Vivent Litserborg Den Dungen

Vivent Litserborg bestaat uit vier woningen in het hart van dementievriendelijk Den Dungen. Aan de markt en naast de kerk, zo dorps en thuis mogelijk. Ontmoeting en participatie staan hier centraal.

Vivent Litserborg, vier Kleinschalig Wonen (KSW) woningen met zeven bewoners, maakt deel uit van het koppend hart van Den Dungen en Maaskantje, namelijk de ontmoetingsplek Litserborg.  In het gebouw  zijn er mogelijkheden tot wonen in Vivent KSW of in de appartementen van Brabant Wonen met Vivent thuiszorg. Of u kunt hier de dagbesteding bijwonen, hobby’s uitoefenen, eten, sporten, muziek maken en nog veel meer. Een gastvrij en levendig centrum voor jong en oud, met of zonder beperkingen. U woont dus midden in de wijk en neemt zoveel mogelijk deel aan de maatschappij.

Litserborg belevingsgericht wonen

Zo thuis als mogelijk betekent binnen Vivent Litserborg  dat u in een woning woont zoals iedereen deze kent. Met een eigen voordeur, een woonkamer, keuken, badkamers en slaapkamers. U woont hier gezamenlijk met andere bewoners met dementie. De zorg geeft Vivent volgens het principe belevingsgerichte zorg.

Binnen de woning staan onze zorgprofessionals voor u klaar voor de zorg die u nodig heeft. De bewoner van Vivent Litserborg heeft zelf de regie. Met onze kennis en expertise van dementie bieden wij dagelijks diverse activiteiten waar u als bewoner aan deel kunt nemen en uiteraard kijken we ook hierbij naar uw wensen.

Specialistische zorgprofessionals

Naast onze zorgprofessionals op de woning staat ook een specialistisch team klaar om u te verzorgen conform het kwaliteitskader verantwoorde zorg, dat door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, patiëntenorganisaties en verzekeraars wordt onderschreven. Dit houdt in dat de bewoner of diens vertegenwoordiger meedenkt en beslist over de inhoud van het zorgplan. En ook dat er van beide kanten informatie wordt uitgewisseld met als doel de zorg zo optimaal mogelijk te verlenen.

Vivent Litserborg werkt samen met de centrale afdeling Behandeling en Consultatie van Vivent. Daarom mag u rekenen op deskundigheid vanuit diverse disciplines zoals de specialist ouderengeneeskundefysiotherapeutergotherapeutlogopedistpsycholooggespecialiseerd verpleegkundige, verpleeghuistandarts, geestelijk verzorgerdiëtist en de pedicure.

Belevingstuin Litserborg

Kwaliteit van leven: wat is dat? Hoe verbeteren wij dat? Vivent Litserborg heeft de overtuiging dat kwaliteit van leven wordt beinvloed door de mate van leefruimte (vrijheid) die je als mens hebt. En de mate waarin je in die leefruimte andere mensen kunt ontmoeten en dingen kunt beleven. Dit geldt voor alle mensen, maar zeker ook voor mensen met een vorm van dementie. Voor hen komt daar nog bij dat het belangrijk is dat deze leefruimte herkenbaar is. Stichting Belevingstuin Litserborg ontwikkelt daarom een Belevingstuin rondom Litserborg voor alle bewoners van Litserborg en inwoners van Den Dungen en Maaskantje. 
Een belevingsgerichte tuin is een omgeving die geestelijk en lichamelijk stimulerend werkt. Het wordt een plek waar ruimte is voor bewoners met en zonder dementie om te beleven, bewegen en ontmoeten. Het project omvat een boerenerf, vijver, panoramapaviljoen, vuurplaats, activiteitentuin/kruidentuin, moestuin, spelen/bewegen voor jong en oud en een boomgaard.

Het spel Score 

Score is een geheugenspel dat mensen met dementie samen met familie, bezoek of verzorgenden spelen op een iPad. De kracht van Score is dat het enerzijds weer contact legt  tussen degene met dementie en zijn/haar bezoek of familie. Daarnaast kan de verzorging de statistieken aan de ‘achterzijde’ van het spel gebruiken om te meten of de cliënt achteruit gaat en wat hij of zij nog wel en niet meer herkent. Het spel is bedacht en ontworpen door Geer Jan Noordijk van FAQgames in samenwerking met behandelaren en verzorgenden van zorgorganisatie Vivent. Score wordt gebruikt bij Litserborg. Score is een toepassing van technologie in de zorg. Voor de visie van Vivent hierop kijk onder de kop Vivent en technologie in de zorg

Geestelijke verzorging Vivent Litserborg

Vivent Litserborg is een verpleeghuis waar mensen kunnen komen wonen met dementie. Zo’n opname is vaak een ingrijpende gebeurtenis, voor alle betrokkenen. Het kan zijn dat u of uw naaste iemand zoekt die u kan steunen bij vragen die het leven u stelt. Op zo’n moment kunt u een beroep doen op de geestelijk verzorger. Op iemand die een stukje van de weg met u meeloopt, voor een goed gesprek Ook kunt u bij de geestelijk verzorger terecht voor rituelen rond het levenseinde.

Wat biedt geestelijke verzorging u op deze locatie? 

Liturgie
Elke week is er op zondag in De Donk (activiteitenruimte in het hoofdgebouw) een eucharistieviering. Tijdens deze viering is er ruimte voor bezinning, gebed, ontmoeting en samenzang. De viering wordt geïnspireerd door de katholieke traditie. Bewoners uit welke traditie ook afkomstig, zijn hierbij van harte welkom. De viering is bestemd voor mensen die graag tot bezinning willen komen en op zoek zijn naar verbinding; met zichzelf, met anderen en met God. Na de viering is er de mogelijkheid om na te praten en elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Dit alles is alleen mogelijk met de bezielende ondersteuning van vrijwilligers.

Stilteruimte
In het hoofdgebouw is een stilteruimte die u alleen of samen met uw naaste(n) kunt bezoeken. U kunt daar terecht om bijvoorbeeld een kaarsje op te steken, een overledene te herdenken of om er gewoon even te zitten.

Herdenking
In november worden de overledenen van dat jaar herdacht in een herdenkingsbijeenkomst. Hun naasten en anderen die graag willen stilstaan bij hun overlijden zijn daarbij van harte welkom.

Geestelijk verzorger
Op de Litserborg wordt deze functie vervuld door Madeleine Kievits. U kunt haar per telefoon bereiken op 06 526 099 07 of per mail via m.kievits@vivent.nl

Informatie / aanmelden Litserborg

Wilt u meer informatie over het wonen in Litserborg of het bezoeken van de Vivent dagactiviteiten op Litserborg? Wilt u zich aanmelden? Bel dan 088 – 163 70 00 of mail info@vivent.nl.

Contact

Bezoekadres: 
Litserstraat 4
5275 BV Den Dungen
Telefoon: 088 - 163 70 00
E-mail: info@vivent.nl
Post/afleveradres Kleinschalig Wonen: 
Barbaradael 8 A-B-C-D
5275JR Den Dungen