Wie zijn wij?

Vivent is dé zorgexpert in ’s-Hertogenbosch en omgeving. Met onze expertise bieden we bij u thuis en vanuit onze woonzorgcentra de beste zorg. Elke dag opnieuw zijn we geïnteresseerd in hoe het met u gaat, wat u wilt en wat er mogelijk is. Overleg tussen onze professionals en u is de basis voor goede zorg. U beslist zelf hoe u uw zorg wilt invullen. Wij hebben de mensen, de kennis, de ervaring en de technologie in huis om u te helpen het beste uit uw dag te halen. Samen met u beleven we mooie momenten. Vivent is werkzaam in de gemeenten Boxtel, Haaren, 's-Hertogenbosch, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught en Vlijmen. Bij Vivent werken bijna 1500 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers.

Visie Vivent

Visie op mensen in het algemeen
Ieder mens is een uniek persoon met zijn eigen geschiedenis, kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen. Iedereen verdient het om een volwaardige plaats in de samenleving te hebben en in de maatschappij mee te (blijven) doen. In alle mogelijke rollen, van kind tot ouder(e), van vrijwilliger tot zorgprofessional, van buurvrouw tot voorzitter van de tennisclub. Dat kan alleen als we elkaar op een positieve wijze als medemens in de samenleving accepteren, waarderen en elkaar helpen. Dat hoeven geen grote gebaren te zijn. Leefplezier zit vaak in kleine dingen. Zo geef je waarde aan het leven van een ander, maar ook aan dat van jezelf.

Visie op de (potentiële) cliënt en de bijdrage van Vivent
Onze (potentiële) cliënten hebben mogelijkheden en kwaliteiten, die zij graag zo lang mogelijk willen blijven gebruiken in hun leven. Zij staan middenin de samenleving en willen het graag naar hun zin hebben. Iedere cliënt heeft zijn eigen dingen waar hij blij of tevreden van wordt. Vivent streeft naar een zo hoog mogelijk leefplezier. Als je kwetsbaar en afhankelijk bent, is het lastiger om hier zelf voor te zorgen. Dan heb je ondersteuning van anderen nodig om plezier in het leven te hebben en te houden. Om te voorkomen dat je buiten de samenleving komt te staan en extra zorg nodig hebt. Daar werken we samen aan, als cliënt en professional, als familie, als kennissenkring en als de naaste omgeving in de wijk. Zorgen voor zo veel mogelijk leefplezier in plaats van het geven van zorg alleen, is de belangrijkste opgave. Oud en kwetsbaar zijn is immers geen ziekte.

Visie op de (potentiële) medewerker
(Potentiële) medewerkers willen graag gebruik maken van hun mogelijkheden en kwaliteiten, in hun werk en daarmee in de samenleving. Het leven krijgt immers meer waarde en zin als je in je werk de kansen kunt benutten om je kwaliteiten in te zetten en verder te ontwikkelen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander. We noemen dit werkplezier. Dat doen we samen met collega’s, met informele en formele partners én met de cliënt. Bijdragen aan leefplezier voor een ander, geeft immers meer waarde aan je werk. Medewerkers krijgen daar energie van en voelen zich gelukkig in hun werk. Met die positieve energie zetten zij zich in voor een optimaal resultaat voor de cliënt, de organisatie en zichzelf.

Visie op de toegevoegde waarde van Vivent als organisatie
Leefplezier voor de cliënt en werkplezier voor de medewerker. Daar willen we als organisatie voor zorgen. Ieder mens wordt blij of tevreden van andere dingen. Dat kunnen hele kleine dingen zijn als het leven voor mensen zwaar of eindig is. En op verschillende momenten in het leven kunnen dat ook weer andere dingen zijn. Dat betekent dat de cliënt en de medewerker steeds moeten blijven kijken hoe zij het leefplezier van de cliënt kunnen blijven borgen. Dat vraagt om een flexibele organisatie. Om verantwoordelijkheid en voldoende regelruimte voor de medewerker, zodat deze snel kan schakelen. Om servicegerichte ondersteuning die de medewerker kan inschakelen om het leefplezier van de cliënt te vergroten. En om eenvoudige processen en goede hulpmiddelen die het de medewerker makkelijk maken om zijn werk op een goede manier uit te voeren. Maar bovenal om zelfstandigheid van de professionals en vertrouwen van het management. Het initiatief voor de organisatie ligt daar waar leefplezier en werkplezier bij elkaar komen: in de relatie tussen cliënt en medewerker.

Vivent en technologie in de zorg 

Vivent gaat altijd uit van de behoeften en wensen van de cliënt. Dit geldt natuurlijk ook voor nieuwe technologische toepassingen in de zorg. Deze hanteren we graag als ze u een meerwaarde kunnen bieden. Veel toepassingen van technologie in de zorg bieden onze cliënten meer vrijheid en regie. Vaak kan de zorg ook efficiënter georganiseerd worden met deze toepassingen, wat de zorg wat meer ruimte biedt. Vivent werkt toekomstbestendig en zal waar mogelijk technologische hulpmiddelen inzetten om samen met u het beste uit de dag te halen.

Proeftuinen met innovaties
In de praktijk werken we regelmatig  met  proeftuinen  om innovaties te kunnen beoordelen op hun meerwaarde voor cliënten. Zo zijn er nu enkele locaties van onze Dagbesteding waar de deelnemers vertrouwd worden gemaakt met iPads onder de noemer Vertrouwd raken met technologie in de zorg. Dit biedt hen diverse informatieve, nuttige maar ook ontspannende mogelijkheden die zij positief waarderen. Deze werkwijze zullen we daarom op meerdere  locaties aanbieden. 

Ook Begeleiding in Beeld (BIB of Beeldzorg) is eerst bij een tweetal thuiszorgteams ingevoerd om te kijken hoe dit werkt in de praktijk. BIB betekent dat cliënten een tablet te leen krijgen om sneller direct contact met hun zorgmedewerker te maken . Bij de Gespecialiseerde Thuisbegeleiding heeft dit aanmerkelijke voordelen opgeleverd. In moeilijke situaties kan de cliënt direct contact maken om advies te vragen en kan escalatie voorkomen worden. Er wordt bekeken of BIB ook voor andere thuiszorgteams interessant kan zijn.

Welke toepassingen in de zorg?
Vanuit het streven naar innovatie en het toevoegen van waarde aan het leven van onze cliënten heeft Vivent op diverse terreinen binnen haar zorg technologische toepassingen doorgevoerd. Zo maakt Vivent Berlerode gebruik van de zogenaamde leefcirkels. Deze toepassing biedt cliënten met dementie veel vrijheid en ontmoetingsmogelijkheden binnen de zorglocatie. Dit sluit aan bij de belevingsgerichte zorg die Vivent biedt vanuit de wensen en behoeften van onze cliënten.     

Ook worden er slimme sensoren ingezet voor de nachtzorg op Vivent Berlerode. Daarmee hoeven er minder rondes gelopen te worden door de nachtdienst en kan deze gerichter actie ondernemen als er iets aan de hand is. 

Verder wordt steeds meer gewerkt met Medido, de slimme medicijndoos, die een seintje geeft als iemand zijn medicatie moet innemen. Ook alarmering, het spel Score, het elektronisch zorgdossier, het zorgplatform Caren en de eerder genoemde Begeleiding in Beeld en het project Vertrouwd raken met technologie zijn toepassingen die Vivent nu al aanbiedt. Daarnaast werken onze medewerkers steeds vaker met apps. Bijvoorbeeld de Uitleenapp van onze Zorgwinkel, waarmee zorgmedewerkers hulpmiddelen voor hun cliënten kunnen aanvragen. We bekijken continu welke innovaties een meerwaarde voor onze cliënten kunnen hebben. We willen samen het beste uit uw dag halen. 

Meer informatie 
Als u meer wilt weten over technologische toepassingen in de zorg kunt u dit het beste bespreken met uw wijkverpleegkundige of andere zorgmedewerker waarmee u contact heeft.

Kwaliteitskader

Plan Kwaliteitskader Vivent
Kwaliteitskader Zorginstituut Nederland 

Fiscaal nummer Vivent

8133.05.330