goed inspelen op wat onze cliënten nodig hebben en het beste uit de dag halen!

Vivent

Telefoon           088 – 163 70 00
E-mail               info@vivent.nl
Website            www.vivent.nl

Hier kunt u het volledige jaardocument 2016 inzien.