Vivent Berlerode Berlicum

Vivent Berlerode kenmerkt zich door een dorpse, herkenbare sfeer. Twee dingen staan daarbij centraal: ontmoeting en beleving. Als u verhuist omdat u intensieve zorg nodig heeft, dan is dat een hele stap. Wij proberen deze stap makkelijker te maken door uw nieuwe leefomgeving zo thuis als mogelijk te maken.

Een dorp in het klein

Vivent Berlerode ligt in het centrum van Berlicum, dichtbij de winkels en niet ver van een groene omgeving. Het gebouw herbergt aan de ene zijde appartementen, waar Vivent Thuiszorg biedt en aan de andere kant zijn vijf Kleinschalig Wonen (KSW) woningen voor acht mensen met een vorm van dementie.

Daar tussenin bevindt zicht het Ontmoetingsplein, waar mensen die zelfstandig wonen, mensen met dementie en mensen uit het dorp, jong en oud, elkaar treffen. Op het Ontmoetingsplein vindt u een restaurant, een café en een loungegedeelte. Er is ook een biljart. Aan de voorzijde en aan de achterzijde van het gebouw zijn een terras en een binnentuin. Daarnaast beschikt Vivent Berlerode over een fitnessruimte, een stilteruimte, een ontspanningsruimte, een schoonheidssalon, een kapper, een geriatrische tandarts en een multifunctionele ruimte. De laatste wordt onder andere gebruikt voor Vivent dagbesteding, feesten en vergaderingen.

Leefcirkels

Vivent geeft haar zorg vanuit de visie belevingsgerichte zorg. Wij vinden het belangrijk dat u zoveel mogelijk uw eigen levensritme behoudt. En dat de ruimte waarin u woont en leeft zo groot mogelijk is. Daarvoor hebben we een woonconcept ontwikkeld dat uniek is in Nederland.

We noemen dit concept leefcirkels. Het uitgangspunt is dat Vivent Berlerode voor iedereen die er woont en werkt toegankelijk is. Dat houdt in dat alle deuren open zijn, behalve de buitendeur (hoofdingang) en de voordeur van de woningen. Er zijn vier cirkels, waarbinnen de bewoners met dementie kunnen wonen en leven. Het hangt af van uw persoonlijke situatie binnen welke leefcirkels u zich vrij kunt bewegen. Dat wordt in overleg met de specialist ouderengeneeskunde en de zorgprofessionals van de woning beoordeeld. Uw veiligheid staat daarbij centraal. Vivent maakt gebruik van speciale sleutelbandjes en domotica (techniek).

Vivent Berlerode is in vier leefcirkels verdeeld, die elk een herkenbare omgeving representeren;
-       Zone 1 is de woning
-       Zone 2 is de buurt, de vijf woningen, met (binnen)tuin
-       Zone 3 is het dorp, het Ontmoetingsplein
-       Zone 4 is de (buiten)wereld, buiten het huis

Leefcirkels zijn net als de hieronder vermelde slimme sensoren en het spel Score technologische toepassingen die hun meerwaarde bewezen hebben. Kijk voor de visie van Vivent hierover onder de kop Vivent en technologie in de zorg

Herkenbaar

Voor mensen met dementie is herkenbaarheid erg belangrijk. De inrichting van de woningen en het gebouw is daarop aangepast. Wanneer u normaal gesproken thuis uw voordeur uitstapt, dan staat u buiten. Dat gevoel hebben we ook gecreëerd in Vivent Berlerode. De hal/liftruimte is ingericht met een straatbeeld, met een bushalte, een boom met een bankje, foto’s van voordeuren en de natuur. Ook aan de vogelgeluiden is gedacht. De beleving staat hierbij dus centraal. In de aankleding van het Ontmoetingsplein komen ook dorpsgezichten van Berlicum terug.

Wilt u meer weten over leefcirkels? Download dan de folder.

Vivent Berlerode specialistisch team

Na uw verhuizing naar Vivent Berlerode neemt de specialist ouderengeneeskunde de zorg van de huisarts over. Wij werken conform het kwaliteitskader verantwoorde zorg, dat door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, patiëntenorganisaties en verzekeraars wordt onderschreven. Dit houdt in dat de bewoner of diens vertegenwoordiger meedenkt en beslist over de inhoud van het zorgplan. En ook dat er van beide kanten informatie wordt uitgewisseld met als doel de zorg zo optimaal mogelijk te verlenen.

Vivent Berlerode werkt samen met de centrale afdeling Behandeling en Consultatie van Vivent. Daarom mag u rekenen op deskundigheid vanuit diverse disciplines zoals de specialist ouderengeneeskundefysiotherapeutergotherapeutlogopedistpsycholooggespecialiseerd verpleegkundige, verpleeghuistandarts , geestelijk verzorgerdiëtist en pedicure.

Slimme sensoren voor nachtzorg op maat

Techniek in de zorg (domotica) wordt steeds vaker toegepast. Hiermee ondersteunen we de zorg die onze medewerkers geven. Zo kunnen we meer betekenen voor onze bewoners. Vanaf 2016 heeft Vivent Berlerode de nachtzorg bij de kleinschalige woningen definitief anders georganiseerd. Met de slimme sensoren die overal in het pand hangen houdt de centrale in de nacht continu de wacht. Het lopen van nachtrondes door verzorgend personeel is bij deze woningen niet meer nodig. Dat er in de nacht geen zorgmedewerkers meer langskomen bevordert de nachtrust van de bewoners. Alleen als er iets aan de hand is, komt er iemand langs.  

De slimme sensoren hebben vijf functies; geluid (audio), beweging, spraak, infrarood en beeld (helder en vervormd). Per bewoner wordt met de familie besproken aan welke functies behoefte is. De sensoren worden in de nacht door deskundige zorgmedewerkers van Centrale 24 gemonitord. Als de centrale ongewone geluiden hoort, wordt dit doorgegeven aan de nachtzorg die direct actie kan ondernemen. Zo kan er gericht aandacht aan bewoners besteed worden op de momenten dat dit nodig is. Door de bevordering van de nachtrust zijn de bewoners overdag ook minder onrustig. 

Het spel Score 

Score is een geheugenspel dat mensen met dementie samen met familie, bezoek of verzorgenden spelen op een iPad. De kracht van Score is dat het enerzijds weer contact legt  tussen degene met dementie en zijn/haar bezoek of familie. Daarnaast kan de verzorging de statistieken aan de ‘achterzijde’ van het spel gebruiken om te meten of de cliënt achteruit gaat en wat hij of zij nog wel en niet meer herkent. Het spel is bedacht en ontworpen door Geer Jan Noordijk van FAQgames in samenwerking met behandelaren en verzorgenden van zorgorganisatie Vivent. Score wordt gebruikt bij Vivent Berlerode. 

Geestelijke verzorging Berlerode

Wanneer u of uw naaste in Berlerode komt wonen, kunnen er allerlei gevoelens en gedachten bij u opkomen. Wat overkomt me? Waarom gebeurt dit? Hoe moet het nu verder? Hoe kom ik hier doorheen? Zomaar wat vragen die zich bewust of onbewust opdringen. Deze verandering is een ingrijpende gebeurtenis, voor alle betrokkenen. Het kan zijn dat u of uw familie iemand zoekt, die u kan steunen bij vragen die het leven u stelt. Op zo’n moment kunt u een beroep doen op de geestelijk verzorger. Op iemand die een stukje van de weg met u meeloopt en een luisterend oor biedt. Deze functie wordt bij Vivent Berlerode vervuld door Madeleine Kievits. 

Wat biedt geestelijke verzorging u opdeze locatie? 

Vivent Berlerode is een verpleeghuis waar mensen kunnen komen wonen met dementie. Zo’n opname is vaak een ingrijpende gebeurtenis, voor alle betrokkenen. Het kan zijn dat u of uw naaste iemand zoekt die u kan steunen bij vragen die het leven u stelt. Op zo’n moment kunt u een beroep doen op de geestelijk verzorger. Op iemand die een stukje van de weg met u meeloopt, voor een goed gesprek. Ook kunt u bij de geestelijk verzorger terecht voor rituelen rond het levenseinde.

Oecumenische viering
Elke week is er op dinsdagmorgen in de stilteruimte een oecumenische viering. Tijdens deze viering is er ruimte voor bezinning, gebed, ontmoeting en samenzang. De viering wordt geïnspireerd door de katholieke en protestantse traditie. Bewoners uit welke traditie ook afkomstig, zijn hierbij van harte welkom. De viering is bestemd voor mensen die graag tot bezinning willen komen en op zoek zijn naar verbinding; met zichzelf, met anderen en met God. Na de viering is er de mogelijkheid om na te praten en elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Deze viering wordt voorgegaan door bezielende vrijwilligers met ondersteuning op afstand van de geestelijk verzorger.

Herdenking
In november worden de overledenen van dat jaar herdacht in een herdenkingsbijeenkomst. Hun naasten en anderen die graag willen stilstaan bij hun overlijden zijn daarbij van harte welkom.

Stilteruimte
Aan het ontmoetingsplein grenst een kleine stilteruimte die u alleen of samen met uw naaste(n) kunt bezoeken. U kunt daar terecht om bijvoorbeeld een overledene te herdenken of om er gewoon even te zitten.

Geestelijk verzorger
Op Vivent Berlerode wordt deze functie vervuld door Madeleine Kievits. U kunt haar per telefoon bereiken op 06 - 52 60 99 07 of per mail via m.kievits@vivent.nl

Informatie / aanmelden Berlerode

Wilt u meer informatie over het wonen in Berlerode of het bezoeken van de Vivent dagactiviteiten op Berlerode? Wilt u zich aanmelden? Bel dan 088 – 163 70 00 of mail info@vivent.nl.

Zorgappartementen

Vivent Berlerode beschikt over 26 kleinere zorgappartementen (2 kamers) van circa 45 m2 en 25 royalere zorgappartementen (3 kamers) van circa 80 m2. Bewoners wonen hier zelfstandig en kunnen voor zorg een beroep doen op Vivent Thuiszorg. Ook  kunnen cliënten aanvullende diensten afnemen zoals alarmopvolging en een recreatie-abonnement.  

Aan de Kloosterhof liggen ook 21 aanleunappartementen. Deze zijn eigendom van woningstichting WoonZorg Nederland. De huurders kunnen ook gebruikmaken van de Vivent Thuiszorg en  (aanvullende) dienstverlening van Vivent.

Klik hier voor een filmpje van de zorgappartementen van Vivent Berlerode.

Contact

Kloosterhof 8, 5258 HH Berlicum
Telefoon 088 - 163 70 00
E-mail: info@vivent.nl