Zorgcentra

Vivent heeft 5 woonzorgcentra in de regio ‘s-Hertogenbosch. In deze zorgcentra wonen bewoners met Psychogeriatrie, dementie. Berlerode in Berlicum, Litserborg in Den Dungen, Hof van Hintham in ‘s-Hertogenbosch, De Hooghe Clock in ‘s-Hertogenbosch en Mariaoord in Rosmalen. Op Vivent Mariaoord bevinden zich ook nog specialistische afdelingen voor de exptertises NAH, JMD, Chronisch somatische zorg en Revalidatie.

Woon- en leefplezier

Ieder mens is een uniek persoon met zijn eigen geschiedenis, kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen. Iedereen verdient het om een volwaardige plaats in de samenleving te hebben en in de maatschappij mee te (blijven) doen. In alle mogelijke rollen, van kind tot ouder(e), van vrijwilliger tot zorgprofessional, van buurvrouw tot voorzitter van de tennisclub. Dat kan alleen als we elkaar op een positieve wijze als medemens in de samenleving accepteren, waarderen en elkaar helpen. Dat hoeven geen grote gebaren te zijn. Leefplezier zit vaak in kleine dingen. Zo geef je waarde aan het leven van een ander, maar ook aan dat van jezelf.

Onze bewoners hebben mogelijkheden en kwaliteiten, die zij graag zo lang mogelijk willen blijven gebruiken in hun leven. Zij staan middenin de samenleving en willen het graag naar hun zin hebben. Iedere bewoner heeft zijn eigen dingen waar hij blij of tevreden van wordt. Vivent streeft naar een zo hoog mogelijk leefplezier. Als je kwetsbaar en afhankelijk bent, is het lastiger om hier zelf voor te zorgen. Dan heb je ondersteuning van anderen nodig om plezier in het leven te hebben en te houden. Om te voorkomen dat je buiten de samenleving komt te staan en extra zorg nodig hebt. Daar werken we samen aan, als bewoner en professional, als familie, als kennissenkring en als de naaste omgeving in de wijk. Zorgen voor zo veel mogelijk leefplezier in plaats van het geven van zorg alleen, is de belangrijkste opgave. Oud en kwetsbaar zijn is immers geen ziekte.

Aanmelden

Wilt u meer informatie over onze zorgcentra, de mogelijkheden of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Vivent . Wij bieden advies, informatie en voorlichting over zorg bij Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 17.00 uur via telefoon : 088 – 163 70 00 of mail: info@vivent.nl

 1. Vivent Berlerode Berlicum

  Beleving en ontmoeting staan centraal. Uniek woonzorgcentrum met leefcirkels om uw woon- en leefruimte zo groot mogelijk te houden.

 2. Vivent De Hooghe Clock Den Bosch

  Een woonzorgcentrum met alles onder een dak, alle vormen van wonen, welzijn en zorg zijn hier mogelijk.

 3. Vivent Hof van Hintham

  Zo thuis mogelijk in de wijk. Ontmoeting staat bij ons centraal.

 4. Vivent Litserborg Den Dungen

  Aan de markt en naast de kerk, hier woont u zo dorps en thuis mogelijk.

 5. Vivent Mariaoord Rosmalen

  Professionele en zorgzame verpleging en verzorging voor de specialistische groepen Jong dementerenden (JMD), Niet aangeboren Hersenletse...

 6. Woonvormen Vivent Het Andere Wonen

  Voor alle mensen met geheugenproblemen een passende woonvorm.