Zorgprogramma Geriatrische Revalidatie

Zorgprogramma Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)

Het zorgprogramma Geriatrische Revalidatie (GRZ) is bedoeld voor alle professionals binnen Vivent die te maken krijgen met revalidanten die gebruik maken van geriatrische revalidatie in welke vorm dan ook:klinisch (revalidatie afdeling Heeseind) of poliklinisch.

De geriatrische revalidatie richt zich op kwetsbare revalidanten, die na een ziekenhuisopname (bijvoorbeeld door een operatie, ziekte of beroerte) of vanuit thuis nog niet in staat zijn om terug te keren naar huis of te functioneren in hun huidige woonsituatie. Deze, veelal oudere, mensen hebben behoefte aan een revalidatietraject dat (intensieve) zorg en behandeling van verschillende disciplines combineert. Dit alles gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Specialist Ouderengeneeskunde (SO). De revalidatiebehandeling is gericht op het verminderen van functionele beperkingen waardoor terugkeer naar de thuissituatie of woonsituatie van vóór de opname mogelijk is. De behandeling sluit aan bij de behoefte en wensen van de revalidant en zijn naasten.