Vivent Mariaoord Rosmalen

Vivent Mariaoord is gelegen aan de rand van Rosmalen in het mooie Hooge Heide, een natuurgebied van kleine landbouwpercelen, bos en heide. In het grote gerenoveerde gebouw, schuilt een wereld op zich. Het bergt vele vormen van zorg, welzijn en woonmogelijkheden, maar ook een restaurant en recreatieruimten. Hospice De Duinsche Hoeve bevindt zich ook op het terrein van Mariaoord. Verder is er een dierenweide, beweegtuin en zijn er nog appartementen en seniorenwoningen te vinden rondom Vivent Mariaoord.

Vivent Mariaoord biedt verpleeghuiszorg op vier specialistische doelgroepen.

Jonge mensen met dementie

Afdeling Kattenbosch bestaat uit twee woningen en we bieden daar verpleeghuiszorg aan jonge mensen met dementie (JMD). Dat zijn mensen jonger dan 65 jaar met de diagnose dementie. Deze bewoners staan nog middenin de maatschappij, hebben een huis, wellicht een baan en nemen nog actief deel aan het verenigingsleven. Deze mensen bieden wij zorg en ondersteuning in de vorm van Kleinschalig Wonen en met de visie belevingsgerichte zorg. Iedere bewoner heeft een eigen, ruime slaapkamer die u zelf kunt en mag inrichten. We bieden een veilige woonomgeving. Elke bewoner heeft een contactpersoon die verantwoordelijk is voor de continuïteit van zorg. Bewoners kunnen gebruikmaken van een individueel en/of een groepsprogramma. We vinden het belangrijk dat ook de familie zich welkom voelt. Familieparticipatie staat bij ons dan ook hoog in ons vaandel.

Complexe neurologische aandoeningen

Binnen Vivent Mariaoord zijn er twee afdelingen die langdurige zorg en een goede woonomgeving bieden aan mensen met een complexe neurologische aandoening. Dat zijn afdelingen Wamberg en Krommenhoek. Onze professionals op deze afdeling zijn gespecialiseerd in behandeling en zorg na een beroerte (CVA), de ziekte van Parkinson, multiple sclerose (MS), reuma, chronische ziektes en ernstige ongevallen. Op beide afdelingen wonen 30 bewoners.  De afdelingen zijn opgezet in drie units. Iedere bewoner heeft een eigen zit/slaapkamer en deelt een sanitaire ruimte met de bewoner van de aangrenzende kamer. De tien bewoners samen hebben een gezamenlijke huiskamer. 

Zorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel


Voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) bieden we op Vivent Mariaoord het zelfstandig wonen of logeren aan op 't Ven. En voor de mensen die toe zijn aan verpleeghuiszorg bieden we dit aan op afdeling Sprokkelbosch. Samen met u willen we kijken wat er nog wel kan. Onze zorgprofessionals op het gebied van NAH bekijken alle mogelijkheden van wonen, zorg en welzijn met u, zodat u zich op de juiste manier kunt oriënteren. Vivent vindt het belangrijk om uw familie of gezin hierin te betrekken, want ook voor hen is het een complete verandering.

Geriatrische revalidatie in Vivent Mariaoord

Heeft u een operatie ondergaan of bent u getroffen door een beroerte (CVA) of ziekte en kunt u vanuit het ziekenhuis nog niet naar huis? Dan kunt u voor een revalidatie terecht bij Vivent Mariaoord. Op de afdeling Heeseind bieden we geriatrische revalidatie aan. We werken samen met u aan een spoedig herstel, zodat u weer zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren en naar huis of naar een andere passende woonomgeving kunt gaan.

Longreactivering
U bent opgenomen op de afdeling Longziekten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in verband met een verergering van uw COPD klachten. Vanuit het ziekenhuis wordt u de mogelijkheid aangeboden om een reactiveringstraject te gaan volgen op de revalidatieafdeling van een zorgorganisatie. Vivent Mariaoord biedt een reactiveringstraject dat intensieve zorg en behandeling van verschillende disciplines combineert. We streven naar een dusdanig herstel, dat terugkeer naar uw oude woonsituatie mogelijk is, eventueel met aanvullende zorg thuis.
Wilt u meer weten? Bekijk dan het filmpje of lees de flyer.

Medische zorg

Naast zorg en welbevinden is natuurlijk de medische zorg noodzakelijk. Wij hebben als specialistische verpleegafdelingen een eigen specialist ouderengeneeskunde, een vaste fysiotherapeut, logopediste, ergotherapeut, psycholoog en diëtiste. Maar ook een geestelijk verzorgende  die met bewoners over religieuze zaken kan praten als hier behoefte aan is. Er is ook een verpleeghuistandarts aanwezig.

Ontspanning

Een dag wordt voor een bewoner gevuld met de verzorging en de medische zorg die hij nodig heeft. Daarnaast is er ook ruimte voor ontspanning. Er zijn veel clubs binnen Vivent Mariaoord waar bewoners lid van kunnen worden en er zijn wekelijks grote activiteiten zoals een muziek- of filmmiddag. Maar ook op de afdelingen worden dagelijks activiteiten georganiseerd.
Het uitgangspunt is de behoefte van de bewoner. Die bepaalt immers zelf wat hij graag wil en kan. 

Informatie / aanmelden Mariaoord

Wilt u meer informatie over het wonen in Mariaoord of het bezoeken van de Vivent dagactiviteiten op Mariaoord? Wilt u zich aanmelden? Bel dan 088 – 163 70 00 of mail info@vivent.nl.

Zelfstandig wonen op het terrein van Vivent Mariaoord met thuiszorg

Op het terrein van Vivent Mariaoord staan bungalows en appartementen die Zayaz verhuurt aan senioren en mensen met een zorgindicatie. De bewoners wonen hier geheel zelfstandig, maar kunnen voor Vivent Thuiszorg en aanvullende (zorg) diensten bij Vivent terecht.

Mariaoord Extra

Mariaoord Extra is op 13 juli 1999 opgericht met als doelstelling het financieren danwel meefinancieren van activiteiten en voorzieningen voor bewoners en personeel van Vivent Mariaoord in Rosmalen. 

De stichting MOE ontwikkelt zelf allerlei activiteiten om sponsorgeld en subsidies binnen te krijgen. Daarnaast verwerft Mariaoord Extra schenkingen van derden uit onder meer legaten van oud-bewoners en/of hun familie. 

Er is bovendien een vaste groep donateurs die jaarlijks een bijdrage schenken.

De stichting Mariaoord Extra werd in 2008 officieel aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het stichtingsbestuur bestaat uit:

- A.H. van Rixtel, voorzitter
- W.G.M.J. Arts, secretaris
- J.F.A. Berends, penningmeester
- H.M.C. van Maaren
- M. van der Wijst

Wilt u doneren?
Dan kan dat op dit rekeningnummer:
NL 60 RABO 0119552833
Stichting MOE
Ten name van
"Mariaoord in beweging"

Contact

Vliertwijksestraat 369
5244 NJ Rosmalen
Telefoon: 088 - 163 70 00
E-mail: info@vivent.nl

Veranderingen in de zorg vanaf 2015

Wilt u meer weten over de veranderingen in de langdurige zorg vanaf 1 januari 2015? Kijk dan op onze speciale informatiepagina.