Zorgprogramma Dementie bij jonge mensen

Het zorgprogramma Jonge mensen met dementie is het resultaat van de inspanningen van de multidisciplinaire projectgroep bestaande uit de zorgverleners van de dagbehandeling en verpleegafdeling voor Jonge Mensen met Dementie op Vivent Mariaoord. Het zorgprogramma is bedoeld voor alle professionals (binnen Vivent) die te maken krijgen met Jonge Mensen met Dementie.

Diagnose dementie op jonge leeftijd

De doelgroep Jonge Mensen met Dementie is een bijzondere doelgroep, omdat dementie in deze levensfase vaak ingrijpende gevolgen heeft. Het betreft mensen in een vitale levensfase, waarin ze nog volop actief in het leven staan. Vaak hebben Jonge Mensen met Dementie tot voor kort deelgenomen aan het arbeidsproces en het maatschappelijk leven; soms is er sprake van opgroeiende kinderen en een werkende partner die werk, zorg voor de dementerende partner en voor het gezin moet zien te combineren. De diagnose dementie heeft een enorme impact op het toekomstperspectief binnen de relatie en het gezin. Dementie op jonge leeftijd brengt dan ook specifieke problematiek met zich mee, die anders is dan bij ouderen en vraagt om aangepaste zorg, behandeling en begeleiding. Om deze problematiek en behoeften zorgvuldig in kaart te brengen en hulpverleners aangrijpingspunten te bieden deze zorg goed in te richten, is dit zorgprogramma opgesteld.

In kaart brengen client met dementie op jonge leeftijd

Het zorgprogramma kan in die zin ondersteuning bieden om de individuele situatie van een cliënt in kaart te brengen op basis van een aantal dimensies en oogpunten. We willen hierbij benadrukken dat het altijd gaat om maatwerk, waarbij de individuele behoeften van de cliënt het uitgangspunt vormen voor het zorg- en behandelplan. De beleving van de cliënt speelt hierbij een grote rol; de belevingsgerichte zorg is dan ook een belangrijk kader geweest bij het opstellen van dit zorgprogramma. We hopen hiermee bij te dragen aan de bewustwording van de hulpverleners die te maken hebben met Jonge Mensen met Dementie; het besef dat deze mensen al een zeer moeilijk traject gegaan zijn voor zichzelf, hun gezin en omgeving, voordat zij de stap naar de hulpverlening kunnen zetten.

Aansluiting bij het landelijk zorgprogramma voor jonge mensen met dementie

Er bestaat een landelijke Zorgprogramma voor Jonge Mensen met Dementie, opgesteld door de projectgroep Jong Dementerenden (2004); bij dit kader is aangesloten. Toch is ervoor gekozen om een gezamenlijk ontwikkeltraject aan te gaan voor dit programma en wel om de volgende redenen: Door samen met de zorgverleners een ontwikkelproces aan te gaan, wordt de basis voor implementatie en gezamenlijk draagvlak gelegd. Daarnaast hebben we met dit zorgprogramma een vertaling gemaakt van het landelijk Zorgprogramma, waarbij we het een eigen Vivent-‘kleur’ hebben gegeven.

Het zorgprogramma Jonge mensen met dementie kunt u opvragen via 088 - 163 70 00 of info@vivent.nl