Vrijwilligers bij Vivent

Elkaars deskundigheid en ervaring op creatieve wijze benutten!
Individuele keuzes van de cliënt staan centraal in de Vivent zorgverlening.
Want het ervaren van kwaliteit van leven is voor iedereen anders. De wensen van de cliënten zijn hierdoor zeer divers.

Onze professionals kunnen de cliënt helpen met het maken van keuzes door goed te luisteren en door te vragen naar persoonlijke interesses van de cliënt. Op welke wijze wil de cliënt de gewenste ondersteuning ontvangen en door welke personen, in de vorm van mantelzorg, vrijwilligers  of professionals.

Alleen met de inzet, ervaring, deskundigheid en creativiteit van de cliënt, diens mantelzorger, de vrijwilligers, familie, kennissen en de Vivent professionals samen kunnen we in de toekomst de kwaliteit van de zorg blijven waarborgen. Om het welbevinden van de cliënt te bereiken zullen we samen sfeer moeten maken.

Wilt u ook wat extra sfeer verzorgen?
Wandelen, helpen koken, een praatje maken, creatief bezig zijn, de dierenweide verzorgen, sjoelen, biljarten?
Kijk eens naar onze openstaande vacatures.
Kunt u niets vinden, maar wel iets voor een ander betekenen?

Neem dan contact op met één van onze vrijwilligerscoördinatoren.

Vrijwilligerscoördinatie

Met al uw vragen over een vrijwilligersfunctie bij Vivent kunt u terecht bij één van de Vivent vrijwilligerscoördinatoren. 

Coördinator vrijwilligers Vivent De Hooghe Clock en Vivent Hof van Hintham in 's-Hertogenbosch en Rosmalen (tevens dagbesteding)
Ria Kandelaars

Dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag van 8.30 - 12.30 uur
Telefoon: 06 - 52 60 99 01
E-mail: r.kandelaars@vivent.nl

Coördinator vrijwilligers Vivent Mariaoord 
Corrie van Son  
Dinsdag t/m donderdag
Telefoon: 06 - 52 60 96 01
E-mail: c.vanson@vivent.nl

Coördinator dagbesteding en vrijwilligers Vivent Litserborg Den Dungen en Berlerode Berlicum 
Ad de Ridder
Maandag t/m donderdag, 06 - 52 60 96 35
of per mail a.deridder@vivent.nl

Coördinator dagbesteding en vrijwilligers Vivent Berlerode Berlicum, Vught, Zorgboerderij De Heesdonck, Stadsboerderij Bij Elkaar, Boxtel en De Commissaris 
Angela van Goor - van den Heuvel 
Dinsdag- t/m donderdag
Telefoon: 06 - 52 60 96 46
Mail:  a.vandenheuvel@vivent.nl

Wat is dementie?

Veel van onze bewoners hebben een vorm van dementie. Misschien eens interessant om te lezen wat dit nu eigenlijk is.

Dementie is een verzamelnaam voor een aandoening aan de hersenen waarbij vergeetachtigheid een grote rol speelt. Er bestaan erg veel soorten dementie. Deze vergeetachtigheid speelt vooral bij het korte termijn geheugen. Vertelt u iets aan een bewoner, dan zal deze dit waarschijnlijk snel vergeten zijn.

Wel weten zij vaak nog veel te vertellen over vroeger, ze  kennen b.v. alle teksten nog van liedjes die zij vroeger geleerd hebben. Door de vergeetachtigheid vervallen de bewoners vaak in herhaling, bijvoorbeeld zij stellen u steeds dezelfde vraag.  Ook stellen ze vaak vragen waarop u niet goed weet hoe u het beste kunt antwoorden zoals: “Waar is mijn moeder?”  U kunt dan zeggen dat moeder niet meer leeft (erg confronterend als je dit vergeten bent) maar door te vragen of  moeder lief was en waar zij vroeger woonden kunt u hen afleiden en hoeft u geen vervelend antwoord te geven. 

In eerste instantie speelt alleen de vergeetachtigheid een rol maar later vallen ook andere lichaamsfuncties uit doordat de hersenen dit niet meer aan kunnen sturen. Bewoners gaan moeilijker praten, moeilijker  lopen en krijgen slikproblemen. Veel bewoners hebben een aangepaste rolstoel zodat zij zo comfortabel mogelijk zitten. Bewoners die niet meer kunnen praten weten vaak wel wat u bedoelt. Blijf daarom altijd tegen hen praten en vertel steeds wat u gaat doen. Het is voor hen het fijnste als u dit doet op ooghoogte.

Voor alle bewoners geldt dat het prettig is als zij met korte zinnen worden toegesproken. Teveel informatie in een zin is voor hen erg lastig om te volgen. Zorg altijd dat de bewoners niet teveel prikkels krijgen, benader hen rustig. Als de bewoner met de ogen dicht gaat zitten tijdens een activiteit geeft hij/zij daar meestal mee aan dat het teveel is en dat zij daardoor oververmoeid raken.  

Wilt u deze bewoners toch iets extra's bieden? Neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinatoren en kijk wat het beste bij u past!

Regelingen voor Vivent vrijwilligers

Breng jij wat extra plezier en bied je extra ondersteuning aan onze cliënten? Dan zijn we u daar uiteraard heel dankbaar voor. We willen u uiteraard ook iets extra’s bieden.

Onkostenvergoeding
Vooraf goedgekeurde uitgaven kunnen gedeclareerd worden bij de coördinator vrijwilligerswerk. Reiskosten voor woon/werkverkeer worden vergoed op basis van postcodes, kortste route en met een maximum van 30 km/keer.  

Dranken en maaltijden
Vrijwilligers kunnen tijdens hun werkzaamheden in het Restaurant terecht voor gratis koffie of thee. Zij kunnen er eveneens (tegen betaling) lunchen of een warme maaltijd gebruiken.  

Viventpas
Alle vrijwilligers van Vivent krijgen de Vivent naambadge. 
Met de naambadge ontvangt u in ons verzorgingsgebied bij diverse winkels, theaters, zorgverzekeraars etc. leuke kortingen.

Ziektekostenverzekering
Vivent heeft met zorgverzekeraar VGZ een collectief contract afgesloten. Hierdoor komen ook alle geregistreerde vrijwilligers in aanmerking voor korting. Deze kortingen gelden eveneens voor de thuiswonende familieleden van de vrijwilligers en zij die al langer bij VGZ zijn verzekerd. 

Overige verzekeringen
Om financiële schade te beperken die vrijwilligers kunnen oplopen tijdens het werk en de reis daarnaar toe, heeft Vivent een aantal verzekeringen afgesloten. Vivent is echter niet verzekerd voor diefstal of het zoekraken van persoonlijke eigendommen tijdens het werk. Vivent kan in dergelijke gevallen niet aansprakelijk worden gesteld.

Wettelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (WA)
Deze verzekering dekt het ongewild, anders dan het door grove schuld of opzet, toebrengen van schade aan derden tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden. De door vrijwilligers veroorzaakte schade aan derden/bewoners is meeverzekerd, evenals personenschade waarvoor Vivent of een bewoner aansprakelijk is.

Collectieve ongevallenverzekering
Deze verzekering geldt gedurende de werkzaamheden, inclusief het gaan en komen van de plaats waar de werkzaamheden plaatsvinden. Vrijwilligers zijn voor een maximaal bedrag verzekerd: 
-bij overlijden;
-bij blijvende invaliditeit;
-voor kosten van geneeskundige behandeling;
-voor tandheelkundige hulp;
-voor schade aan goederen,
Schade aan brillen, sieraden en horloges is niet gedekt.

Auto-inzittenden-verzekering
Voor passagiers in een bus/auto van Vivent is een inzittenden-verzekering afgesloten. Bij het gebruik van eigen auto voor dienstritten zijn de passagiers echter niet verzekerd.

Verzekering dienstritten eigen auto
Dienstritten met eigen auto zijn verzekerd voor schade aan het casco, letselschade en één jaar bonusverlies.

Werkomstandigheden
Een goede begeleiding van de vrijwilligers is van groot belang. De contactpersoon op de afdeling of van de activiteit heeft de taak om de vrijwilliger wegwijs te maken en goed te informeren. De contactpersoon moet er tevens op toezien dat de vrijwilliger het werk met veel plezier kan uitoefenen.

Arbobeleid 
Evenals beroepskrachten hebben ook vrijwilligers recht op goede arbeidsomstandigheden. De wet verplicht Vivent om een beleid te voeren om de veiligheid, gezondheid en welzijn van de vrijwilligers te bevorderen. Het arbeidsomstandighedenbeleid (ARBO-beleid) maakt daarom deel uit van het vrijwilligersbeleid. 

Cursus / training
Mocht er specifieke kennis nodig zijn voor een vrijwilligersfunctie, dan kunnen er cursussen/trainingen of themadagen gevolgd worden. Ook kunnen de vrijwilligers van Vivent kosteloos deelnemen aan de workshops gegeven door de VrijwilligersAcademie.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met één van onze vrijwilligerscoördinatoren.