Gespecialiseerd verpleegkundigen

Gespecialiseerde verpleegkundigen adviseren en begeleiden u en uw naasten of mantelzorgers als u een chronische of levensbedreigende ziekte heeft. Ons team bestaat uit vier medewerkers die zich hebben gespecialiseerd in een bepaalde ziekte of aandoening.

Specialismen van de verpleegkundigen

• Neurologie en niet aangeboren hersenletsel: Jannie Heymans en Loes Zwartjes
• Chronische longziekten (astma, COPD): Odette Koekenberg
• Wond- en stomazorg en decubitus (doorliggen): Marjo Ferrée
• Oncologie en palliatieve zorg (kanker, zorg bij het sterfteproces, chronische pijnbestrijding): Ilona van der Loos

Zorg voor mensen met kanker

Als u kanker heeft en vanuit het ziekenhuis weer thuiskomt, kunt u met allerlei onvoorziene vragen of problemen komen te zitten. U kunt dan aankloppen bij de oncologieverpleegkundige. Zij kan u ondersteuning bieden op het vlak van lichamelijke klachten, emoties en levensvragen nu er veel veranderingen plaatsvinden in uw leven en dat van uw naasten. Zij kan bij u thuis langskomen om te bespreken waar u tegenaan loopt. We noemen dit een continuïteitshuisbezoek. Als u in de regio ’s-Hertogenbosch of aangrenzende regio’s woont, kunt u hiervoor bij de oncologieverpleegkundige van Vivent terecht.

Vragen die bij u kunnen spelen
Het is bekend dat bij mensen met kanker steeds nieuwe vragen en problemen kunnen ontstaan tijdens het verloop van de ziekte. Blijf niet te lang met deze vragen rondlopen. Mogelijke vragen waar u tegenaan kunt lopen zijn:   

  • Ik voel me onzeker, ik weet niet wat de gevolgen zijn van de ziekte en de behandeling die ik ga krijgen.
  • Ik ben zo moe, het lukt mij niet om mijn dagelijkse bezigheden op te pakken.
  • Het eten smaakt mij niet meer.
  • Ik kan niet meer genezen, er komt zoveel op mij af.
  • Ik heb in de toekomst mogelijk hulp nodig, ik wil weten hoe ik dat moet organiseren.

Hoe verloopt het continuïteitshuisbezoek?
De oncologieverpleegkundige maakt een afspraak met u van ongeveer een uur bij u thuis. Samen bespreekt u uw situatie en zij brengt uw hulpvraag in kaart. U bekijkt samen of vervolggesprekken nodig zijn. De oncologieverpleegkundige is uw vaste aanspreekpunt thuis. Als het nodig is, neemt zij contact op met uw behandelaar in het ziekenhuis en stemt de zorg af met uw huisarts. De lijnen zijn hierdoor kort wat u zorg ten goede komt.

Aanvragen van het continuïteitshuisbezoek
Als u gebruik wilt maken van het continuïteitshuisbezoek kunt u dit per e-mail aanvragen via gespecialiseerdverpleegkundigen@vivent.nl of telefonisch via 088 - 163 70 00. De oncologieverpleegkundige belt u dan binnen vijf werkdagen voor een afspraak.

Huisbezoek door de gespecialiseerd verpleegkundigen 

De gespecialiseerd verpleegkundigen bezoeken u thuis. Zij ondersteunen u bij het omgaan met de gevolgen van uw ziekte en de behandeling in de vorm van advies, instructie en voorlichting. Zo nodig verwijzen zij u door.
Tijdens het eerste huisbezoek kijkt de verpleegkundige met u welke specifieke vragen u heeft. Bij deze bezoeken is vaak de mantelzorger aanwezig, omdat deze ook behoefte heeft aan informatie of advies. Meestal komt een gespecialiseerd verpleegkundige twee tot vijf keer bij de cliënt langs. Op verzoek of zo nodig kan dit vaker.

Aanmelding en kosten gespecialiseerd verpleegkundigen 

Voor deze vorm van thuiszorg is het niet nodig dat u een indicatieadvies aanvraagt. Uw huisarts, medisch specialist of de ziekenhuisverpleegkundige kan u direct aanmelden. Maar u kunt zich ook zelf aanmelden. Voor deze huisbezoeken betaalt u geen eigen bijdrage.

Contact

Voor vragen of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van Behandeling & Consultatie. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur via 088 - 163 70 00.